taus makhacheva

onderwijsprogramma
middelbaar beroepsonderwijs
taus makhacheva

taus makhacheva

middelbaar beroepsonderwijs

Tot 6 maart 2022 laat Taus Makhacheva (Moskou, 1983) in een grote solotentoonstelling films, objecten en installaties zien. Meekijken, meemaken, meedenken en meegenieten met Taus Mahkacheva en haar werk is wat we studenten bieden binnen het onderwijsprogramma. Dicht op de huid van het ontstaansproces van Taus’ werk ontdekken studenten wat dat met henzelf, hun eigen identiteit en die van mensen en culturele fenomenen om hen heen te maken heeft. Hoogtepunt van de tentoonstelling is het werk Charivari (2019), dat voor het eerst in Nederland te zien is. De installatie doet denken aan een circus, met trapezes en kostuums van performers en is een mix van sculpturen, geluid en absurdistische verhalen. De vaste collectiepresentatie van het museum, Ferhaal fan Fryslân, komt door Taus’ werk in een ander daglicht te staan en wordt met de blik van Taus ook onderzocht tijdens het bezoek. 

Tip: combineer het bezoek met een beeldende verwerking in ons atelier, een gastles op school of een film bij Slieker Film.

krant
Studenten Docent Theater van NHL Stenden Hogeschool maakten bij de tentoonstelling een krant, met allemaal verschillende manieren om kennis te maken met Taus. Deze is naar eigen voorkeur te gebruiken in de klas of individueel door studenten. Klik hier of op de onderstaande afbeelding om de krant te bekijken.

video's
Een andere groep maakte de voorstelling Circ Ilyusia. Daarvan is hier de complete walkthrough te zien of bekijk de verkorte clip met het lied van student Oetsen als basis. Daarnaast is er een clip van studenten Joey en Joyce #vrijheidvankledinguiting. Naar smaak zijn deze video's in de klas te gebruiken ter voorbereiding op het bezoek.

En overleg gerust over wensen op maat.

doelgroep

mbo

werkvormen

kijken, onderzoeken, interpreteren, discussiëren, reflecteren, mening vormen, samenwerken, verwoorden, verbeelden

leergebieden

kunst en cultuur, mens en maatschappij, filosofie, taal

lengte programma

een museumbezoek van 60-75 minuten, in combinatie met aansluitende activiteit in het atelier: 120-135 minuten

Kijk voor praktische zaken over boekingen hier.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid