beladen landschap

Beladen Landschap laat leerlingen nadenken over hoe beelden van landschappen door verhalen vanuit heden en verleden geladen worden. Het eigen perspectief van leerlingen op verbeeldingen van landschappen is sterk gekleurd door wat ze meenemen aan kennis van het verleden, van de wereldgeschiedenis tot het kleinere nieuws van alledag. Beladen Landschap biedt een ontmoeting met actuele kunst in diverse disciplines, van schilderijen, tekeningen, grafiek, foto’s, video-installaties, een nieuwsfoto tot een videoclip. De makers geven de leerlingen een bijzondere blik op de wereld. Tijdens het museumbezoek ontdekken leerlingen dat iedereen anders kijkt en dat het waardevol is die verschillende perspectieven te delen.  De vele verschillende kunstwerken nodigen uit om verbanden te leggen met hun eigen belevingswereld en leergebieden. Een kort bezoek aan het Fries Verzetsmuseum is onderdeel van het onderwijsprogramma bij Beladen Landschap.

Sleutelbegrippen die een rol spelen bij het programma zijn: historisch besef en context, van WOII tot het wereldnieuws van vandaag, interpretatie van oorzaken en gevolgen, continuïteit en verandering, democratie, burgerschap, oorlog, nieuwe wereldorde, ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen, beeldvorming, multidisciplinaire kunstvormen, intercultureel, zelfbewustzijn, identiteit, verantwoordelijkheid, waarden en normen, macht en belangen, ethiek en moraal, alledaagse ervaring en waarneming, selectieve waarneming,  waarheid, contextualiteit van kennis, rechtvaardige samenleving, schijn en werkelijkheid, feit en fictie, massamedia en cultuur.

Leerlingen leggen zelf een accent op het programma door te bepalen met welke onderzoeksvragen ze aan de slag willen, alleen of in groepjes. Er zijn twee vragensets ontwikkeld:

-(voor-)examengroepen in kunstvakken

-keuzekaarten kunst en cultuur, mens en maatschappij, filosofie, taal

Doelgroep

VO bovenbouw (vmbo, havo, vwo)

Werkvormen

kijken, onderzoeken, interpreteren, discussiëren, reflecteren, mening vormen, samenwerken, verwoorden, verbeelden

Leergebieden

kunst en cultuur, mens en maatschappij, filosofie, taal

Kernconcepten

kunst en maatschappij, media en communicatie, inspiratie en vormgeving, identiteit en diversiteit

Vakken

ckv, kunstvakken, geschiedenis, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen, filosofie

Lengte

een museumbezoek van 60-75 minuten in combinatie met aansluitende activiteit in het atelier: 120-135 minuten

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid