ik zie, ik zie... benner!

Kijk in de wereld van kunstenaar Gerrit Benner en beleef zijn fantasierijke werk vol kleuren en vormen. Hoe keek Benner naar de dingen om zich heen? En wat heeft dat met jou te maken? Kijk, onderzoek, fantaseer, vertel en teken. Ontdek jouw wereld in de schilderijen van Benner en maak je eigen verhalen. 

In de tentoonstelling Gerrit Benner verkennen leerlingen als ware ontdekkingsreizigers zijn kunstwerken. De verschillende kunstwerken prikkelen de nieuwsgierigheid en nodigen uit om verbanden te leggen met hun eigen belevingswereld. Allerlei nieuwe begrippen krijgen een plekje. Speciale ontdekkaarten en kijkvoorwerpen maken het onderzoeken van de kunstwerken tot een spannende onderneming. Intensief kijken, beleven en vrij associëren brengt de kinderen denkbeeldig in de geschilderde wereld van Benner.

Doelgroep            PO groep 1 t/m 8
Werkvormen        kijken, onderzoeken, samenwerken, vertellen
Leergebieden      Nederlands & kunstzinnige oriëntatie
Kerndoelen          12 & 54-55-56
Lengte                  1 of 2 lessen op school en een museumbezoek van 60-75 minuten 
                               in combinatie met aansluitende activiteit in het atelier: 120-135 minuten
Periode                 van 1 december 2014 tot en met 1 maart 2015

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid