eindexamenwerken

in de museumhal
eindexamenwerken

eindwerk, begin van nieuw talent

Het Fries Museum vindt cultuuronderwijs belangrijk en zoekt doorlopend naar betekenisvolle verbindingen tussen museum en samenleving. Daarom presenteren we ook in 2020 Eindwerk, begin van nieuw talent. Opnieuw doen we een oproep aan alle voortgezet onderwijsscholen in Friesland om hun beste eindexamenwerken in te zenden. In de maand juni zijn van vele scholen de inzendingen te bewonderen in de entreehal van het Fries Museum.

Sinds 2015 kunnen Friese scholen hun beste eindexamenwerk inzenden voor de presentatie in het Fries Museum. De samenstelling en catalogus van de presentatie werden in 2019 verzorgd door Bouraq, Lara, Marije, Ruth en Jan, studenten van de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving van de NHL Hogeschool. Door samen te werken met studenten van de docentenopleiding en leerlingen uit het voortgezet onderwijs legt het Fries Museum een verbinding tussen het museum en de samenleving. De Leeuwarder Courant besteedt aandacht aan dit project door een aantal werken in de krant te tonen.

Daniëlle (HAVO 5, Lauwers College)
‘Ik was heel tevreden over de opening, de mensenmassa was af en toe wel overweldigend maar dat maakte niks uit. Ik vind het erg leuk en ook stimulerend voor leerlingen, omdat beeldende vorming of een kunstvak vaak als een grapvak wordt gezien.’

Downloads van catalogi van de verschillende edities zijn hier digitaal beschikbaar: 2019 - 2017 - 2016 -  2015

Link naar de fotoserie van alle leerlingen in de Leeuwarder Courant online.

aanmelden
Dat kan via het online inschrijfformulier onderaan deze pagina.

We laten één leerling per schoollocatie examenwerk presenteren en het is aan u om te beslissen welke leerling dat wordt. Dat hoeft u nu nog niet door te geven in het formulier, Wel vragen we u een tweede klas en later ook een tweede leerlingnaam door te geven. Het kan zijn dat om technische redenen het werk van leerling één niet optimaal gepresenteerd kan worden en daarom leerling twee zijn/haar werk presenteert. 

Zodra we uw inschrijving hebben ontvangen, nemen we per mail contact op om gedetailllierde informatie over de leerling en het leerlingenwerk te verkrijgen (naam maker - klas - formaat - 2D/3D/audiovisueel -  materiaal/techniek, titel, etc). Ook voorzien we u van alle informatie over de planning rondom het brengen en halen van het leerlingenwerk, de fotografie van het werk van de leerlingen door de Leeuwarder Courant en de opening. En heeft u eerder vragen, dan kunt u altijd per mail contact met ons opnemen. Hiervoor is onderwijsprogrammeur Inge Hekman bereikbaar: i.hekman@friesmuseum.nl.

aanmelden

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid