jaarverslag

2017
fries museum
jaarverslag

jaarverslag 2017

143.035 bezoekers, rapportcijfer 8,2

mata hari
mata hari
Drukte in de museumhal - Foto door Jacob van Essen
Drukte in de museumhal - Foto door Jacob van Essen

tentoonstellingen geopend in 2017

Het Fries Museum opende in 2017 twaalf grotere en kleinere tentoonstellingen. Publiekslieveling Alma-Tadema, klassieke verleiding (beoordeeld met een 8,6) was te zien tot en met 7 februari van dit jaar en werd in vier maanden tijd 158.000 keer bezocht (waarvan 54.400 keer in 2017). Precies honderd jaar na haar dood opende het Fries Museum de grote tentoonstelling Mata Hari, de mythe en het meisje. De tentoonstelling werd door NRC beoordeeld met vier steren en kreeg veel internationale aandacht. Onder meer The New York Times, The Washington Post, The Guardian, El Pais en BBC besteedden aandacht aan de expositie. ​ De hedendaagse kunstexpositie Beladen Landschap, van Kiefer tot Ristelhueber voegde een bijzondere dimensie toe aan het verhaal van het Fries Verzetsmuseum. De vaste presentatie Ferhaal fan Fryslân kreeg een opfrisbeurt en is nu in vier talen voor iedereen te ontdekken op zijn eigen mobiele telefoon middels een gratis audiotour.
 

tentoonstelling periode rapportcijfer
Beladen landschap: van Kiefer tot Ristelhueber 4 februari t/m 5 juni 2017 7,4
Sits, katoen in bloei 11 maart t/m 10 september 2017 8,4
Eduarda 11 maart t/m 1 oktober 2017  
Eric Giraudet de Boudemange: the story of water, milk and peewit eggs 1 juli t/m 31 december 2017 6,5
Dolph Kessler: topografische observaties 1 juli t/m 8 oktober 2017 7,6
Druk met kunst: 40 jaar steendrukker Rento Brattinga 1 juli t/m 8 oktober 2017 7,1
Mata Hari: de mythe en het meisje 14 oktober 2017 t/m 2 april 2018 8,1
Aanwinsten: Martin en Inge Riebeek en Pietsjanke Fokkema 4 november t/m 31 december 2017  
Gerrit Bennerprijs: Pedro Bakker 4 november t/m 31 december 2017  
Tien topstukken on tour: voor Nederland verworven dankzij de BankGiro Loterij 4 november t/m 26 november 2017  
Esther Kokmeijer: Becoming Waves 5 december 2017 t/m 14 januari 2018  
Ús Kubus 20 december t/m 6 januari 2019  
Bezoekers in Mata Hari. Foto door Ruben van Vliet
Bezoekers in Mata Hari. Foto door Ruben van Vliet
Bezoekers in Beladen Landschap. foto door Lucas Kemper
Bezoekers in Beladen Landschap. foto door Lucas Kemper
Bezoekers in Sits, katoen in bloei
Bezoekers in Sits, katoen in bloei

collectie

In 2017 werd de collectie in het nieuwe Kolleksjesintrum Fryslân verder uitgepakt. Tegelijk werd op zorgvuldige wijze verder ontzameld en werd de verhuizing van resterende collecties van het externe depot naar het KSF voorbereid. Dankzij het Deltaplan Digitalisering Kolleksje Fryslân, geïnitieerd door Tresoar, heeft het Fries Museum grote sprongen kunnen maken met het digitaliseren van de collectie. 66% van de collectie is nu van een foto voorzien, een stijging van 71% ten opzichte van vorig jaar. In april 2015 had slechts 23% een foto.

aanwinsten

In 2017 heeft het Fries Museum 126 nieuwe objecten toegevoegd aan de collectie, waaronder 54 aankopen. Zo is een belangrijk schilderij van de Friese ‘zeeschilder’ Wigerus Vitringa verworven: een kalme zee met een spiegeljacht, rond 1700. Nog een bijzondere verwerving betreft een reeks objecten die direct aan Margaretha Zelle/Mata Hari gerelateerd zijn. Op een veiling die veel aandacht trok in de media, heeft het museum tientallen voorwerpen kunnen verwerven die direct getoond konden worden in de Mata Hari-tentoonstelling. De meeste indruk maakten daar de rammelaars en servetringen van haar kinderen en de broche die zij in 1917 kort voor haar arrestatie heeft meegegeven aan een Duitse officier.

onderwijs

Het uitgebreide educatieaanbod zorgde in 2017 voor meer dan 12.500 schoolbezoeken, vooral uit het primair onderwijs. In maart en april hebben 40 groepen 7 en 8 via Kunstmenu Leeuwarden het Fries Verzetsmuseum bezocht. In het najaar kwamen nog eens meer dan 40 groepen naar Ferhaal fan Fryslân. Na afloop van dit bezoek hebben de leerlingen een witte vitrinekubus gevuld met iets wat zij belangrijk vinden om bewaren. Het resultaat hiervan is te bewonderen in de expositie Ús Kubus, te zien t/m 6 januari 2019. Bijna 1.000 leerlingen en docenten bezochten Mata Hari, de mythe en het meisje en maakten gebruik van de web-app die het museum hiervoor ontwikkelde. Daarnaast lieten MBO-studenten van het Friesland College zich inspireren door Mata Hari. Elk gaven ze een eigen draai aan het verhaal van Mata Hari met dans, muziek, film en andere kunstvormen.

Eindexamenexpositie, foto Lucas Kemper
Eindexamenexpositie, foto Lucas Kemper
opening Ús Kubus, foto Marieke Balk
opening Ús Kubus, foto Marieke Balk
Onderwijsbezoek in Mata Hari Ruben van Vliet
Onderwijsbezoek in Mata Hari Ruben van Vliet

activiteiten en zakelijke bijeenkomsten

In totaal organiseerde het museum dit jaar 186 activiteiten voor jong en oud, die de drempel tot het museum verlaagden of verdieping boden. Bijna 4.500 bezoekers namen deel aan de activiteiten, zoals de uitverkochte sits-workshops, lezingen door experts op het gebied van Mata Hari en diverse kunstworkshops. Er waren 97 zakelijke bijeenkomsten.

Tussen Kunst en Kitsch in het Fries Museum
Tussen Kunst en Kitsch in het Fries Museum
Museumuniversiteit in het Fries Museum
Museumuniversiteit in het Fries Museum

over de bezoeker

In 2017 bezochten 143.035 mensen het museum, hiermee werden de doelstellingen met 43% overtroffen. Ruim driekwart van de bezoekers kwam van buiten Friesland, een nog groter percentage dan in 2016. Het aandeel herhaalbezoek was in 2017 groter dan vorig jaar. De helft van alle bezoekers kwam voor het eerst naar het museum. 

bezoekers
bezoekers
eerder bezocht
eerder bezocht
herkomst
herkomst

economische impuls

Het Fries Museum zorgde in 2017 voor een kapitaalinjectie van €4.138.590,- in de lokale en regionale economie. Uit onderzoek blijkt dat bijna 46% van de Nederlandse museumbezoekers speciaal voor het museum naar Friesland kwam. Dit betekent dat het Fries Museum in 2017 61.770 extra bezoekers naar Friesland trok. Gemiddeld spendeerden zij € 67,- in de stad en de provincie. Bovendien bleef bijna 26% van deze bezoekers gemiddeld 1,6 nachten slapen. Het museum genereerde dus meer dan 25.600 overnachtingen in Friesland in 2017.

online

In 2017 werd de website van het Fries Museum meer dan 450.000 keer bezocht. De website is in drie talen beschikbaar, verreweg de meeste online bezoekers bekijken de Nederlandse pagina’s, gevolgd door de Engelse site. Op Facebook neemt het Fries Museum al jaren de toppositie onder musea in Noord-Nederland in. 

online 1
online 1
online 2
online 2
online3
online3

financiën

Het kalenderjaar 2017 leverde door hogere directe inkomsten door de interesse in de Alma-Tadema en Mata Hari tentoonstellingen en door de beheersing van de hogere project- en exploitatiekosten een positief resultaat op. Net als in 2016 werd het resultaat bestemd voor het onderhoud van het gebouw, de verbetering van het beheer van de rijkste regionale collectie van Nederland en grote tentoonstellingen vanaf 2019. Op die manier draagt het tijdelijke succes bij aan de duurzame ontwikkeling van het museum.

baten

  2016 2017
directe opbrengsten 2.459.332 1.994.709
indirecte opbrengsten 30.000 30.000
subsidies 2.888.538 2.888.700
overige bijdragen 1.510.736 1.319.634
rentebaten 102.359 68.294
totaal 6.990.965 6.301.337

lasten

  2016 2017
salarissen, sociale lasten 1.789.647 2.187.614
afschrijvingen op vaste activa 128.020 133.130
aankopen 72.542 172.008
collectiefunctie 133.490 66.558
publieksfunctie 1.889.366 1.526.446
huisvestingskosten 1.114.983 1.013.764
overige kosten 502.708 602.200
inkopen 452.960 260.323
rentelasten 102.364 85.205
totaal 6.186.080 6.047.248

 

eigen inkomsten

Maar liefst 54% van de baten werd in 2017 door het museum zelf gegenereerd.

personeel

In 2017 werkten 48 personen met 41,2 fte bij het Fries Museum. 25,86 fte daarvan zat in de vaste formatie. Voor tentoonstellingen en collectieprojecten zijn tijdelijk extra mensen aangenomen. Daarnaast waren er maar liefst 176 stagiairs, vrijwilligers en werkervaringsplekken.

dienstverband
dienstverband
organogram
organogram

vrienden, partners en sponsors

Eind 2017 had het museum 640 particuliere vrienden en 37 zakelijke vrienden die gezamenlijk circa 100.000 euro bijdroegen. Aegon is dit jaar de eerste commerciële partner van het Fries Museum geworden. Op 10 mei 2017 ondertekenden Aegon en het museum in Leeuwarden een meerjarig partnerschap. 

zakelijke vrienden
ABN AMRO MeesPierson
Arriva Personenvervoer Nederland BV
BAM Bouw en Techniek
Botma Business Consultancy
Bourguignon
Bouwgroep Dijkstra Draisma
De Friesland
De Haan Advocaten & Notarissen
De Noordhoek Schilderwerken
De Vries Verpakkingen
Energie Service Friesland
FMXXL
FrieslandCampina
GIMD
Gjald
Grafische groep van der Eems
Haan Reklamewerk
Klus2Fix
Kwadrantgroep
Kuijpers
NDC Mediagroep
Omrin
PTH Groep
Rabobanken NW-Friesland 
Schoonmaakbedrijf Tiemersma
Royal Steensma
Stenden Hogeschool
Stichting 't Rijke Leven
Van der Let & Partners Idenity
Vision Direct B.V.
Vliegbasis Leeuwarden
VNO-NCW Noord
Watjeziet
WEDA Design & Advertising
Weitenberg Assurantiën
WestCord Hotels
Wetsus
zakelijk diner
zakelijk diner
aegon
aegon
partners, fondsen en sponsoren
Aegon
BankGiro Loterij
Boelstra-Olivier Stichting
de Ir. Abe Bonnema Stichting
EZ/Kompas
Fonds 21
Fonds Bolsward-Dronrijp 1993
Fonds voor Cultuurparticipatie
Gemeente Leeuwarden
Gifted Art
Isaacson-Draper Foundation
Joes Meester Fonds

Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018

Mondriaan Fonds
Nelleke Nix Studio Gallery Press Inc.
Netty van Doorn Fonds
Nieuwe Stads Weeshuis
Prins Bernhard Cultuurfonds
Provinsje Fryslân
P.W. Janssen’s Friesche Stichting
Rabobank
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
de Rijksoverheid
Samenwerkingsverband Noord-Nederland
St. Anthony Gasthuis
Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel
Stichting Herbert Duintjer Fonds
Stichting Joes Lemmers Fonds
Stichting Juckema-Sideriusfonds
Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk
Stichting Ritske Boelema Gasthuis
Stichting Siebolt Foundation
Stichting Woudsend Anno 1816
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Turing Foundation
Van Heloma Stichting
Vereniging Rembrandt
Vrienden van het Fries Museum
VSBfonds
Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid