onderwijs

onderwijs

ga op viking

Met de tentoonstelling Wij Vikingen werpt het Fries Museum het clichébeeld van Vikingen omver. Veel meer dan een volksstam, was ‘viking’ een cultuur in het hele Noordzeegebied. Vikingen was eigenlijk een werkwoord: op viking gaan was zoiets als op rooftocht gaan. En dat deden de inwoners van Frisia ook. Wij Vikingen is een spannende tocht die je van herkenning naar verschrikking meevoert en je zo confronteert met de vraag: zou jij ook vikingen?

Onze museumdocenten nemen de leerlingen in een groep van maximaal 15 personen mee door de tentoonstelling Wij Vikingen. Het beeld dat de leerlingen van Vikingen hebben staat daarbij centraal. Er wordt aandacht besteed aan de levenswijze van de bewoners van het Noordzeegebied. Niet alleen de plunderingen van de Vikingen komen aan bod, ook wordt duidelijk dat Vikingen en de inwoners van Frisia veel met elkaar gemeen hadden. Deze thema’s worden belicht aan de hand van archeologische vondsten uit Frisia en Scandinavië, die in de tentoonstelling te zien zijn.

Tijdens deze rondleiding is er ruimte voor vragen en discussie. Na +/- 45 minuten kunnen leerlingen zelfstandig rondkijken. In de laatste zaal kunnen ze in de replica van een Vikingschip stappen, om zelf te ervaren hoe het was om Viking te zijn. Aan het eind wordt met de leerlingen besproken in hoeverre hun beeld over Vikingen veranderd is.

Langskomen? Neem contact op met Tineke Burmania via 058 255 55 00 of onderwijs@friesmuseum.nl

Bij het boeken van een bezoek graag aangeven of je een rondleiding wilt aan de hand van specifieke vragen of thema’s. Waar mogelijk houden de museumdocenten daar rekening mee.

 

doelgroep VO onderbouw en bovenbouw
werkvormen Kijken, onderzoeken, vertellen, mening vormen
leergebieden Mens en maatschappij (geschiedenis, maatschappijleer)
Kunst en cultuur (CKV)
lengte 60-75 minuten
kosten per leerling € 4,- 
periode zaterdag 19 oktober 2019 tot en met zondag 15 maart 2020
© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid