jaarverslag 2023

jaarverslag 2023

jaarverslag 2023

De jubileumtentoonstelling Christoffel & Kate Bisschop is met een 9 beoordeeld door het publiek

Het Fries Museum markeerde in 2023 de tiende verjaardag van het museumgebouw aan het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Dit werd in september met de hele provincie gevierd met een gratis toegankelijk weekend bomvol feestelijke activiteiten. De jubileumtentoonstelling Christoffel & Kate Bisschop die eerder in het jaar opende, werd met een 9 de best beoordeelde tentoonstelling van het museum ooit. Het museum bewijst daarmee keer op keer dat het in staat is om het Ferhaal fan Fryslân op een internationaal niveau te tillen. Met 105.000 bezoekers in 2023 kwam de teller voor 10 jaar nieuw Fries Museum op ruim 1,4 miljoen bezoekers. Ook de schatkamer van Fryslân is niet immuun voor de sterk stijgende energie-, loon en productiekosten en teruglopende inkomsten. Dit dwingt het museum de komende jaren scherpe keuzes te maken, waardoor er minder kan dan voorheen. Maar het museum blijft onverminderd het Ferhaal fan Fryslân vertellen. De organisatie kijkt met frisse moed vooruit naar 2024 wanneer het project Fries Museum op Paad van start gaat, waarbij de Friese collectie drie jaar lang op tour gaat door Fryslân.

We blikken graag terug op een paar glansrijke momenten, zoals:

 • We organiseerden onze best beoordeelde tentoonstelling ooitChristoffel & Kate Bisschop kreeg een 9!
 • We leenden zo'n 1.800 objecten uit aan andere Friese instellingen. De uitzonderlijk grote collectie die het Fries Museum beheert, is permanent op meer dan 100 locaties te zien.
 • We verlaagden de drempels tot het museum nog meer voor uiteenlopende groepen bezoekers, zoals nieuwkomers via VluchtelingenWerk en mensen met dementie.
 • Een uitverkochte Museumnacht trok veel studenten en jongvolwassenen.
 • Onze op maat gemaakte onderwijsprogramma’s werden (wederom) ontzettend goed ontvangen en raakten zelfs uitverkocht.
 • We trokken volop landelijke persaandacht voor onze toonaangevende hedendaagse kunsttentoonstellingen.
 • De tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur is uitgeroepen tot een van de 10 beste tentoonstellingen van heel 2023.
 • We hebben van de VriendenLoterij het fantastische bedrag van 1 miljoen euro gekregen voor Fries Museum op Paad.
 • We voegden met de aankoop van Zondag te Hindeloopen een sleutelwerk van Christoffel Bisschop toe aan de collectie van Fryslân.
 • Via laagdrempelige artikelen, video’s en posts op onze sites, social media en in onze nieuwsbrief is de collectie online nog toegankelijker gemaakt.
 • We gingen nieuwe partnerschappen aan: Windpark Fryslân is de komende drie jaar onze trotse hoofdsponsor.

tentoonstellingen

De tentoonstelling Christoffel & Kate Bisschop: Verlangen naar vroeger opende 17 juni van dit jaar en wordt door bezoekers met maar liefst een 9 beoordeeld. Het Fries Museum in Leeuwarden verlengt de publieksfavoriet tot en met 7 juli 2024. Niet eerder werd een tentoonstelling van het museum zó hoog beoordeeld. Ook de pers smulde: dagblad Trouw noemde het een ‘overweldigende tentoonstelling’ en gaf vier sterren. In de tentoonstelling maak je kennis met de Friese kunstenaar Christoffel Bisschop – in zijn eigen tijd vergeleken met meesters als Vermeer en Rembrandt – en zijn Engelse echtgenote Kate. Samen vormden zij hét powerkoppel van de 19de eeuw. Eerder dit jaar was Vrijheid, Vetes, Vagevuur te zien. De tentoonstelling werd genomineerd voor de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs. In samenwerking met de Provinsje Fryslân organiseerde het museum in januari een internationaal wetenschappelijk congres, waarin nieuwe inzichten over de Friese middeleeuwen behandeld werden.

Christoffel & Kate Bisschop: Verlangen naar vroeger wordt lovend beoordeeld
Christoffel & Kate Bisschop: Verlangen naar vroeger wordt lovend beoordeeld
‘De expositie Vrijheid, Vetes, Vagevuur in het Fries Museum toont een boeiende wereld die een tv-serie waardig is.’
‘De expositie Vrijheid, Vetes, Vagevuur in het Fries Museum toont een boeiende wereld die een tv-serie waardig is.’

Op 6 mei opende Fryslân van boven. Op historische en nieuwe luchtfoto’s ‘lees’ je het landschap van bovenaf en ontdek je op welke manieren tijd en mens deze provincie de afgelopen eeuwen hebben getekend. In het Fries Verzetsmuseum wordt het verhaal verteld achter De Terrorist, het vakantiehuis op Ameland waar nabestaanden van verzetsslachtoffers na de Tweede Wereldoorlog even aan hun zorgen konden ontsnappen. In een speciale krant zijn interviews te lezen met voormalige gasten of hun nakomelingen. Op 9 december opende de intieme, vaste expositie De levens van Mata Hari, over de vele kanten van het leven van deze beroemde Friezin. Tijdens de opening van de presentatie bood het museum een inhoudelijk verdiepingsprogramma aan, waarin experts met elkaar in gesprek gingen over Mata Hari in de context van haar tijd. Welke mogelijkheden had een gescheiden vrouw toen? Hoe werd er tegen vrouwen als Margaretha aangekeken? En wat vertellen haar brieven ons? 

Fryslân van boven biedt een unieke blik op het Friese landschap en laat zien hoe dit in de loop van tijd veranderd is.
Fryslân van boven biedt een unieke blik op het Friese landschap en laat zien hoe dit in de loop van tijd veranderd is.
In de terrorist zie je hoe het vakantiehuis op Ameland eruit heeft gezien en ontdek je verhalen van mensen die er ooit verbleven.
In de terrorist zie je hoe het vakantiehuis op Ameland eruit heeft gezien en ontdek je verhalen van mensen die er ooit verbleven.

In de grote hedendaagse kunsttentoonstelling Seeds of Memory (geopend op 15 april) verbeelden kunstenaars herinneringen en geschiedenissen die mogelijk hebben plaatsgevonden of verzonnen zijn, en herstructureren feiten tot een nieuw verhaal. Daarnaast waren twee kleinere solotentoonstellingen te zien, die konden rekenen op veel persaandacht. Het werk van Katja Novitskova (Estland, 1984) draait om de relatie tussen ecologie en technologie, tussen de natuurlijke wereld en de digitale wereld. Kinke Kooi (Leeuwarden, 1961) won dit jaar de GERRIT BENNERprijs, als bijzondere waardering voor haar oeuvre. Al ruim veertig jaar tekent Kooi datgene wat wringt. In weelderige tekeningen en schilderijen onderzoekt ze haar eigen ongemak en duikt ze zowel in ‘beschamende’ zaken als vetkwabben en menstruatie, als in abstractere onderwerpen als ‘het dictaat van de goede smaak’. NRC interviewde beide kunstenaars uitgebreid en Trouw gaf vier sterren aan Kinke Kooi: ‘De gedetailleerde tekeningen van Kinke Kooi werden lang nauwelijks serieus genomen in de kunstwereld. Onterecht, toont een solotentoonstelling in Leeuwarden.’

Katja Novitskova
Katja Novitskova
Kinke Kooi
Kinke Kooi

collectie

Met ruim 136.631 ensembles en voorwerpen herbergt het Fries Museum de grootste provinciale collectie van Nederland. Als je alle onderdelen apart telt (bv de losse kopjes van een serviesset) kom je op meer dan 200.000 onderdelen. Speerpunt voor 2023 was het beter beschikbaar maken van de collectie, zowel voor collectiemobiliteit als digitaal. In 2023 was 94,4% ontsloten via de collectiewebsite. Het collectiebeleid is voor een groot deel programmagestuurd, dat wil zeggen dat inspanningen op het vlak van collectie in dienst staan van het publieksprogramma. Dit komt omdat middelen voor programma-onafhankelijke projecten in de basis ontbreken. Dat de twee aspecten sterk verbonden zijn merkten we in 2023 doordat er een grote tentoonstelling en daarmee ook een restauratieproject wegviel. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) werkt het museum samen in twee onderzoeksprojecten rond visies op landschap (specifiek in het licht van de klimaatcrisis) en wapens in Frisia uit de periode 350 tot 800 na Christus. Het resultaat van de onderzoeken wordt de komende jaren voor publiek zichtbaar in tentoonstellingen en publicaties. Daarmee levert het museum een belangrijke bijdrage aan de kennis en het inzicht in regionale geschiedenis en kunst.

Dit jaar leende het museum zo'n 2.000 voorwerpen uit, met name binnen Friesland. De collectie die het Fries Museum beheert, is permanent op meer dan 100 locaties te zien. In 2023 zijn ruim 30 nieuwe bruikleencontracten opgesteld, waarvan 4 internationaal, waarbij meer dan 100 voorwerpen zijn uitgeleend. Dit ruimhartige bruikleenbeleid wordt sinds enkele jaren gefinancierd vanuit de rijkssubsidie, want in de provinciale basis ontbreken de middelen voor voldoende medewerkers. In het geval van het Fries Landbouwmuseum hebben onze collega's geholpen met de inrichting van de zalen en we hielpen Museum Hindeloopen in de fotostudio van het KSF bij de fotografie van hun streekdracht, ter voorbereiding van de herinrichting van hun museum. We leenden voor onze tijdelijke tentoonstelling zelf 187 voorwerpen van andere (Friese en (inter)nationale) musea. 

Alleen al in Friesland zijn zo'n 1800 van onze voorwerpen te zien.

aanwinsten

De collectie is altijd in beweging. Zo kocht het museum in 2023 met steun van de Alma-Tadema Kring het schilderij Zondag te Hindeloopen van Christoffel Bisschop, waarop hij voor het eerst naar buiten treedt met een Hindelooper tafereel. 

Zondag te Hindeloopen
Zondag te Hindeloopen

Het museum verwierf ook De Rebelse Lusthof (2022) van Mercedes Azpilicueta. Dit monumentale tapijt, die Azpilicueta in opdracht van Arcadia voor de tentoonstelling Paradys maakte, toont fragmenten van een tuin met enorme vruchten. In de tuin bevinden zich verschillende objecten en figuren die verband houden met de geschiedenis van landgoed Oranjewoud.

Mercedes Azpilicueta - De Rebelse Lusthof

online

De online toegankelijkheid van de collectie is voor het museum een belangrijke pijler. De websites werden dit jaar ruim 360.000 keer bezocht. Het grootste deel van de bezoekers (58%) vond ons via zoekmachines en 27% kwam direct op onze site. We zijn er trots op dat 13% werd doorverwezen via een andere site, de nieuwsbrief of via social media. Dit geeft aan dat onze contentstrategie werkt. We adverteren ook via Google, 4% vond ons op deze manier. 89% van de websitebezoekers is afkomstig uit Nederland. De site werd verder vooral bezocht vanuit Ierland, Duitsland, België, de VS en Engeland. Na de homepage was de pagina over Bisschop het populairst met bijna 60.000 bezoeken. Vrijheid, Vetes, Vagevuur volgde met 31.000 bezoeken in 2023. De activiteitenpagina was ook in trek met 24.000 bezoeken. In de top tien staan verder de entreeprijzen en pagina's rond Seeds of Memory en Katja Novitskova. Opvallend is dat de Thuis Doen pagina er ook in staat. Hier zijn de online producten van het museum te vinden, zoals de online tentoonstellingen en podcasts. In 2023 is deze verzameling aangevuld met:

podcast kate bisschop
In een podcast over Kate Bisschop bespreken Hedy d’Ancona, Hanna Klarenbeek (kunsthistorica en conservator bij Paleis het Loo) en Anne-Marie Segeren (junior conservator oude kunst in het Fries Museum) wie deze Engelse kunstenares is, en wat typerend is voor haar werk en persoon. Hoe heeft Kate zich als kunstenaar kunnen ontwikkelen, waarmee kreeg ze als schilder voet aan de grond in Nederland en hoe verhoudt ze zich tot haar tijdgenoten? Ook wordt besproken hoe het vrouwelijke kunstenaars vandaag de dag vergaat, is er nog altijd sprake van een kloof in aandacht voor hun werk? 

videoserie christoffel & kate bisschop 
In verschillende filmpjes lichten we onderwerpen uit de tentoonstelling én het bijbehorende boek Christoffel & Kate Bisschop: Verlangen naar vroeger uit. 

voorwerpen en verhalen bisschop uitgelicht 
Voor wie geen genoeg kon krijgen van Bisschop, zetten we online nog meer voorwerpen, schilderijen en verhalen in het zonnetje.   

de rebelse lusthof 
We ontwikkelden een interactieve afbeelding van het wandtapijt De Rebelse Lusthof van Mercedes Azpilicueta. De bezoeker kan rondklikken op het schilderij en ontdekt zo meer over de losse elementen.  

artist talks 
Als we samenwerken met hedendaagse kunstenaars, proberen we altijd een videoportret te maken. De pagina met Artist Talks is in 2023 uitgebreid met een video van Kinke Kooi en Katja Novitskova.  

objecten en verhalen 
De pagina met objecten en verhalen wordt goed bezocht en regelmatig aangevuld. In 2023 voegden we bijvoorbeeld het portret van Kate toe.  

nieuwsbrief 

We versturen onze nieuwsbrief naar meer dan 10.000 leden. In 2023 verstuurden we maar liefst 21 nieuwsbrieven. Het percentage dat de nieuwsbrief opent is met 50% ontzettend hoog. Het gemiddelde ligt tussen 20% en 30%. De nieuwsbrief over het tienjarig bestaan en museumnacht werd het best gelezen: 58% van de leden opende deze. We versturen nieuwsbrieven over onze tentoonstellingen en activiteiten, maar ook over bijzondere collectiestukken en -verhalen. Naar specifieke groepen (bijvoorbeeld bezoekers van activiteiten of tentoonstellingsopeningen) sturen we bovendien nieuwsbrieven op maat. 

social media 

Op Facebook heeft het Fries Museum ruim 32.000 fans en op Instagram heeft het museum ruim 11.000 volgers. Dit zijn voornamelijk vrouwen (70%). Op Facebook is 30% 65 jaar of ouder en bijna de helft is tussen de 45 en 65 jaar oud. 23% is jonger dan dat. Op Instagram ligt de gemiddelde leeftijd wat jonger. Slechts 13% is 65 jaar of ouder en 44% is jonger dan 45. We bereikten met onze berichten in 2023 766.000 mensen op Facebook en 123.000 op Instagram. De populairste berichten zijn vaak gesponsord, zoals de trailer van Bisschop of Vrijheid, Vetes, Vagevuur. De berichten over het tienjarig bestaan en de Museumnacht hadden ook een groot bereik. De meeste vind-ik-leuks kregen we op Facebook voor een bericht over het tienjarig bestaan (1,1 duizend likes), gevolgd door ons felicitatiebericht aan het Eise Eisingaplanetarium (767 likes), het schilderij van Willem Bartel van der Kooi dat we deelden in het kader van Wereld Borstvoedingsdag (628 likes), een bericht over onze dementierondleidingen (447 likes) en een post over het Vikingschip dat ging varen (444 likes). Op Instagram was de post over Museumnacht met 447 likes het populairst, gevolgd door de oproep voor voorwerpen voor de tentoonstelling van Sema Bekirovic (395 likes). De post over de Waag in Leeuwarden kreeg 365 likes, de Bisschop ontwerpen van studenten kregen 338 likes en ons Barbie inhaakfilmpje kreeg 336 likes. 

onderwijs

Het Fries Museum heeft dit jaar uitdrukkelijk ingezet op het verlagen van het drempels en het vergroten van de toegankelijkheid. Onze onderwijsprogramma's zijn een belangrijk middel om jonge Friezen in contact te brengen met hun erfgoed en te inspireren met kunstuitingen. Een bezoek aan het Fries Museum zorgt ervoor dat kinderen en jongeren zichzelf en/of de wereld om hen heen met andere ogen gaat bekijken en draagt bij aan cultureel zelfbewustzijn. Wij ontwikkelen onze producten dialooggericht - ze sluiten aan bij de belevingswereld van leerlingen en voldoen aan de eisen die het onderwijs stelt. 

In 2023 brachten 14.277 kinderen en jongeren een bezoek aan het museum via het onderwijs of ontvingen een gastles op school. De op maat gemaakte onderwijsprogramma’s bij de tentoonstellingen over Christoffel & Kate Bisschop en Seeds of Memory werden vol lof ontvangen en raakten zelfs uitverkocht. Leerlingen werden dit jaar uitgedaagd om net als het echtpaar Bisschop verleden, heden en toekomst te mixen en matchen of om feit en fictie te verenigen in een nieuw verhaal, zoals de kunstenaars in Seeds of Memory gedaan hebben. Speciaal voor de tentoonstelling Christoffel & Kate Bisschop maakten studenten van de opleiding Fashion Design van Firda verschillende kledingontwerpen als hedendaagse knipoog naar Hindelooper streekdracht. De kostuums zijn te zien in de tentoonstelling, waar bezoekers de mogelijkheid hebben zichzelf in de kleding te fotograferen. 

Studenten Firda maken kostuums als knipoog naar de Hindelooper streekdracht voor tentoonstelling Christoffel & Kate Bisschop.

Met de docentenopleidingen Theater, Beeldende Kunst en Vormgeving en Geschiedenis van NHL Stenden Hogeschool hebben we jaarlijks terugkerende programma's waarin toekomstige studenten alvast kunnen proeven van de rol die een museum in het onderwijs kan hebben. Voor het derde jaar op rij organiseerden we Atelier Connect: zeven maandagen ontvingen we een groep leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte, waarvan de meerderheid met ASS gediagnosticeerd is, vanuit het Matrix Lyceum in Drachten. Ze volgden een op maat gemaakt programma bij Seeds of Memory. Studenten van de opleiding Vaktherapie van NHL Stenden monitoren alle sociale processsen, waardoor we bijvoorbeeld ontdekken of en in hoeverre een programma met een grote creatieve component kan helpen om de communicatieve vaardigheden te vergroten. Een cruciaal onderdeel van deze bezoeken was vervoer: dat was georganiseerd met de VIP bus van zakelijk partner van het museum. Deze bus werd ook ingezet bij leerlingen van groep 5 en 6 van De Tarrising uit Rinsumageest, waardoor ze in Vrijheid, Vetes, Vagevuur oog in oog kwamen met schatten uit eigen omgeving, zoals de muntschat van Klooster Klaarkamp. Samen met partner Kunstkade zetten we twee zogenaamde proeftuinen op met voortgezet onderwijsscholen en culturele partners: Meysam van DC058 onderzocht met leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Leeuwarden in het Fries Verzetsmuseum via dans de betekenis van vrijheid en leerlingen van ISK Leeuwarden (internationale schakelklas) brachten een bezoek aan Seeds of Memory in combinatie met een workshop rap en dans. Taalverwerving en culturele uitwisseling gingen hand in hand. De speciale terugkomkaartjes voor het onderwijs zorgen voor binding met een doelgroep die we normaal niet snel over de drempel zouden krijgen: veel leerlingen komen na hun schoolbezoek nog een keer terug met bijvoorbeeld hun ouders. Meer dan de helft daarvan bezoekt voor het eerst ons museum. 

Voor het Fries Verzetsmuseum ontwikkelden we het nieuwe onderwijsprogramma Oorlogsverhalen, aansluitend bij de presentatie De Terrorist. Leerlingen gaan als onderzoeksjournalist aan de slag en nemen na afloop De Courant mee naar huis, waarmee ze hun museumbezoek kunnen nabespreken. In 2023 zijn we ook gestart met het ontwikkelen van het debatprogramma Weet wat je zegt! Dit project biedt een speelde training in burgerschaps- en identiteitsvorming. In het tweedelige project verdiepen leerlingen zich in maatschappelijke thema's zoals gelijkheid, vrijheid en religie. Leerlingen leren de kneepjes van het debatteren, maken op een andere manier kennis met de collectie van het Fries Verzetsmuseum én leren met een open blik naar de wereld te kijken door zich te verplaatsen in andere perpectieven. Dit project sluit aan bij het landelijke educatieproject Feest! Weet wat je viert, een initiatief van Museum het Catharijneconvent.

Schoolklas in Bisschop.
Schoolklas in Bisschop.
Schoolklas in Seeds of Memory.
Schoolklas in Seeds of Memory.

activiteiten

Het museum verlaagt drempels verder door het organiseren van activiteiten voor kwetsbare doelgroepen, zoals de speciale (uitverkochte) rondleidingen voor mensen met dementie bij Christoffel en Kate Bisschop, samenwerkingen met VluchtelingenWerk (in 2023 zo'n twee groepen per maand) en gebarentaalrondleidingen. Het museum is nauw aangesloten bij het project rond Leeuwarden Oost van de gemeente, waarbij twintig jaar lang gewerkt wordt aan de leefbaarheid in de wijken. We zagen ook een toename van het aantal privérondleidingen: steeds meer particuliere groepen weten ons hiervoor te vinden. 

Ook voor kinderen boden we tal van laagdrempelige activiteiten, zoals gratis kinderworkshops in vakanties en op zondagen (kinderen hebben altijd gratis toegang tot het museum). Bijzonder leuk was opnieuw de coole kidsnacht toen het museum in een feestelijk festivalterrein veranderde. Tijden de MuseumJeugdColleges konden kinderen in vier colleges, in samenwerking met Natuurmuseum Fryslân en de DBieb Leeuwarden alles leren over de wereld van fake news en deepfakes. 

Coole Kidsnacht in het Fries Museum
Coole Kidsnacht in het Fries Museum
Een uitverkochte museumnacht trok veel jongeren.
Een uitverkochte museumnacht trok veel jongeren.

Het museum trok dit jaar opvallend veel jongvolwassenen tijdens de uitverkochte Museumnacht (845 bezoekers), met een geur-bar, speciale speedtours en performances van Michelle Samba en Bert Scholten en Amonia Caramel. Samen met Kunstinitiatief VHDG organiseerde het museum bovendien een kunstmanifestatie-voor-1-nacht. Voor deze manifestatie schreven de organisaties een open call uit voor bevlogen kunstenaars uit verschillende disciplines die wonen en/of werken in Friesland. Een jury selecteerde Heleen Haijtema, Annemarie Lindeboom en Caya Emmelkamp als winnaars. Het tienjarig jubileum van het nieuwe museumgebouw werd uitgebreid gevierd met een weekend bomvol activiteiten. Het museum maakte een aftermovie en haalde samen met bezoekers herinneringen op, door hun museumverhalen te verzamelen. 

De gratis publieksopeningen van tentoonstellingen trekken telkens weer gemêleerd publiek. De opening van kleinere presentaties verbonden we met een inhoudelijk programma. Bij Fryslân van Boven nodigden we sprekers uit voor een minicongres over het Friese landschap. Voor De Terrorist organiseerden we een bijzondere, intieme reünie van en kennismaking met mensen die ooit op vakantie waren geweest in het vakantiehuis (en/of hun nabestaanden). De opening van De levens van Mata Hari ging gepaard met een verdiepingsprogramma, waarin experts met elkaar in gesprek gingen over Mata Hari in de context van haar tijd. Door deze programma's gaan we de verbinding aan met Friezen en kunnen de we relevantie van de tentoonstellingen laten zien. Ook vanuit het Fries Verzetsmuseum organiseerden we, met name in de periode april/mei, diverse activiteiten met partners als Slieker, het Bevrijdingsfestival Fryslân, HCL en Tresoar. 

Aftermovie 10 jaar Fries Museum

fries museum op paad

Met de toekenning van €1.000.000 van de VriendenLoterij is het zeker dat we in 2024-2016 het project Fries Museum op Paad kunnen uitvoeren en ons met nog meer Friezen kunnen verbinden. Met een sfeervol gestylde kunstfoodtruck zullen we vanaf najaar 2024 de provincie intrekken en collectiestukken uit de schatkamer van Friesland naar iedereen brengen die nog nooit in het museum is geweest. We wakkeren het gesprek aan organiseren door de hele provincie activiteiten. We draaiden in 2023 al twee pilots, in Hantum en Mildam, met positieve respons. 

over de bezoeker

In totaal bezochten 106.067 mensen het Fries Museum in 2023. Een groot deel van hen was in het bezit van een museumkaart. Uit publieksonderzoek weten we dat deze groep vaak ouder (en gepensioneerd) is en het hele land doorreist voor interessante musea en tentoonstellingen. Het meest effectieve marketingmiddel voor het museum is het genereren van persaandacht. Ruim de helft van de bezoekers bezoekt ons omdat ze een artikel gelezen hebben of een item gezien of gehoord hebben op radio of televisie. In onze marketingcampagnes zetten we hier dan ook uitdrukkelijk op in: we verstuurden in 2023 46 persberichten die opvallend goed geopend werden (40%). Onze uitgebreide lijst met perscontacten wordt hiervoor goed onderhouden. Er werden dit jaar meer dan 1.000 veelal positieve artikelen geschreven over het museum, met een advertentiewaarde van ruim € 3 miljoen. 

Ongeveer 1 op de 5 bezoekers was voor het eerst in het museum en meer dan de helft was al vaker dan 3 keer geweest. Dit geeft aan dat het museum aanzet tot herhaalbezoek. De waardering blijkt nog eens extra uit het rapportcijfer: bezoekers geven het museum als geheel maar liefst een 8,6! Tweederde van de bezoekers kwam van buiten Friesland. 

 

economisch en duurzaam

Naast de maatschappelijke en culturele impact, zorgde het museum ook voor significante economische effecten. Ruim 70.000 mensen kwamen dit jaar speciaal voor het Fries Museum naar Friesland. Een deel van hen bleef 1 of meerdere nachten slapen, wat meer dan 20.000 overnachtingen in Friesland opleverde. Ze gaven in totaal zo’n € 7 miljoen uit aan eten, drinken, winkelen en andere activiteiten.

Het museum investeerde in een nieuwe regeltechniek voor de klimaatinstallatie, wat zorgt voor minder energieverbruik. Het museum zoekt doorlopend naar manieren om duurzamer te opereren. Onze duurzaamheidscoördinator Lisa Klompe werd dit jaar geselecteerd voor het Creative Climate Leadership (CCL) Benelux, waarbij deelnemers met elkaar en met experts in gesprek gingen over de rol van kunst en cultuur in de strijd tegen klimaatverandering.

Duurzaamheid in het Fries Museum

vrienden en partners

Met publicaties bij tentoonstellingen, zoals het boek bij Christoffel & Kate Bisschop, genereert het museum niet alleen meer eigen inkomsten, maar blijft kennis ook bewaard voor de volgende generaties. Het museum verwelkomde dit jaar 72 extra vrienden, met name door een actie waarbij nieuwe vrienden de publicatie gratis kregen. Windpark Fryslân heeft zich voor minstens drie jaar als hoofdsponsor verbonden aan het museum, om zo de provincie te laten meeprofiteren van het park: ‘Het Fries Museum is een belangrijke drager van de Friese cultuur en een motor voor het cultureel toerisme. Met de sponsoring van het Fries Museum willen we bijdragen aan de Friese cultuur en trots en aan de toeristische economie in de provincie.’ 

We mogen Windpark Fryslân met trots onze nieuwe hoofdsponsor noemen.
We mogen Windpark Fryslân met trots onze nieuwe hoofdsponsor noemen.

financiën

baten

  2022 2023
directe opbrengsten 1.259 1.001
indirecte opbrengsten 30 30
subsidies 3.468 3.619
overige bijdragen 1.651 1.208
rentebaten 54 85
totaal 6.462 5.943

De belangrijkste subsidieverstrekker van het Fries Museum is de Provincie Fryslân. Daarnaast ontvangt het museum een projectbijdrage van het Ministerie van OCW binnen de regeling BIS regionale musea. Het aandeel eigen inkomsten is relatief hoog door een goede fondsenwerving met een slagingspecentage van 78% in 2023. 

lasten

  2022 2023
salarissen, sociale lasten 2.570 2.759
personele lasten: inhuur 484 394
personele lasten: overig 172 173
bestuurskosten 37 28
huisvestingskosten 753 984
kantoorkosten 88 65
accountancy / advisering /ondersteuning 35 92
organisatie algemeen 190 227
automatisering 162 190
investeringen-afschrijvingen 84 108
collectie 167 108
aankopen 185 173
publicaties 28 3
programmering 1.144 935
educatie 85 79
activiteiten 88 81
publieksbegeleiding 22 16
publiciteitskosten 196 136
entree  62 54
winkel 109 126
rentelasten 85 57
totaal 6.756 6.788
resultaat -294 -845

organisatie

Het Fries Museum vormt samen met Keramiekmuseum Princessehof een gezamenlijke organisatie. Bijna alle medewerkers worden door beide musea betaald, dus er is wederzijds invloed op de organisatie. In 2023 moest het Fries Museum door sterk gestegen lasten en achterblijvende inkomsten van overheid, fondsen en publiek flink bijsturen. In 2025 moeten de lasten 20% lager zijn om zwarte cijfers te schrijven. In het voorjaar zijn verschillende scenario's onderzocht, in de zomer zijn keuzes gemaakt en in het najaar is de uitvoering voorbereid. We zijn erin geslaagd, mede dankzij een wijziging van de organisatie. We konden gedwongen ontslagen vermijden, waardoor we zoveel mogelijk energie kunnen behouden en ook op korte termijn kosten kunnen besparen. Twee van de drie lijnmanagers zijn na hun vertrek niet vervangen en ook in 2024 zullen contracten eindigen zonder vervanging. Het MT bestaat voortaan uit vijf in plaats van zeven leden. 

In 2023 werkten 67 personen bij de organisatie. Zij werkten 44,49 fte voor het Fries Museum. Daarnaast waren er 47 stagiars en maar liefst 155 vrijwilligers.

 

partners

Windpark Fryslân
Provincie Fryslân
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Gemeente Leeuwarden
De VriendenLoterij
de Ir. Abe Bonnema Stichting

fondsen 

Boelstra Olivier Stichting
Cultuurfonds Fryslân
De Gijselaar-Hintzenfonds
Fonds 21
Frysk Blockbuster Fonds
Het Nieuwe Stads Weeshuis
Hendrik Muller Fonds
Koninklijk Fries Genootschap
Leeuwarden-Fryslân 2028
Leeuwarder Ondernemers Fonds
M.A.O.C. Gravin van Bijlandt Stichting
Margarethe Petronella Fonds
Meindersma-Sybenga Stichting
Mondriaan Fonds
Ottema-Kingma Stichting
Prins Bernhard Cultuurfonds
Stichting Old Burger Weeshuis
Stichting Sint Anthony Gasthuis
Stichting Siebolt Foundation
Stichting Zabawas
Stichting Friesland 1940-1945
Stichting Verzetsmuseum Fryslân
Stichting Ritske Boelema Gasthuis
Stichting Sneek 1940-1945
Stichting Gifted Art
Vereniging Rembrandt
vfonds
Vrienden van het Fries Museum
Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting

zakelijke vrienden

ABN AMRO MeesPierson
Accent Automisering
Arriva Personenvervoer Nederland BV
Ayold B.V.
Bètha architecten
Botma Business Consultancy
Bourguignon Lease
Bouwgroep Dijkstra Draisma
Buro Mpower
De Friesland
De Haan Advocaten & Notarissen
De Noordhoek Schilderwerken
Gerben Reitsma Bloemist
Koninklijk De Vries Verpakkingen
FMXXL
FrieslandCampina
GIMD
Grafische groep van der Eems
Haan Reklamewerk
Het Broodhuys
IJssalon La Venezia Leeuwarden
Kijlstra Ambulancezorg en Personenvervoer
Klus2Fix
Kuijpers Service B.V.
NDC Mediagroep
Omrin
Oving
PTH Groep
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
Schoonmaakbedrijf Tiemersma
Royal Steensma
Senior Staffing
Smart Group Holding BV
Snakeware
Stenden Hogeschool
Stichting 't Rijke Leven
Stichting KwadrantGroep
Taxquis Fiscalisten
Tuinen met Gevoel
Van der Let & Partners Identity
Veenman B.V.
Vision Direct
Vliegbasis Leeuwarden
VNO-NCW MKB Noord
Watjeziet
WEDA BigID
Weitenberg Assurantiën
WestCord Hotels
Wetsus
World Trade Center Leeuwarden

 

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid