provinsje fryslan

provinsje fryslan

provinsje fryslân

 

Het Fries Museum wordt gesubsidieerd door de Provinsje Fryslân. Meidwaan, mienskip en meartaligens (meedoen, gemeenschapszin en meertaligheid). Dat zijn de drie pijlers waar het cultuurbeleid 2013 - 2016 van de Provinsje Fryslân op steunt. Het Fries Museum draagt op verschillende manier bij aan deze punten. Met een uitgebreid activiteitenprogramma en veel succesvolle educatieprogramma's kan iedereen in het museum meedoen. Het verhaal van Fryslân wordt nog beter verteld, juist ook aan toeristen. Daarnaast heeft het museum een helder taalbeleid, waarin het Fries een belangrijke rol heeft.

Provinsje Fryslân heeft het aankopen van Friese kunst in 2021-2024 mogelijk gemaakt door een subsidie. Het realiseren van aankopen van kunst die van belang is voor de kunstcollectie in Fryslân en die past in de collectie van het Fries Museum.

De tentoonstellingen Alma-Tadema - klassieke verleiding (2016), Escher op reis (2018), Phantom Limb: Art beyond Escher (2018), Éric Van Hove: Fenduq (2019), Oog in oog met oorlog (2020) en Icons: Topstukken uit de National Portrait Gallery (2021), het project Planeet Escher (2018) en het New insights on medieval Frisian society / Neue Erkenntnisse über die mittelalterliche friesische Gesellschaft congress bij de tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur (2022) werden mede mogelijk gemaakt door Provinsje Fryslân.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid