meer partners

Boelstra Olivier Stichting
Maakt de tentoonstelling 'Ferhaal van Fryslân' vanaf 2013 

Eems Dollard Regiofonds/Land der Entdeckungen 
Maakt de tentoonstelling 'Ferhaal van Fryslân' vanaf 2013 

Fonds Bolsward Dronrijp 1993
Maakt de tentoonstelling ‘Goud' in 2015 mede mogelijk

Fonds voor Cultuurparticipatie
Maakt de tentoonstelling ‘Breien!' in 2015 mede mogelijk

GGB Bolhuisfonds
Maakt de tentoonstelling 'Ferhaal van Fryslân' vanaf 2013 mogelijk

Gemeente Leeuwarden
The Lounge 2.0

Herbert Duintjer Fonds
Heeft een bijdrage geleverd aan een speciale vitrine waarin de Poptaschat wordt gepresenteerd en voor een aankoop die in relatie staat  tot deze Poptaschat. Maakt de tentoonstelling' Claudy Jongstra: Ancient light' in 2016 mede mogelijk

Het Nieuwe Stads Weeshuis
Maakt de tentoonstelling 'Ferhaal van Fryslân' vanaf 2013 ‘Goud' in 2015 en Alma-Tadema - klassieke verleiding mede mogelijk

Hora Siccama van de Harkstede
Draagt bij aan de restauratie van 5 portretten voor de openingstentoonstelling in het nieuw Fries Museum 'Oud Geld', de Friese elite in de 17e eeuw

Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur
Maakt de tentoonstelling 'Ferhaal van Fryslan' vanaf 2013   Heeft een internationaal wetenschappelijk congres mogelijk gemaakt: 'Across the North Sea, Northe Sea connections from AD1400 into the Viking Age' in 2014

Leeuwarder Ondernemers Fonds
Maakt de tentoonstelling 'Ferhaal van Fryslân' vanaf 2013 mogelijk

Meindersma Sybenga Stichting 
Maakt de tentoonstelling 'Ferhaal van Fryslân' vanaf 2013 mogelijk

Nelleke Nix
Schenking restauratie schilderijen dochters van Alma-Tadema

P.W. Janssen's Friesche Stichting
Maakt de tentoonstelling ‘Goud' in 2015 mede mogelijk

Prins Bernhard Cultuur Fonds Fryslân
Maakt de tentoonstelling 'Ferhaal van Fryslan' vanaf 2013 en ‘Breien!' in 2015 mede mogelijk

Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed
Maakt de tentoonstelling Alma-Tadema - klassieke verleiding 2016 mede mogelijk

Stichting Fonds voor Geld- en Effectenhandel
Draagt bij aan de publicatie kinderboek wonen in een schilderij

Stichting Gifted Art 
Draagt bij aan de publicatie kinderboek wonen in een schilderij

Stichting Juckema-Siderius
Maakt de tentoonstelling 'Ferhaal van Fryslân' vanaf 2013 mogelijk

Stichting Sint Anthony Gasthuis
Maakt de tentoonstelling ‘Goud' in 2015 mede mogelijk

Van Helomastichting
Maakt de tentoonstelling ‘Goud' in 2015 mede mogelijk

Wiersma-Reitsma Stichting
Maakt de tentoonstelling 'Oud Geld' 2013 mede mogelijk