mata hari

De bijna persoonlijke ontmoeting met Mata Hari staat centraal in de tentoonstelling en de onderwijsprogramma’s bij Mata Hari, de mythe en het meisje. Dilemma’s waar Margaretha Zelle, Mata Hari, op verschillende momenten in haar leven voor kwam te staan grijpen we aan om door leerlingen te laten onderzoeken en verbeelden.

Aansluiting bij verschillende vakken en leergebieden is hierbij uitgangspunt. Vanuit de bronnen die in de tentoonstelling beschikbaar zijn, nemen we leerlingen mee en maken ze mede-eigenaar van de keuzes die Mata Hari maakte. Zouden zij het zelf anders hebben gedaan? Hoe? Dit is de uitdaging die ze gaan verbeelden, in taal, met hun lichaam of in beeld.

webapp
Leerlingen gebruiken tijdens het bezoek de speciaal ontwikkelde webapp. Ze hebben alle vrijheid om te kiezen welke onderzoeken ze willen doen. Langs verschillende fases in haar leven, gekoppeld aan ‘rollen’ en symbolisch aan de dans van de zeven sluiers die ze ooit danste, bepalen ze hun ontdekkingsreis. Klik hier of op de foto hiernaast om de webapp te bekijken. Er zijn zowel opdrachten voor in de klas als in het museum.

programma
Een bezoek aan de tentoonstelling laat zich goed combineren met bijvoorbeeld een stadswandeling, een filmprogramma of een activiteit in ons atelier. Vooraf op school kan de voorbereiding al beginnen, met behulp van verdiepende informatie en onderzoeksopdrachten in de speciaal ontwikkelde web-app. Vanuit verschillende leergebieden is het mogelijk een verbinding te leggen met het programma in het museum, maar we moedigen vakoverstijgend werken aan.

Doelgroep

SO, VMBO, HAVO, VWO - ons advies: vanaf klas 3 | MBO

Werkvorm

kijken, ontdekken, onderzoeken, vertellen, doen (theater, mode, fotografie, vormgeving, schrijven)

Leergebieden

mens & maatschappij (geschiedenis, maatschappijleer, burgerschapsvorming), kunst & cultuur, CKV, moderne talen

Lengte bezoek

60-75 minuten. In combinatie met een programma in ons atelier verdubbelt de tijd 

Kosten per leerling 

€ 4,-. In combinatie met een programma in ons atelier: € 8,-

Periode: van 14 oktober 2017 tot en met 2 april 2018.

d’drive meets mata hari
Studenten van verschillende D'Drive-opleidingen van ROC Friesland College hebben gewerkt aan acts, exposities en opdrachten geïnspireerd op het spannende leven van Mata Hari. Zij presenteerden dit in het Fries Museum op 5 februari 2018. Bekijk de foto’s of de aftermovie via deze buttons

© fries museum - alle rechten voorbehouden disclaimerprivacybeleid