geschiedenis

al bijna 190 jaar
fries museum
geschiedenis

geschiedenis

van het fries museum

fries genootschap

Het Fries Museum heeft een rijke geschiedenis van bijna 190 jaar. In 1827 werd het Provinciaal Friesch Genootschap ter beoefening der Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde (Fries Genootschap) opgericht door Franciscus Binkes, Hendrik Amersfoordt en Freerk Fontein. Het genootschap zou ervoor zorgen dat de Friese identiteit bewaard bleef.

1
1
2
2

friesch kabinet

Voor de bewaring van voorwerpen werd in 1853 het Provinciaal Friesch Kabinet van Oudheden opgericht. Friezen konden hier typisch Friese voorwerpen aanleveren. De spullen werden niet alleen bewaard voor het nageslacht, maar ook tentoongesteld. Eerst in het Paleis van Justitie in Leeuwarden en wegens ruimtegebrek later in een ruimte in het Stadhouderlijk Hof elders in de stad.

historische tentoonstelling

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Fries Genootschap werd in 1877 de Historische Tentoonstelling van Friesland in Leeuwarden gehouden, de eerste volkskundige tentoonstelling in Nederland. De collectie van het Fries Kabinet vormde de basis voor de Historische Tentoonstelling. Daarnaast werd ook aan het volk gevraagd voorwerpen in te zenden.

advertentie 1881
advertentie 1881
historische tentoonstelling
historische tentoonstelling

eysingahuis

De tentoonstelling was een groot succes, zowel qua opkomst als financieel. Met de inkomsten kon het Eysingahuis in Leeuwarden worden aangekocht, waar in 1881 het Fries Museum werd geopend. Tegenwoordig is het Eysingahuis te bezoeken als museumhuis. Huis Van Eysinga is een 18de-eeuws herenhuis aan de Koningsstraat, en gebouwd voor één van de meest aanzienlijke mannen van die tijd, Frans Julius Johan van Eysinga.

Het huis ademt adellijke grandeur. In de chique stijl- en ontvangstkamers bewonder je prachtig origineel stucwerk, houtsnijwerk, met ornamenten versierde plafonds, met landschappen beschilderde behangsels, marmeren vloeren, en mooie familieportretten.

Uniek is dat je zelf kunt ervaren hoe de familie Van Eysinga hier woonde. Je mag kasten openen en kijken wat erin zit, plaats nemen aan tafel om een spelletje te spelen, de pruik opzetten van de heer des huizes of in de salon van blokfluitmuziek genieten. Tip: koop een combiticket voor het Fries Museum en het Eysingahuis!

kanselarij

In 1995 heropende het museum na een grote verbouwing. De kanselarij werd bij het museum betrokken door middel van een tunnel.

Het oude Fries Museum op de Turfmarkt
Het oude Fries Museum op de Turfmarkt

het nieuwe fries museum

Sinds 2013 is het gehuisvest in het eerste compleet nieuw gebouwde Nederlandse museum van de 21ste eeuw. De Friese architect Abe Bonnema gaf de aanzet voor de nieuwbouw. Bij zijn overlijden in 2001 liet hij maar liefst 18 miljoen euro na aan het Fries Museum.

Over het nieuwe museum

10 jaar nieuw fries museum

Op 13 september 2023 was het 10 jaar geleden dat Koningin Máxima het nieuwe gebouw opende in het hart van Leeuwarden! In het kader van dit 10-jarig jubileum vierden we feest. Bekijk de trailer voor een terugblik op mooie momenten en onze tentoonstellingen in de afgelopen 10 jaar.

Klik op de card hieronder om een terugblik van het feestweekend te bekijken. 

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid