een greep uit de collectie

van het fries museum
een greep uit de collectie

frysk boerekwartetspul

Mag ik van jou, van IT MELKEN, ‘Kij ophelje’? En heb je dan misschien ook ‘Molkleegje’?

Dit boerenkwartetspel is gemaakt door 4 boerenzoons die in de jaren 1930 in Leeuwarden op de landbouwschool zaten. Ze merkten dat de stedelingen maar ook veel leeftijdsgenoten op het platteland neerkeken op het boerenwerk en de Friese taal.

Daarom richtten ze de vereniging Blauwe Seilbokse op, om het boerenwerk en het Fries te promoten. Hun clubkleding was natuurlijk de blauwe boerenbroek, de seilbokse.

afbeelding

Dit kwartetspel uit 1940 is zo succesvol dat het verschillende keren opnieuw wordt uitgegeven, in 1958, 1982 en 2007. Kwartet!

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid