somebody’s homeland

somebody’s goldmine
t/m 19 februari 2023
somebody’s homeland

Van 27 augustus 2022 t/m 19 februari 2023 presenteert het Fries Museum hedendaagse kunst uit eigen collectie, waaronder recente aanwinsten en niet eerder vertoond werk. In Somebody’s Homeland, Somebody’s Goldmine staat het thema landschap centraal. Wat is onze relatie met onze omgeving, op lokale en globale schaal? De kunstenaars laten verschillende artistieke perspectieven zien op het onderwerp, van persoonlijke relaties met een specifieke plek tot politieke en technologische reflecties.

In de tentoonstelling is werk te zien van Astrid Nobel, Oscar Santillán, Eric Giraudet de Boudemange, Cristina Lucas, Aàdesokan, Alle Jong, Ellen Mandemaker, Witho Worms, Johan Nieuwenhuize, Jananne Al-Ani en B.C. Epker.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Provincie Fryslân, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeente Leeuwarden, de VriendenLoterij en de Ir. Abe Bonnema Stichting.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid