wie is wie

medewerkers
fries museum en princessehof
wie is wie

wie is wie

Het Fries Museum vormt met het Keramiekmuseum Princessehof een gezamenlijke organisatie. In totaal zijn er ongeveer 50 medewerkers, verdeeld over 5 afdelingen. Wie wij zijn en wat we doen vind je hieronder.

directie

directie

directeur-bestuurder
Kris Callens, k.callens@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 07
Bekijk hier de nevenfuncties van de directeur-bestuurder

managementassistent
Baukje Vis, b.vis@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 02 

relaties, sponsoring, vrienden, fondsenwerving

relatiemanager
Liesbeth van Keimpema, l.vankeimpema@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 48

medewerker partners & relaties
Elisabeth van der Sluis, e.vandersluis@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 18

collecties

conservatoren

conservator moderne en hedendaagse kunst
Judith Spijksma, j.spijksma@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 89 

conservator erfgoed 16e - 20ste eeuw
Eveline Holsappel, e.holsappel@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 49

conservator oude kunst
Marlies Stoter, m.stoter@friesmuseum.nl, 058 - 20 500 45

junior conservator oude kunst
Anne-Marie Segeren, a.segeren@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 77

conservator terpencultuur & middeleeuwen
Diana Spiekhout, d.spiekhout@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 43

conservator fries verzetsmuseum
Marre Sloots, marre.sloots@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 80

collectiebeheer

teamleider behoud, beheer en kennismanagement
Dirk Boomsma, d.boomsma@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 87

registrar
Ilse Stap, i.stap@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 90

registrar
Hermina Deelstra, h.deelstra@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 58

publiek en presentaties

hoofd publiek & presentaties
Annemarie Lavèn, a.laven@friesmuseum.nl

projectleiders

projectleider tentoonstellingen | coördinator duurzaamheid 
Lisa Klompe, l.klompe@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 05

projectleider tentoonstellingen
Irene Kromhout, i.kromhout@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 16

publieksinformatie

publieksinformatie tentoonstellingen
Grytsje Klijnstra, g.klijnstra@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 70

activiteiten & evenementen

programmeur activiteiten & evenementen
Josine Zuidema, J.Zuidema@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 14

educatie

medewerker educatie - erfgoed
Mariska de Boer, m.deboer@friesmuseum.nl, 058 – 2 948 960

medewerker educatie - kunst
Inge Hekman, i.hekman@friesmuseum.nl, 058 - 2 948 966

marketing & communicatie

teamleider marketing & communicatie 
Kirsten Dijkstra, k.dijkstra@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 61

medewerker marketing & communicatie
Anne-Sophie Scholtens, a.scholtens@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 00

medewerker marketing & communicatie 
Janke Vlas, j.vlas@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 64

junior medewerker marketing & communicatie 
Olaf Rigter, o.rigter@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 86

fries museum op paad

projectleider fries museum op paad
Jacqueline Spendel, j.spendel@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 67

projectmedewerker fries museum op paad
Marthe Pool, m.pool@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 46

faciliteiten en gastvrijheid

coördinator tentoonstellingsbouw
Daniël Hoogterp, d.hoogterp@friesmuseum.nl, 058 - 20 500 23

coördinator huisvesting en presentatie
Luitzen Schaafsma, l.schaafsma@friesmuseum.nl, 058 - 205 03 99

evenementen & sales

medewerker evenementen en sales
Fernanda Constandse, f.constandse@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 16

medewerker evenementen en sales
Monica Gijsen, m.gijsen@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 84

officemanagement

medewerker officemanagement 
Tineke Burmania, t.burmania@friesmuseum.nl, 058 - 20 500 40

medewerker officemanagement 
Jettie Visser, j.visser@friesmuseum.nl, 058 255 55 00

senior medewerker receptie
William Vermaning, w.vermaning@princessehof.nl, 058 - 205 00 37

winkel

winkelmanager
Tanja Sterk, t.sterk@friesmuseum.nl, 058 - 225 55 19

raad van toezicht

de heer drs. H. Apotheker, voorzitter      
de heer ir. J.W.G. Vernooij
mevrouw R. van Wijk-Russchen RBA
mevrouw J.M. Hiddema
de heer T. Vermeulen
mevrouw drs. L.W.J.M. Janssen
mevrouw drs. S. Laverman
bekijk hier de nevenfuncties van de leden

werken bij het fries museum

werken bij het fries museum

vacatures, stages en vrijwilligers

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid