altijd kunst!

altijd kunst!

altijd kunst!

Overal en altijd is in het museum kunst te zien. Oud en modern, groot en klein, veelkleurig of bescheiden, door kunstenaars gemaakt om je een bijzondere blik op de wereld te geven. Tijdens het museumbezoek kijken de leerlingen zich rijk en ontdekken dat iedereen anders kijkt  De vele verschillende kunstwerken nodigen uit om verbanden te leggen met hun eigen belevingswereld. Allerlei nieuwe begrippen krijgen een plekje. Intensief kijken, beleven en vrij associëren geeft de kinderen een schat aan nieuwe begrippen en een weidse blik op de wereld om hen heen.

Doelgroep VO onderbouw en bovenbouw
Werkvormen kijken, onderzoeken, samenwerken, mening vormen, vertellen
Leergebieden kunst en cultuur
Kerndoelen 48 t/m 52
Vakken beeldende vorming en ckv
Lengte een museumbezoek van 60-75 minuten in combinatie met aansluitende activiteit in het atelier: 120-135 minuten

Er is geen online voorbereidingsmateriaal beschikbaar op dit moment. Ter inspiratie is materiaal dat bij de tentoonstelling Horizonnen is gemaakt via de afbeelding hiernaast te downloaden. 

thema

Bent u met een thema als beweging, kleur o.i.d. bezig in de klas, meldt u dat dan bij de boeking. Wij maken graag een programma op maat. 

Kijk voor praktische zaken over boekingen hier.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid