met escher op reis

onderwijsprogramma: met escher op reis

In de tentoonstelling leer je de graficus M.C. Escher persoonlijk kennen en kruip je als het ware in zijn hoofd. Aan de hand van meer dan tachtig vroege en late originele prenten volg je zijn ontwikkeling als kunstenaar, zoals de invloed van zijn reizen en verblijven in onder meer Spanje en Italië. Daarnaast bezoeken leerlingen de tentoonstelling Phantom Limb: Art beyond Escher waarin hedendaagse beeldend kunstenaars laten zien hoe Eschers uitgangspunten ook hen inspireren. En het museum organiseert voor en tijdens deze tentoonstellingen projecten in de stad en provincie om uiteenlopende groepen binnen de mienskip samen te brengen met Escher als bindende factor: Planeet Escher.

Het magische karakter van het tot de verbeelding sprekende werk van M.C. Escher en zijn visuele illusies vormen de basis van het onderwijsprogramma. Dat sluit aan bij verschillende onderwijsdoelgroepen en leergebieden. Met een bezoek aan het museum willen we leerlingen daarna op allerlei manieren uitdagen. Kernbegrippen zijn: verbeelding, fantasie, magie, metamorfoses, grafiek en wiskunde. 
Hoe? Bijvoorbeeld door ze zelf visuele illusies te laten creëren vanuit beeldende vorming of taalspellen te doen zoals Escher dat zelf deed.

De kern van het onderwijsprogramma vormt een bezoek aan de tentoonstelling Escher op reis en Phantom Limb. Daarnaast is ter voorbereiding in de klas verschillend  online materiaal beschikbaar, naar eigen inzicht en niveau van de groepen te gebruiken:

Klokhuis uitzending over M.C.Escher
NTR interactive met een specale Klokhuis-tour en de mogelijkheid om een eigen metamorfose te maken met de 'Metamorfose-Machine'

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om één of twee weken na het bezoek een gastles (duur: max. 60 minuten) in de klas te krijgen, verzorgd door een museumdocent. De invalshoek die u kiest vormt de basisvan de gastles. Via taal, biologie of rekenen/wiskunde maken de leerlingen een beeldende verwerking. Of u kiest voor een 100% beeldende vorming gastles, dat kan ook. Bespreekt u dat met onze collega's van boekingen?

Doelgroep SO, VMBO, HAVO, VWO - onder- en bovenbouw | MBO
Werkvormen kijken, onderzoeken, tekenen, ontdekken, vertellen
Leergebieden kunst & cultuur, talen, mens en natuur, techniek, beroep
Vakken beeldende vorming, biologie, CKV, wiskunde, Nederlands, Frans, Duits, Engels
Lengte (60-) 75 minuten. In combinatie met een programma in ons atelier verdubbelt de tijd
Kosten per leerling € 4,-. In combinatie met een programma in ons atelier: € 8,-

periode
Escher op reis: 28 april t/m 28 oktober 2018. 
Tijdens deze tentoonstellingsperiode is niet mogelijk om het museum gratis te bezoeken met een onderwijsgroep zonder begeleiding en materiaal. Een boeking doen is noodzakelijk. Hiervoor kunt u zich aanmelden via info@friesmuseum.nl of 058 255 55 00. 
Phantom Limb: Art beyond Escher: 26 januari 2018 t/m 6 januari 2019.

TIP: stap na 9.00 uur met je klas in de trein of bus met het speciale schoolticket van Arriva, lees hier meer!

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid