missie visie en beleid

missie visie en beleid

missie, visie en beleid

visie

Het Fries Museum heeft zijn wortels in de meest herkenbare maar ook meest eigenzinnige regio van Nederland. Onze visie is dat uit wortels vernieuwing voortkomt, die van betekenis kan zijn voor de eigen regio maar ook ver daarbuiten. Het Fries Museum wil die vernieuwing met erfgoed en kunst verbeelden. Samen met de inwoners van Fryslân, inclusief volgende generaties en nieuwkomers, willen we de toekomst vormgeven en bijdragen aan de aantrekkelijkheid en de brede welvaart van de regio. Gezamenlijk maken we Fryslân op zijn beurt, als smart countryside, een inspiratiebron voor de herwaardering van het platteland overal ter wereld. 

Die uitstraling naar buiten is er alleen als ons aanbod van (inter)nationale kwaliteit is. Dat kwaliteitsniveau halen vraagt focus. Onze basisfinanciering is in verhouding tot de kosten de helft van het landelijke gemiddelde. Daardoor zijn eigen inkomsten, en daarmee bezoekersaantallen, belangrijk. Maar ook voor bezoekers is kwaliteit cruciaal. Kwaliteit en kwantiteit zijn daarmee aan elkaar verbonden. Cruciaal voor die kwaliteit is de geslaagde integratie met Keramiekmuseum Princessehof tot één efficiënte organisatie, die voor beide musea dezelfde dynamische ontwikkeling en kwaliteitsniveau nastreeft en steeds haar beloftes waarmaakt. 

Het Fries Museum wil ook het ‘moedermuseum’ van de regio zijn. Hiermee bedoelen we dat we onze collectie, onze kennis en onze expertise graag ten dienste stellen van andere instellingen in Fryslân. Voor die dienstbare rol bundelen we onze krachten met andere regiobrede dienstverleners, van ondersteuning voor makers tot regionale marketing, en we zorgen dat zoveel mogelijk collega’s in de regio er gebruik van kunnen maken. Met 5 partners (de drie andere provinciebrede musea, Keramiekmuseum Princessehof en Tresoar delen we het gezamenlijke Kolleksjesintrum Fryslân. De collectie die het Fries Museum beheert, is permanent op meer dan 100 locaties te zien, niet onder onze naam maar onder die van de plek zelf. 

kernwaarden

authentiek
eigenzinnig, geworteld, persoonlijk, verbindend, fris
betrokken 
actueel, samenwerkend, uitnodigend, toegankelijk, duurzaam
dynamisch
gelaagd, verrassend, meerstemmig, innovatief, ondernemend
onderscheidend 
professioneel, onderzoekend, veeleisend, degelijk, rentmeesterlijk

missie en doelstellingen

Het Fries Museum wil de energie van 2016-2019 verder doorzetten en een nationaal zichtbaar en ruimhartig regionaal museum zijn, dat bijdraagt aan de brede welvaart van Fryslân en aan de landelijke spreiding van toerisme. Een museum waarop Friezen trots zijn. Met gemiddeld 120.000 bezoekers per jaar bedraagt de rechtstreekse economische impact van het museum in de regio 5-10 miljoen euro per jaar. 

missie

In onze snel veranderende samenleving zijn vraagstukken omtrent culturele identiteit, de verhouding tot de ander en onze omgang met de omgeving relevanter dan ooit. Het Fries Museum plaatst met zijn tentoonstellingen en activiteiten deze ontwikkelingen in een breder perspectief. Als levende schatkamer voor erfgoed en beeldende kunst biedt het Fries Museum een spiegel naar het verleden en een blik op de toekomst. Daarmee wil het museum zowel lokale bewoners als nationale bezoekers trekken, verbinden en inspireren. 

beleidsplan

Beleidsplan Fierder Fries Museum, opgesteld op verzoek van de Provincie Fryslân voor de beleidsperiode 2021-2024.

jaarverslagen en jaarrekeningen

Bekijk het jaarverslag van 2023.

eerdere jaarverslagen
Hieronder kun je eerdere jaarverslagen downloaden:
Jaarverslag 2003 2004-2005 / 2006 20072008 2009 2010 / 2011 2012 20132014 2015 / 2016 /  2017 2018 / 2019 / 202020212022

jaarrekening
Onze complete jaarrekeningen vind je op de ANBI-website.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid