fries museum

op paad
collectie reist door provincie
fries museum

fries museum op paad

collectie reist door provincie

De komende jaren gaat het Fries Museum op ‘en paad. Het museum reist vanaf 2024 drie jaar lang door de provincie met échte collectiestukken, naar de plek waar ze vandaan komen. De museumstukken vormen op locatie de basis voor ontmoeting, verbinding en goede gesprekken. Wat betekent erfgoed voor ons? Wat vertelt het over mij en mijn identiteit? Is het belangrijk om kunst en erfgoed te bewaren? En: welke herinneringen en verhalen over een plek roept zo’n object op? De ontmoeting is wederkerig, want het museum gaat drie jaar lang verhalen, voorwerpen en foto’s van bewoners documenteren. Zo wordt ter plekke de kennis over de collectie verrijkt.

Fries Museum op Paad
Fries Museum op Paad

terug naar historische plekken

Voor het Fries Museum is het bewaren en ontsluiten van de collectie (met meer dan 200.000 voorwerpen) een kerntaak. Sinds de heropening van het museum op 13 september 2013 bezochten bijna anderhalf miljoen bezoekers uit heel Nederland en ver daarbuiten blockbustertentoonstellingen als Alma-TademaEscher op reisMata Hari en Rembrandt & Saskia. Maar nog niet alle Friezen hebben het nieuwe museum bezocht. Het museum is blij met deze mogelijkheid om nog meer Friezen in aanraking te laten komen met hun erfgoed.

 

pilots

Tijdens twee pilots maakten bewoners van Hantum en Mildam alvast kennis met de voorwerpen die gevonden zijn in hun achtertuin. Zo ontdekten dorpsbewoners in Hantum meer over het beeld van de heilige Sint Dionysius van Parijs. In Mildam ging het museum in gesprek met de bewoners over een ‘kletsievoetje’. Lang werd gedacht dat het voorwerp, gevonden bij de uitgraving van de Tjonger, een reiskandelaar was. Maar recent onderzoek wees uit dat de zogenoemde kandelaar eigenlijk een cruciaal onderdeel was van een middeleeuwse ‘kletsie’, een oud-Friese polsstokspeer. Met speciale familieworkshops voor kinderen en een college voor de échte liefhebbers kwamen de dorpsbewoners in aanraking met de ‘nijsgjirrige’ verhalen over de geschiedenis van hun eigen buurt.

dank aan de vriendenloterij

Het Fries Museum is enorm blij met een gulle gift van de VriendenLoterij, waardoor iedereen in Fryslân straks kan genieten van Friese topstukken. Het museum ontvangt maar liefst 1 miljoen euro voor het project Fries Museum op Paad. De VriendenLoterij viert wat het leven mooi maakt: onze verbondenheid met anderen en met onze kunst en cultuur. Dankzij 1,1 miljoen deelnemers kon de VriendenLoterij over 2022 opgeteld een bedrag van € 134,8 miljoen schenken aan 57 culturele partners en meer dan 3500 goede doelen, clubs en verenigingen. 

"Ik hou van Friesland, maar ik voel me geen Fries. Zeggen dat je Fries bent of Drent, dat is klotekoek. Ik ben een mens, die Gerrit Benner heet, die schildert." - Gerrit Benner

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid