bruiklenen

de verzameling van friesland
overal te zien
bruiklenen

bruiklenen

Het liefste zouden we al onze 200.000 kunstwerken en historische voorwerpen het hele jaar door aan iedereen laten zien, maar dat gaat natuurlijk niet. Daar zitten ook voordelen aan: veel stukken zijn bijvoorbeeld wat kwetsbaar, dus dan kunnen we die van tijd tot tijd wisselen. In het museum zelf presenteren we gemiddeld steeds bijna 4.000 voorwerpen, die in onze tentoonstellingen ruimte en betekenis krijgen. 

Verder laten we de verzameling graag op nog veel meer plekken zien. Musea door heel Nederland en daarbuiten lenen schilderijen, tekeningen, sculpturen, zilver, glas en allerlei andere objecten van ons. Het Fries Museum is overal. Alleen al in Fryslân worden er 1.400 voorwerpen van het Fries Museum langdurig bij vele musea, staten en stinzen, archeologische steunpunten, archieven en andere instellingen tentoongesteld.

Ook voor korter lopende tentoonstellingen leent het Fries Museum doorgaans veel objecten uit aan andere musea in binnen- en buitenland. Jaarlijks zijn dat er 300 à 400. Al die objecten zijn een soort reizende ambassadeurs voor Fryslân.

bruikleenprocedure

Om te bepalen of een bruikleen mogelijk is kijken we naar de beschikbaarheid van het werk en naar de toestand. Daarnaast is het belangrijk om te kijken of en hoe we het werk kunnen vervoeren. Daarom is het nodig zowel kortlopende als langdurige bruiklenen minimaal zes maanden van te voren aan te vragen met een bruikleenverzoek. Een bruikleenverzoek moet een goed onderbouwde reden voor de bruikleen bevatten, een lijst met maximaal 10 objecten en zogenaamd 'facility report' waaruit blijkt dat de bruiklener over de juiste faciliteiten beschikt om de objecten te lenen. De bruiklenen worden vervolgens onder voorwaarden toegezegd door onze directeur, Kris Callens.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid