vacature

lid raden van toezicht
vanaf 25 september 2023
vacature

vacature: lid raden van toezicht

vanaf 25 september 2023

De stichting Fries Museum, stichting Keramiekmuseum Princessehof en de gelieerde stichtingen Collectiefonds, stichting Mata Hari en stichting Monumenten zoeken

een lid van de raden van toezicht


die haar/zijn expertise vanaf 25 september 2023 wil inzetten. 

wie zoeken wij?

Voor deze vacature zoeken wij specifiek een kandidaat met een toegevoegde waarde op het vlak van maatschappelijke verbindingen met jongeren en/of ouderen, onderwijs en/of zorg, diversiteit en inclusie.
We moedigen mensen aan die niet in eerste instantie zouden denken dat ze in aanmerking komen om te solliciteren. Wij bieden kandidaten met strategisch inzicht die integraal kunnen denken via begeleiding door een bestaand raadslid de mogelijkheid om al doende de rol van toezichthouder te leren. We zijn op zoek naar diversiteit in onze raden van toezicht, dus we willen graag kandidaten van verschillende achtergronden en ervaringen verwelkomen. Met divers samengestelde raden van toezicht beogen wij een omgeving te creëren waarin inclusie de basis is.

De culturele sector is volop in beweging en ontwikkeling, waarbij de afgelopen jaren steeds meer aandacht is gekomen voor diversiteit en inclusie, fair practice en duurzaamheid. Deze ontwikkelingen hebben een grote impact op de manier waarop culturele organisaties werken. Het belang van deze thema’s neemt de komende jaren alleen maar toe. Daarom zoeken de raden van toezicht een nieuw lid dat deze veranderingen omarmt en bij wil dragen aan een inclusievere, duurzamere en eerlijkere culturele sector, die iets te bieden heeft aan huidige en toekomstige generaties. Om deze ontwikkeling te laten slagen is samenwerking met andere maatschappelijke partners van groot belang.

Alle stichtingen passen de Governance Code Cultuur 2019 toe volgens het model toezicht-bestuur. De raden van toezicht bestaan uit maximaal zeven leden, rekening houdend met de verschillende aandachtsgebieden van de musea. Ze vergaderen vier keer per jaar in een gezamenlijke vergadering. Leden van de raden van toezicht wonen een aantal keer per jaar een extra andere bijeenkomst bij (zoals een raadscommissie en overleg met de ondernemingsraad). Van de leden van de raden van toezicht wordt verwacht dat zij met enige regelmaat aanwezig zijn op belangrijke activiteiten van de organisatie, zoals openingen van tentoonstellingen en ontvangsten met stakeholders of personeel.
Het lidmaatschap van de raden van toezicht is onbezoldigd. Onkosten worden na overleg en goedkeuring vergoed. Voor de benoeming wordt mogelijke belangenverstrengeling nagegaan.

solliciteren

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Hayo Apotheker, voorzitter van de raden van toezicht, via b.vis@princessehof.nl.

Uw belangstelling voor deze functie kunt u tot en met 31 mei 2023 kenbaar maken. Wij ontvangen graag uw cv en een korte motivatie. Deze kunt u mailen naar vacature@friesmuseum.nl, ter attentie van de heer Hayo Apotheker.

De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter en twee leden van de raden van toezicht en de directeur-bestuurder. De gesprekken zullen op 9 of 15 juni 2023 plaatsvinden. Heeft u voorzieningen nodig tijdens de sollicitatieprocedure, dan horen wij dit graag.

Benoeming voor een periode van 4 jaar vindt plaats nadat het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân en de staatssecretaris van Cultuur van zijn gehoord.

organisatie

Fries Museum | Keramiekmuseum Princessehof is een organisatie van zelfstandige en eigentijdse musea waar kwaliteit en publiek voorop staan. Het Fries Museum biedt met zijn grote en gevarieerde collectie een spiegel naar het verleden en perspectieven op de toekomst. Het museum is de schatkamer voor erfgoed en beeldende kunst en trekt, verbindt en inspireert zowel bewoners als nationale bezoekers, met in het Fries Verzetsmuseum bijzondere aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Het Princessehof is het nationale keramiekmuseum en het enige rijksmuseum in Noord-Nederland, gevestigd in een 18de-eeuws stadspaleis, tevens het geboortehuis van M.C. Escher. Het museum vertelt met zijn hoogstaande collectie actuele en relevante verhalen, van keizerlijk porselein uit China, prachtige art-nouveaukeramiek en Delfts Blauw, tot werk van moderne en hedendaagse kunstenaars en ontwerpers. De organisatie van de musea bestaat uit 68 medewerkers met een gezamenlijke omvang van 55 fte, verdeeld over 6 afdelingen (Collecties, Publiek & Presentaties, Faciliteiten & Gastvrijheid, Directie, Finance & Control en Human Resources). Zij werken samen met ruim 160 vrijwilligers en een groot aantal medewerkers die extern worden ingehuurd.

 Fries Museum | Keramiekmuseum Princessehof is een inclusieve organisatie die open staat voor alle groepen in de samenleving. Vanuit ons personeelsbeleid willen we bijdragen aan een arbeidsmarkt waarin iedereen gelijke kansen heeft en waarin geen ruimte is voor discriminatie. We verwelkomen een diversiteit aan achtergronden en kennis en selecteren onze medewerkers op basis van kwaliteiten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid