congres

internationaal wetenschappelijk
friese middeleeuwen
congres

internationaal wetenschappelijk congres in fries museum over friese middeleeuwen

Op zaterdag 28 januari 2023 organiseert het Fries Museum, in samenwerking met de provinsje Fryslân, een internationaal wetenschappelijk congres. Tijdens dit Engels- en Duitstalige congres worden nieuwe inzichten behandeld over de Friese middeleeuwen: New insights on medieval Frisian society / Neue Erkenntnisse über die mittelalterliche friesische Gesellschaft. Het museum brengt ruim zestig academici uit binnen- en buitenland samen om te sparren over recente ontdekkingen met betrekking tot de Friese middeleeuwen. Centraal staat het vraagstuk over de continuïteit of discontinuïteit van de samenlevingsstructuur van de middeleeuwse Friezen. In hoeverre worden vroegmiddeleeuwse regels, gebruiken en gewoonten doorgezet in de volle en late middeleeuwen? Het congres wordt om 10.00u geopend door gedeputeerde Klaas Fokkinga.

Door op de hoogte te zijn van elkaars lopende onderzoeken en daarover te discussiëren, kan het ‘verhaal van Fryslân’ geactualiseerd worden. Niet alleen zijn de nieuwe inzichten interessant voor het huidige Friesland, ook voor andere delen van het oude Friesland, en mogelijk ook elders, zullen onderdelen hiervan gelden. De nieuwe informatie die aan het licht komt moeten ook weer een plekje krijgen in de archeologietentoonstellingen die het museum de komende jaren programmeert.

zaalfoto
zaalfoto
zwaard van grutte pier
zwaard van grutte pier

Diana Spiekhout, conservator terpencultuur & middeleeuwen van het Fries Museum, is verheugd op de komst van de academici. “Met het congres draagt het museum bij aan het samenbrengen van wetenschappers uit verschillende disciplines, denk bijvoorbeeld aan geschiedenis, archeologie en antropologie, over Friesland. Dat Friesland, afhankelijk van welke tijdsperiode je kijkt, was veel groter dan de huidige provincie en strekte zich zelfs over de huidige landsgrenzen uit. Als museum proberen wij wetenschappelijke studies over het oude Friesland (dus in historische zin) te vertalen (en daarmee valoriseren) naar het grote publiek toe. Dit betekent ook dat we onderzoekers uit andere provincies en landsgrenzen erbij betrekken. Wetenschap brengt immers nieuwe verhalen.”

middeleeuwen in het noorden
Het congres wordt georganiseerd in het kader van de tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur: de middeleeuwen in het Noorden. In deze tentoonstelling komt de eigenaardige, verborgen wereld van Tota Frisia tussen 1067-1567 tot leven. De expositie gaat in op vragen als: Hoe zag de samenleving van het middeleeuwse Friesland eruit? Wat hield de Friese vrijheid in? En in hoeverre klopt het algemene, bestaande beeld van de middeleeuwen dat wij hebben? De tentoonstelling is nog in Leeuwarden te zien tot en met 7 mei 2023.

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door de provinsje Fryslân

Vrijheid, Vetes, Vagevuur wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds (het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed), Prins Bernard Cultuurfonds, Provincie Fryslân, Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, Leeuwarder Ondernemerfonds, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis en het Old Burger Weeshuis


Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Provincie Fryslân, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VriendenLoterij, de Ir. Abe Bonnema Stichting en de Vrienden van het Fries Museum

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid