ik, friesland en de wereld

onderwijsprogramma
primair onderwijs
ik, friesland en de wereld

ik, friesland en de wereld

In de tentoonstelling Ferhaal fan Fryslân zien leerlingen allerlei voorwerpen uit Friesland, van de prehistorie tot nu. De voorwerpen vertellen verhalen over bijzondere Friezen, wat Fries is en wat niet en hoe Friesland door mensen is gemaakt.

 

Tijdens het museumbezoek onderzoeken leerlingen 16 nijsgjirriche’ voorwerpen vanuit hun eigen interesse en talenten. Museumdocenten zorgen voor interactie, ruimte voor eigen interpretaties, reflectie en betekenisgeving aan woorden als erfgoed, waardevol, bewaren en tentoonstellen.Vooraf in de klas luisteren de leerlingen naar een spannend verhaal en bekijken ze samen het ‘nijsgjirriche’ filmpje met verhalen van de kinderdirectie. Na afloop van het museumbezoek krijgt iedere klas een vitrinekubus mee om zelf te vullen. Leerlingen bepalen zelf welk voorwerp met een verhaal ze in het Fries Museum tentoon willen stellen. Zo denken ze spelenderwijs na over het belang van erfgoed. Wat willen kinderen van nu voor later bewaren? Welk voorwerp vinden ze bijzonder en waarom? Wat is waardevol?

 

De vitrinekubussen met de door klassen gekozen voorwerpen met een verhaal waren te zien in de expositie Ús Kubus: kinderen exposeren.

Doelgroep PO groep 5 t/m 8
Werkvormen activerende werkvormen
Kerndoelen 12, 51, 52, 53, 54, 55 en 56
Vakken beeldende vorming en ckv
Lengte 75 minuten
luister hoe de kinderdirectie vertelt over de voorwerpen in 'ferhaal fan fryslân' die hun verwonderen
© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid