abe bonnema

stichting
abe bonnema

abe bonnema stichting

 

De Friese architect Abe Bonnema gaf de aanzet voor de nieuwbouw. Overal zijn gebouwen van Bonnema in Friesland te zien. Het meest bekend is de Achmeatoren in Leeuwarden. Bij zijn overlijden in 2001 liet hij maar liefst 18 miljoen euro na aan het Fries Museum. Wel met twee voorwaarden: 1. bouw op of aan het Zaailand  / Wilhelminaplein in Leeuwarden en 2. architect Hubert-Jan Henket moet de architect worden van de nieuwbouw. Het Fries Museum heeft die kans met beide handen aangegrepen. 

typisch fries

Hubert-Jan Henket van het bureau Bierman Henket heeft in samenwerking met Bonnema Architecten uit Hardegarijp het ontwerp met volle overtuiging opgepakt. Net als Bonnema staat bij Henket de gebruiker centraal: ‘Het is voor mij een tijdloos gebouw, een gebouw dat met beide benen op de grond staat, geen opsmuk kent en eigenzinnig is. In die zin typisch Fries.’ Henket omschrijft het gebouw zo: ‘Licht en luchtig en toch beschermend. Het Fries Museum straalt optimisme uit, en biedt daarnaast ook geborgenheid.’    

fries museum
fries museum

de stichting

De Stichting beoogt een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de kwaliteit van de architectuur in Nederland. De instelling van de Abe Bonnema Architectuurprijs in 2013 en de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten in 2014 zijn daar voorbeelden van. Tegelijkertijd met deze toekomstgerichte activiteiten wil de Stichting via de prijzen hernieuwde aandacht vestigen op het gedachtegoed en oeuvre van de architect ir. Abe Bonnema.

De ir. Abe Bonnema Stichting ondersteunt instellingen en personen die bijdragen aan een levendig cultureel klimaat in Nederland in het algemeen en Friesland in het bijzonder.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid