jaarverslag 2022

middenin de samenleving
jaarverslag 2022

jaarverslag 2022

fries museum in 2022: middenin de samenleving

Het Fries Museum in Leeuwarden heeft in 2022 veel voor Fryslân kunnen betekenen. De tentoonstellingen À la Campagne en Vrijheid, Vetes, Vagevuur trokken niet alleen vele duizenden cultuurtoeristen uit het hele land, die veelal een nachtje bleven slapen en ergens een hapje gingen eten, maar ook opvallend veel Friezen (40%). ‘Daar doen we het voor’, vindt directeur Kris Callens. ‘Het Fries Museum is opgebouwd door en voor Friezen. We zijn grutsk dat we met onze programma’s midden in de samenleving staan en tegelijkertijd steeds beter kwetsbare groepen zoals nieuwe Friezen, ouderen met dementie en mensen met een beperking bereiken. We blijven ook de komende jaren inzetten op zoveel mogelijk impact voor de regio, want Fryslân verdient het.’

landelijke waardering voor grote tentoonstellingen

Museumbezoek komt landelijk gezien maar moeilijk op gang na de coronapandemie, maar het Fries Museum behaalde met 114.000 bezoekers zijn doelstellingen ruim. Dat is deels te danken aan twee hoog beoordeelde tentoonstellingen. À la campagne: het Franse licht van Maris tot Monet, over 19de-eeuwse schilderkunst, werd door bezoekers met een 8,5 gewaardeerd. NRC gaf vier sterren aan de tentoonstelling, die ‘een feestje voor het oog’ was. De Volkskrant sprak van ‘een prachtige expositie’ en De Telegraaf roemde ‘de zalen die in warm, zinderend zomerlicht baden’. À la campagne maakte deel uit van de triënnale Arcadia, de opvolger van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Dankzij de renovatie en vernieuwing van Museum Boijmans Van Beuningen verlieten werken van topschilders als Cézanne, Monet, Pissarro, Gauguin, Maris, Van Gogh, Sisley, Boudin en Weissenbruch het pas geopende depot in Rotterdam, om eenmalig naar Leeuwarden af te reizen.

‘De expositie Vrijheid, Vetes, Vagevuur in het Fries Museum toont een boeiende wereld die een tv-serie waardig is.’
‘De expositie Vrijheid, Vetes, Vagevuur in het Fries Museum toont een boeiende wereld die een tv-serie waardig is.’

In het najaar startte een grote tentoonstelling over de middeleeuwen: Vrijheid, Vetes, Vagevuur, nog tot en met 7 mei volgend jaar te zien. NRC gaf ook hier vier sterren en de Telegraaf kopte: ‘De expositie Vrijheid, Vetes, Vagevuur in het Fries Museum toont een boeiende wereld die een tv-serie waardig is.’ De tentoonstelling is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten over de samenleving van het noorden in de volle en late middeleeuwen. Het AVROTROS programma Historisch Bewijs dook in de mythe van het zwaard van Grutte Pier. Kijkers kregen antwoord op de vragen: komt de datering van het zwaard overeen met de tijd waarin Pier leefde? En is het gigantische zwaard van 2 meter 13 en 6,6 kilo echt gebruikt in de strijd? De uitslag: Ja en ja! In het depot werden dit jaar ook fysieke resten van polsstoksperen gevonden. De eigenaardige voorwerpen, voorheen gedetermineerd als ‘reiskandelaars’, blijken de voetjes te zijn van polsstoksperen. Deze ontdekking geeft meer duidelijkheid geeft over de bijzondere geschiedenis van de Friezen. Waar À la campagne een grote groep kunstliefhebbers uit het hele land trok, wordt Vrijheid, Vetes, Vagevuur goed bezocht door geschiedenisliefhebbers.

Dankzij de renovatie en vernieuwing van Museum Boijmans Van Beuningen verlieten werken van topschilders als Cézanne, Monet, Pissarro, Gauguin, Maris, Van Gogh, Sisley, Boudin en Weissenbruch het pas geopende depot in Rotterdam, om eenmalig naar Leeuwarden af te reizen.
Dankzij de renovatie en vernieuwing van Museum Boijmans Van Beuningen verlieten werken van topschilders als Cézanne, Monet, Pissarro, Gauguin, Maris, Van Gogh, Sisley, Boudin en Weissenbruch het pas geopende depot in Rotterdam, om eenmalig naar Leeuwarden af te reizen.

hedendaagse kunst als spiegel van de maatschappij

Van een heel andere orde maar niet minder indrukwekkend is het werk van de Kosovaarse kunstenaar Petrit Halilaj (1986), te zien op de derde etage. Intieme, persoonlijke ervaringen liggen aan de basis van Halilajs werk, maar het raakt tegelijkertijd aan bredere, maatschappelijke onderwerpen zoals vrijheid en identiteit, de (her)waardering van verhalen en erkenning van LGBTQI+. Het museum toonde ook werk van Mai van Oers (Uden, 1953) en stukken uit de eigen hedendaagse collectie, waaronder recente aanwinsten en niet eerder vertoond werk. Tijdens Arcadia presenteerde het museum de tentoonstelling Fertile Grounds: een nieuwe blik op Friese veenweide met Christien Meindertsma. Drie zalen waren ingericht als dynamisch laboratorium waar bezoekers met elkaar in gesprek gingen. Friezen, boeren, politici, natuurliefhebbers en experts bogen zich over een centrale vraag: welke toekomst zie jij voor het Friese veenweidegebied? In de hal van het museum was bovendien de installatie Swiet/Swit te zien van De Onkruidenier. Dit kunstenaarscollectief verbleef op uitnodiging van kunsthuis SYB in Friesland voor een residency en deed onderzoek naar de oneindige verbondenheid tussen zoet en zout in ons lichaam en in het landschap. Bezoekers konden zelf aan de slag en de eetbare waterplantjes in waterbassins van zuurstof en licht voorzien. In de gratis toegankelijke hal zijn regelmatig tentoonstellingen van initiatieven uit de regio te zien. Zo was er een expositie van Kunstbende en toonden jongeren van expertise-en behandelcentrum Fier hun beeldhouwwerken met bijbehorende verhalen over trauma, verdriet en angst, maar ook over herstel, zelfacceptatie en vertrouwen. In het kader van Bevrijdingsdag 2022 ging het Fries Verzetsmuseum op zoek naar Friese Bevrijdingsrokken. De rok, gemaakt van in de oorlog bewaarde lapjes stof en versierd met geborduurde herinneringen, werd een symbool voor de naoorlogse eenheidsgedachte, collectieve (rouw)verwerking en vrouwenemancipatie. De rokken en verhalen waren te zien in de hal van het museum en zijn nog altijd online te bekijken op friesverzetsmuseum.nl/bevrijdingsrok.

tentoonstellingen geopend in 2022

À la campagne 19 februari t/m 17 juli 2022
Vrijheid, Vetes, Vagevuur 10 september 2022 t/m 7 mei 2023
Petrit Halilaj 16 april 2022 t/m 5 maart 2023
Rembrandts Vaanderdrager on tour 30 april t/m 29 mei 2022
Somebody's Homeland, Somebody's Goldmine 27 augustus 2022 t/m 19 februari 2023
Fertile Grounds 7 mei 2022 t/m 10 april 2023
Mai van Oers 2 april t/m 17 juli 2022
Tijdens Arcadia presenteerde het museum de tentoonstelling Fertile Grounds: een nieuwe blik op Friese veenweide met Christien Meindertsma. Drie zalen waren ingericht als dynamisch laboratorium waar bezoekers met elkaar in gesprek gingen.
Tijdens Arcadia presenteerde het museum de tentoonstelling Fertile Grounds: een nieuwe blik op Friese veenweide met Christien Meindertsma. Drie zalen waren ingericht als dynamisch laboratorium waar bezoekers met elkaar in gesprek gingen.
Intieme, persoonlijke ervaringen liggen aan de basis van Halilajs werk, maar het raakt tegelijkertijd aan bredere, maatschappelijke onderwerpen zoals vrijheid en identiteit, de (her)waardering van verhalen en erkenning van LGBTQI+
Intieme, persoonlijke ervaringen liggen aan de basis van Halilajs werk, maar het raakt tegelijkertijd aan bredere, maatschappelijke onderwerpen zoals vrijheid en identiteit, de (her)waardering van verhalen en erkenning van LGBTQI+

collectie

Het museum beheert zijn collectie van meer dan 200.000 voorwerpen in het duurzame Kolleksjesintrum Fryslân. De hele collectie is inmiddels gedigitaliseerd. Er wordt doorlopend onderzoek gedaan en gewerkt aan de registratie, zodat deze bruikbaar en relevant blijft voor Fryslân en daarbuiten. Om het voor andere musea makkelijker te maken om objecten uit de collectie van het Koninklijk Fries Genootschap te lenen, is dit jaar een sterk vereenvoudigde bruikleenovereenkomst afgesloten.

Mondriaan schilderde het portret in 1901, jaren voor hij zijn kenmerkende abstracte stijl in rood, geel en blauw ontwikkelde. Het portret is nog tot en met 4 juni 2023 te zien in de tentoonstelling Herenigd door Mondriaan.
Mondriaan schilderde het portret in 1901, jaren voor hij zijn kenmerkende abstracte stijl in rood, geel en blauw ontwikkelde. Het portret is nog tot en met 4 juni 2023 te zien in de tentoonstelling Herenigd door Mondriaan.

aanwinsten

Vanuit een scherp collectieprofiel en verzamelbeleid worden ook werken toegevoegd, zoals dit jaar een vroeg schilderij van Piet Mondriaan. Het gaat om een portret van het Friese echtpaar Egbert Roels Kuipers en Jantje Tjeerds Wiegersma. Mondriaan schilderde het portret in 1901, jaren voor hij zijn kenmerkende abstracte stijl in rood, geel en blauw ontwikkelde. Het portret is nog tot en met 4 juni 2023 te zien in de tentoonstelling Herenigd door Mondriaan. Het museum verwierf bovendien het werk Winter in Friesland van Christoffel Bisschop. In 2023 is een grote tentoonstelling te zien over de invloedrijke schilder en zijn vrouw Kate. Het Fries Museum en het Fries Verzetsmuseum sloten dit jaar ook met een aantal sleutelstukken aan bij verschillende vensters van de Canon van Nederland. De Canon, in eerste instantie opgesteld ten behoeve van het onderwijs, gaat over culturele en historische voorwerpen, gebeurtenissen en personen die de samenleving belangrijk genoeg vindt om aan deze en komende generaties en nieuwe inwoners mee te geven. We zijn trots dat acht collectiestukken nu zijn opgenomen in de Canon van Nederland.

Het museum verwierf het werk Winter in Friesland van Christoffel Bisschop. In 2023 is een grote tentoonstelling te zien over de invloedrijke schilder en zijn vrouw Kate.
Het museum verwierf het werk Winter in Friesland van Christoffel Bisschop. In 2023 is een grote tentoonstelling te zien over de invloedrijke schilder en zijn vrouw Kate.

onderwijs

Het museum ontwikkelt speciale onderwijsprogramma’s zodat Friese kinderen en jongeren, ongeacht hun sociaaleconomische situatie, het museum kunnen bezoeken. In de tentoonstelling À la Campagne eigenden duizenden kinderen en jongeren zich de impressionistische werken toe middels een uitdagende opdracht en in Vrijheid, Vetes, Vagevuur maakten ze kennis met hun eigen wortels. Petrit Halilaj liet hen nadenken over hoe je wordt wie je bent en hoe je in je eigen omgeving geschiedenis kunt onderzoeken en daar nieuwe verhalen en verbeeldingen van kunt maken. Een belangrijk middel om nieuwe bezoekers te trekken, zijn de terugkomkaartjes die leerlingen meekrijgen. Dat leidt soms dezelfde dag nog tot een bezoek met gezinsleden, nadat een leerling met enthousiaste verhalen thuis is gekomen.

Theater van de NHL Stenden Hogeschool maakten voor hun projectestage theatrale interventies bij de tentoonstelling Petrit Halilaj en trokken daarmee veel publiek.
Theater van de NHL Stenden Hogeschool maakten voor hun projectestage theatrale interventies bij de tentoonstelling Petrit Halilaj en trokken daarmee veel publiek.
In Vrijheid, Vetes, Vagevuur staat een nauwgezette – werkende – reconstructie van een blijde, een enorm middeleeuws wapentuig, gemaakt door studenten en docenten van ROC Friese Poort in Sneek.
In Vrijheid, Vetes, Vagevuur staat een nauwgezette – werkende – reconstructie van een blijde, een enorm middeleeuws wapentuig, gemaakt door studenten en docenten van ROC Friese Poort in Sneek.

De langdurige samenwerking met MBO scholen in Friesland leidt met regelmaat tot indrukwekkende resultaten, ook dit jaar weer. In Vrijheid, Vetes, Vagevuur staat een nauwgezette – werkende – reconstructie van een blijde, een enorm middeleeuws wapentuig, gemaakt door studenten en docenten van ROC Friese Poort in Sneek. Studenten van de opleiding docent Theater van de NHL Stenden Hogeschool maakten voor hun projectestage theatrale interventies bij de tentoonstellingen Taus Makhacheva en Petrit Halilaj, en trokken daarmee veel publiek. De verbinding met deze museale context is voor veel stagiaires zo sterk dat we ze vaak weer treffen, als docent, met in hun kielzog een nieuwe generatie leerlingen en studenten.

activiteiten

Er kwamen ook veel kinderen en jongeren met hun ouders of grootouders naar het museum. Zij deden bijvoorbeeld mee aan de gratis vakantieworkshops of volgden een familiespoor door een tentoonstelling. In oktober organiseerde het museum samen met de museumfederatie Fryslân de Coole Kidsnacht: een groot succes met bijna 500 bezoekers. Het museum organiseert met regelmaat activiteiten voor doelgroepen die normaal niet snel een museum bezoeken. De openingsdagen van de tentoonstellingen waren voor iedereen gratis toegankelijk en hadden bovendien een feestelijk activiteitenprogramma. De speciale Dungeons & Dragons avond was in no time uitverkocht. Het museum bood ook verdieping middels rondleidingen en lezingen. De thema’s van de hedendaagse tentoonstellingen waren zeer geschikt voor maatschappelijke discussies. Tijdens de finissage van tentoonstelling van de Russische Taus Makhacheva gaven experts en slavisten rondleidingen, zetten ze de tentoonstelling in historisch en actueel perspectief en gingen zij in gesprek met bezoekers. Een bezoeker schreef over de video Tightrope, waarin we een koorddanser kunstwerken zien verplaatsen over een koord tussen twee bergen: “Ontzettend beklemmend omdat het ongelofelijk dichtbij komt met wat er nu in Oekraïne gebeurt. Wie maakt de keuze om de kunstwerken te verplaatsen en hoe en waarheen? Het koord benadrukt het risico en de kwetsbaarheid van kunst.” Het museum is blij met de rol die het kan vervullen voor kwetsbare groepen in de samenleving. Samen met organisaties als Vluchtelingenwerk, Kwadrantgroep en de MuseumPlusBus kon het museum het leven voor velen net een beetje mooier maken.

Het museum is blij met de rol die het kan vervullen voor kwetsbare groepen in de samenleving.
Het museum is blij met de rol die het kan vervullen voor kwetsbare groepen in de samenleving.
De speciale Dungeons & Dragons avond was in no time uitverkocht.
De speciale Dungeons & Dragons avond was in no time uitverkocht.
Coole Kidsnacht: een groot succes met bijna 500 bezoekers.
Coole Kidsnacht: een groot succes met bijna 500 bezoekers.

over de bezoeker

economische impact

Naast de maatschappelijke en culturele impact, zorgde het museum ook voor significante economische effecten. 61.000 mensen kwamen dit jaar speciaal voor het Fries Museum naar Friesland en bleven hier 18.000 nachten slapen. Ze gaven in totaal bijna €6 miljoen uit aan eten, drinken, winkelen en andere activiteiten. Er werden die jaar 1.600 veelal positieve artikelen geschreven over het museum, met een advertentiewaarde van €3,6 miljoen. Met publicaties bij tentoonstellingen, zoals het boek bij Vrijheid, Vetes, Vagevuur, genereert het museum niet alleen meer eigen inkomsten, maar blijft kennis ook bewaard voor de volgende generaties.

 

Er is een interne werkgroep gestart die doorlopend voorstellen aandraagt voor circulaire en milieuvriendelijke initiatieven en alternatieven: van inkoop van materialen en diensten tot hergebruik bij tentoonstellingsbouw.
Er is een interne werkgroep gestart die doorlopend voorstellen aandraagt voor circulaire en milieuvriendelijke initiatieven en alternatieven: van inkoop van materialen en diensten tot hergebruik bij tentoonstellingsbouw.

groen en inclusief

Het museum is sinds begin dit jaar aangesloten bij het Koploperproject, een initiatief van Toerisme Alliantie Friesland, Circulair Friesland, Ynbusiness, de Provincie Fryslân en DZyzzion. Om van verduurzaming een serieus speerpunt te maken is binnen het museum een projectleider duurzaamheid aangesteld, die in 2022 onderzoek deed naar de verschillende mogelijkheden en een actieplan opstelde. Bovendien is er een interne werkgroep gestart die doorlopend voorstellen aandraagt voor circulaire en milieuvriendelijke initiatieven en alternatieven: van inkoop van materialen en diensten tot hergebruik bij tentoonstellingsbouw. Het museum heeft ook een interne werkgroep op het gebied van diversiteit en inclusie en is aangesloten bij Musea bekennen Kleur. In het voorjaar onderzochten leerlingen van groep 8 van IKC Prins Constantijn hun eigen culturele diversiteit in relatie tot de rol van het Fries Museum in de samenleving. Zij ontdekten samen met ons hoe de lessenreeks De kunst van het doorgeven van Musea Bekennen Kleur doorontwikkeld kan worden.

online

Het museum heeft ook dit jaar de online zichtbaarheid en bruikbaarheid van de collectie verbeterd.

Petrit Halilaj
Petrit Halilaj

financiën

baten

  2021 2022
directe opbrengsten 848 1.259
indirecte opbrengsten 30 30
subsidies 3.033 3.468
overige bijdragen 1.452 1.651
rentebaten 57 54
totaal 5.420 6.462

 

lasten

  2021 2022
salarissen, sociale lasten 2.392 2.570
personele lasten: inhuur 306 484
personele lasten: overig 130 172
bestuurskosten 27 37
huisvestingskosten 723 753
kantoorkosten 93 88
accountancy / advisering /ondersteuning 44 35
organisatie algemeen 196 190
automatisering 146 162
investeringen-afschrijvingen 147 84
collectie 79 167
aankopen 205 185
publicaties 38 28
programmering 1292 1.144
educatie 49 85
activiteiten 31 88
publieksbegeleiding 11 22
publiciteitskosten 152 196
entree  58 62
winkel 130 109
rentelasten 89 85
totaal 6.338 6.756
resultaat -918 -294

 

organisatie

Het Fries Museum vormt samen met Keramiekmuseum Princessehof een gezamenlijke organisatie. In 2022 werkten 66 personen bij de organisatie. Zij werkten 44,78 fte voor het Fries Museum. Daarnaast waren er 36 stagiars en maar liefst 155 vrijwilligers.

 

partners, vrienden en sponsors

Niet alleen door de vele bezoekers die jaarlijks langskomen met een Vriendenloterij VIP-kaart, maar ook door de vaste financiële steun. Door geoormerkt te werven wist het museum bovendien de inkomsten te vergroten. Tot slot werd de museumwinkel ook dit jaar goed bezocht en bleek de webshop een gouden greep met een groeiend aantal bestellingen.
 

partners

Provincie Fryslân
Gemeente Leeuwarden
de VriendenLoterij
de Ir. Abe Bonnema Stichting

 

fondsen 

Barbas-van der Klaauw Fonds
Blockbusterfonds
De Gijselaar-Hintzenfonds
EZ/Kompas
Fonds 21
Het Nieuwe Stads Weeshuis
het Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Joes Lemmers Fonds
Kickstart Cultuurfonds
Koninklijk Fries Genootschap
Leeuwarden-Fryslân 2028
Leeuwarder Ondernemers Fonds
M.A.O.C. Gravin van Bijlandt Stichting
Margarethe Petronella Fonds
Meindersma-Sybenga Stichting
Mondriaan Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds: Ginkgo Fonds
Stichting Old Burger Weeshuis
Vereniging Rembrandt en haar Saskia Cirkel
vfonds
Vrienden van het Fries Museum
VSBfonds
Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting

 

zakelijke vrienden

ABN AMRO MeesPierson
Accent Automisering
Arriva Personenvervoer Nederland BV
Ayold B.V.
Bètha architecten
Botma Business Consultancy
Bourguignon Lease
Bouwgroep Dijkstra Draisma
Buro Mpower
De Friesland
De Haan Advocaten & Notarissen
De Noordhoek Schilderwerken
Gerben Reitsma Bloemist
Koninklijk De Vries Verpakkingen
FMXXL
FrieslandCampina
GIMD
Grafische groep van der Eems
Haan Reklamewerk
Het Broodhuys
IJssalon La Venezia Leeuwarden
Kijlstra Ambulancezorg en Personenvervoer
Klus2Fix
Kuijpers Service B.V.
NDC Mediagroep
Omrin
Oving
PTH Groep
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
Schoonmaakbedrijf Tiemersma
Royal Steensma
Senior Staffing
Smart Group Holding BV
Snakeware
Stenden Hogeschool
Stichting 't Rijke Leven
Stichting KwadrantGroep
Taxquis Fiscalisten
Tuinen met Gevoel
Van der Let & Partners Identity
Veenman B.V.
Vision Direct
Vliegbasis Leeuwarden
VNO-NCW MKB Noord
Watjeziet
WEDA BigID
Weitenberg Assurantiën
WestCord Hotels
Wetsus
World Trade Center Leeuwarden

 

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid