aanwinsten martin en inge riebeek en pietsjanke fokkema

Dit najaar toont het Fries Museum werk van Martin en Inge Riebeek en pietsjanke fokkema in de tentoonstelling Aanwinsten. Martin en Inge Riebeek maken korte films gebaseerd op de vraag wat de essentie van het leven is. In de tentoonstelling, te zien van 4 november t/m 31 december 2017, ontdek je de persoonlijke verhalen van Friezen en niet-Friezen. pietsjanke fokkema blikt terug op haar jeugd en familie in Friesland met een omvangrijke installatie bestaande uit honderdvijftig tekeningen.

In het videoproject The Essentials verzamelen Martin en Inge Riebeek al een decennium lang uiteenlopende verhalen van mensen over de hele wereld. In opdracht van het Fries Museum filmden de kunstenaars ditmaal persoonlijke portretten van Friezen. Ook de installatie van pietsjanke fokkema werd in opdracht gemaakt.

Trailer The Essentials (Martin en Inge Riebeek)

Trailer The Essential (Martin en Inge Riebeek)

persoonlijke videoportretten

Honderden mensen uit achttien landen hebben hun antwoorden op de vraag wat voor hen essentieel is in het leven gedeeld met het kunstenaarsduo Riebeek. In de tentoonstelling zie je een aantal van deze portretten, afgezet tegen de korte films waarin Martin en Inge Riebeek Friezen dezelfde vraag stellen. Hieruit blijkt de persoonlijke beleving van frijheid en mienskip. Door de Friese portretten samen met hun internationale tegenhangers te tonen, hoor je unieke verhalen, maar worden tegelijkertijd overeenkomsten duidelijk.

Links: pietsjanke fokkema, Mem is yn’t ljocht, detail installatie UTWRYDSK
Rechts: Martin en Inge Riebeek, The Essential, videostill

tekeningen over friesland

pietsjanke fokkema werd gevraagd een installatie voor het museum te maken. De installatie UTWRYDSK (‘uitzonderlijk’) bestaat uit ruim honderdvijftig tekeningen, een boekje en ruimtelijk werk. Spil van de tentoonstelling is het werk Mem is yn’t ljocht, waarin zij stilstaat bij het overlijden van haar moeder. Door deze gebeurtenis ging fokkema de vrouwelijke lijn in haar familie opnieuw onderzoeken. Ook wordt de bezoeker via fokkema's tekeningen meegenomen in haar jeugd in Friesland.