meer partners

Boelstra Olivier Stichting
Maakt de tentoonstellingen Ferhaal fan Fryslân (vanaf 2013) en Mata Hari: de mythe en het meisje (2017) mede mogelijk.

Eems Dollard Regiofonds/Land der Entdeckungen 
Maakt de tentoonstelling Ferhaal fan Fryslân (vanaf 2013) mede mogelijk.

Fonds Bolsward Dronrijp 1993
Maakte de tentoonstelling Goud (2015) en Mata Hari: de mythe en het meisje (2017) mede mogelijk.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Maakte de tentoonstelling Breien! (2015) mede mogelijk.

GGB Bolhuisfonds
Maakt de tentoonstelling Ferhaal fan Fryslân (vanaf 2013) mede mogelijk.

Gemeente Leeuwarden
Maakte de tentoonstellingen Escher op reis (2018), Phantom Limb: Art beyond Escher (2018), Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw (2018) en het project The Lounge 2.0 (2017) mogelijk.

Herbert Duintjer Fonds
Maakte de tentoonstelling Claudy Jongstra: Ancient Light (2016) mogelijk, heeft een bijdrage geleverd aan een speciale vitrine waarin de Poptaschat wordt gepresenteerd en voor een aankoop die in relatie staat tot deze Poptaschat. 

Het Nieuwe Stads Weeshuis
Maakt de tentoonstellingen Ferhaal fan Fryslân (vanaf 2013), Goud (2015), Alma-Tadema - klassieke verleiding (2016) Mata Hari: de mythe en het meisje (2017) en het project Planeet Escher (2018) mede mogelijk.

Hora Siccama van de Harkstede
Maakte de restauratie van vijf portretten voor de tentoonstelling Oud Geld (2013) mede mogelijk.

Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur
Maakt de tentoonstelling Ferhaal fan Fryslân (vanaf 2013) mede mogelijk en heeft het internationaal wetenschappelijk congres Across the North Sea, Northe Sea connections from AD1400 into the Viking Age (2014) mogelijk gemaakt.

Leeuwarder Ondernemers Fonds
Maakt de tentoonstellingen Ferhaal fan Fryslân (vanaf 2013) en Rembrandt & Saskia: liefde in de Gouden Eeuw (2018) mede mogelijk.

Meindersma Sybenga Stichting 
Maakt de tentoonstelling Ferhaal fan Fryslân (vanaf 2013) mede mogelijk.

Nelleke Nix
Maakte restauratie van schilderijen dochters van Sir Lawrence Alma-Tadema mogelijk.

P.W. Janssen's Friesche Stichting
Maakte de tentoonstelling Goud (2015) mede mogelijk.

Prins Bernhard Cultuur Fonds Fryslân
Maakt de tentoonstelling Ferhaal fan Fryslân (vanaf 2013) en Breien! (2015) mede mogelijk. 

Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed
Maakte de tentoonstelling Alma-Tadema - klassieke verleiding (2016) mede mogelijk.

Ritske Boelema Gasthuis Stichting
De tentoonstellingen Ferhaal fan Fryslân (vanaf 2013) en Goud (2015) werden mede mogelijk gemaakt door Ritske Boelema Gasthuis.

Stichting Dorodarte
Maakte de tentoonstelling Rembrandt & Saskia: liefde in de Gouden Eeuw (2018) mede mogelijk.

Stichting Fonds voor Geld- en Effectenhandel
Droeg bij aan de publicatie Wonen in een schilderij (2016)

Stichting Gifted Art 
Droeg bij aan de publicatie Wonen in een schilderij (2016)

Stichting Juckema-Siderius
Maakt de tentoonstellingen Ferhaal fan Fryslân (vanaf 2013) en Mata Hari: de mythe en het meisje (2017) mede mogelijk.

Stichting Old Burger Weeshuis
Maakte de tentoonstelling Rembrandt & Saskia: liefde in de Gouden Eeuw (2018) mede mogelijk.

Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk
Maakte de publicatie Sits, katoen in bloei (2017) mede mogelijk.

Stichting Siebolt Foundation​
Maakte de tentoonstellingen Mata Hari: de mythe en het meisje (2017) en Rembrandt & Saskia: liefde in de Gouden Eeuw (2018) mede mogelijk.​

Stichting Sint Anthony Gasthuis
Maakte de tentoonstellingen Goud (2015) en Escher op reis (2018) mede mogelijk.

Van Helomastichting
Maakte de tentoonstelling Goud (2015) mede mogelijk.

Wiersma-Reitsma Stichting
Maakte de tentoonstelling Oud Geld (2013) mede mogelijk.

Zabawas
Maakte het project Planeet Escher (2018) mede mogelijk.