wie is wie

medewerkers
fries museum en princessehof
wie is wie

wie is wie

Het Fries Museum vormt met het Keramiekmuseum Princessehof een gezamenlijke organisatie. In totaal zijn er ongeveer 50 medewerkers, verdeeld over 5 afdelingen. Wie wij zijn en wat we doen vind je hieronder.

bestuur / raad van toezicht

directeur-bestuurder
Kris Callens, k.callens@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 07

raad van toezicht
de heer drs. H. Apotheker, voorzitter      
de heer prof. dr. R.E.O. Ekkart
de heer drs. C. Groeneveld
mevrouw mr. D. Kingma
de heer R. Mulder
de heer ir. J.W.G. Vernooij
mevrouw L. Vos MSM
mevrouw R. van Wijk-Russchen RBA
bekijk hier de nevenfuncties van de leden

sponsoring, vrienden, fondsenwerving
Liesbeth van Keimpema, l.vankeimpema@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 48

managementassistent
Baukje Vis, b.vis@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 02 

medewerker partners & relaties
Elisabeth van der Sluis, e.vandersluis@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 18

collecties

directeur collecties
Jos Taekema, j.taekema@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 78

teamleider behoud, beheer en kennismanagement
Dirk Boomsma, d.boomsma@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 87

conservator moderne en hedendaagse kunst
Judith Spijksma, j.spijksma@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 89 

conservator erfgoed 16e - 20ste eeuw
Eveline Holsappel, e.holsappel@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 49

conservator oude kunst
Marlies Stoter, m.stoter@friesmuseum.nl, 058 - 20 500 45

junior conservator oude kunst
Anne-Marie Segeren, a.segeren@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 77

conservator terpencultuur & middeleeuwen
Diana Spiekhout, d.spiekhout@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 43

conservator fries verzetsmuseum
Marre Sloots, marre.sloots@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 80

registrar
Ilse Stap, i.stap@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 90

registrar
Hermina Deelstra, h.deelstra@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 58

publiek en presentaties

directeur tentoonstellingen en publiekszaken
Femke Haijtema, f.haijtema@friesmuseum.nl, 058 - 294 89 62

projectleider tentoonstellingen
Lisa Klompe, l.klompe@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 05

projectleider tentoonstellingen
Irene Kromhout, i.kromhout@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 16

projectleider tentoonstellingen
Jenny Kloostra, j.kloostra@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 89

publieksinformatie tentoonstellingen
Grytsje Klijnstra, g.klijnstra@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 70

publieksinformatie tentoonstellingen
Anne Knipping, a.knipping@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 27

programmeur activiteiten & evenementen
Josine Zuidema, J.Zuidema@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 14

medewerker educatie - erfgoed
Mariska de Boer, m.deboer@friesmuseum.nl, 058 – 2 948 960

medewerker educatie - kunst
Inge Hekman, i.hekman@friesmuseum.nl, 058 - 2 948 966

teamleider marketing & communicatie 
Kirsten Dijkstra, k.dijkstra@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 61

medewerker marketing & communicatie
Anne-Sophie Scholtens, a.scholtens@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 00

medewerker marketing & communicatie 
Janke Vlas, j.vlas@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 64

junior medewerker marketing & communicatie
Mariska de Bone, m.debone@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 92

medewerker publiek & presentaties
Olaf Rigter, o.rigter@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 86

medewerker publiek & presentaties
Marco Hulshof, m.hulshof@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 60

facilitaire zaken

hoofd facilitaire zaken
Deirdre Oosterhoff, d.oosterhoff@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 01 

coördinator tentoonstellingsbouw
Daniël Hoogterp, d.hoogterp@friesmuseum.nl, 058 - 20 500 23

coördinator huisvesting en presentatie
Luitzen Schaafsma, l.schaafsma@friesmuseum.nl, 058 - 205 03 99

medewerker evenementen en sales
Fernanda Constandse, f.constandse@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 16

medewerker evenementen en sales
Monica Gijsen, m.gijsen@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 84

medewerker officemanagement 
Tineke Burmania, t.burmania@friesmuseum.nl, 058 - 20 500 40

medewerker officemanagement 
Jettie Visser, j.visser@friesmuseum.nl, 058 255 55 00

senior medewerker receptie
William Vermaning, w.vermaning@princessehof.nl, 058 - 205 00 37

winkelmanager
Tanja Sterk, t.sterk@friesmuseum.nl, 058 - 225 55 19