uit het prentenkabinet

Ter ere van het 50-jarig jubileum van Alde Fryske Tsjerken presenteert het Fries Museum vanaf 20 december 2019 Uit het prentenkabinet: rondje om de kerk. In de tentoonstelling zijn tekeningen, prenten en oude foto’s te zien van kerken in Friesland. Nergens anders in Europa staan zoveel laatmiddeleeuwse kerken als in Noord-Nederland. Door de beeldenstorm, de protestantse Reformatie en de ontkerkelijking is menig Friese kerk echter afgebroken, opgeknapt of vervangen; momenten die kunstenaars maar wat graag vastlegden. De Stichting Alde Fryske Tsjerken draagt zorg voor meer dan 50 Friese kerken, om deze te bewaren voor komende generaties en te behouden als sociaal ankerpunt.