vsbfonds

vsbfonds

vsbfonds

 

Kunst en cultuur dragen bij aan een prettig leefklimaat, prikkelen onze creativiteit, geven inzicht in ons eigen verleden en zorgen voor een bredere blik op de samenleving. Hoe meer mensen deel kunnen nemen aan het kunst- en cultuuraanbod in Nederland, hoe beter. Daarom zet VSBfonds zich in om kunst- en cultuurprojecten te ondersteunen met geld, maar ook met kennis en netwerk.

welke kunst- en cultuurprojecten ondersteunt vsbfonds?

Het VSBfonds steunt kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. Denk aan podiumkunsten, beeldende kunsten of andere kunstvormen, maar ook aan materieel en immaterieel cultureel erfgoed. Het VSBfonds verleent subsidie aan projecten door het hele land, zowel in de steden als in de regio. Ze steunen initiatieven van professionals, maar ook van vrijwilligers. Het uitgangspunt is: iedereen doet mee!

De tentoonstellingen Breien! (2015), Alma-Tadema - klassieke verleiding (2016), Mata Hari: de mythe en het meisje (2017), Éric Van Hove: Fenduq (2019) en Haute Bordure (2020) werden mede mogelijk gemaakt door VSBfonds. Bovendien draagt men bij aan projecten zoals de Luisterroute. 

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid