meer partners

van het museum
meer partners

meer partners

 

Boelstra Olivier Stichting
Maakt de tentoonstellingen Ferhaal fan Fryslân (vanaf 2013), Mata Hari: de mythe en het meisje (2017) en Wij Vikingen (2019) mede mogelijk.

De Gijselaar-Hintzenfonds
Maakte de publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling Haute Bordure (2020) mogelijk.

Directie der Oostersche Handel en Reederijen
Maakte de tentoonstelling Wij Vikingen (2019) mede mogelijk.

Eems Dollard Regiofonds/Land der Entdeckungen 
Maakt de tentoonstelling Ferhaal fan Fryslân (vanaf 2013) mede mogelijk.

Fonds Bolsward Dronrijp 1993
Maakte de tentoonstelling Goud (2015) en Mata Hari: de mythe en het meisje (2017) mede mogelijk.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Maakte de tentoonstelling Breien! (2015) mede mogelijk.

GGB Bolhuisfonds
Maakt de tentoonstelling Ferhaal fan Fryslân (vanaf 2013) mede mogelijk.

Gemeente Leeuwarden
Maakte de tentoonstellingen Escher op reis (2018), Phantom Limb: Art beyond Escher (2018), Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw (2018), Wij Vikingen (2019) en het project The Lounge 2.0 (2017) mogelijk.

Hamofa
Maakte de tentoonstelling Éric van Hove: Fenduq (2019) mede mogelijk.

Herbert Duintjer Fonds
Maakte de tentoonstellingen Claudy Jongstra: Ancient Light (2016) en Wij Vikingen (2019) mede mogelijk, heeft een bijdrage geleverd aan een speciale vitrine waarin de Poptaschat wordt gepresenteerd en voor een aankoop die in relatie staat tot deze Poptaschat. 

Het Nieuwe Stads Weeshuis
Maakt de tentoonstellingen Ferhaal fan Fryslân (vanaf 2013), Goud (2015), Alma-Tadema - klassieke verleiding (2016) Mata Hari: de mythe en het meisje (2017), het project Planeet Escher (2018) en de tentoonstelling Éric van Hove: Fenduq (2019) mede mogelijk.

Hora Siccama van de Harkstede
Maakte de restauratie van vijf portretten voor de tentoonstelling Oud Geld (2013) mede mogelijk.

J.E. Jurriaanse Stichting
Maakte de publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling Wij Vikingen (2019) mogelijk.

Joes Lemmers Fonds
Maakte de publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling Haute Bordure (2020) mede mogelijk.

Kickstart cultuurfonds
Maakte de tentoonstelling Haute Bordure (2020) mede mogelijk.

Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur
Maakt de tentoonstelling Ferhaal fan Fryslân (vanaf 2013) mede mogelijk en heeft het internationaal wetenschappelijk congres Across the North Sea, Northe Sea connections from AD1400 into the Viking Age (2014) mogelijk gemaakt.

Leeuwarder Ondernemers Fonds
Maakt de tentoonstellingen Ferhaal fan Fryslân (vanaf 2013), Rembrandt & Saskia: liefde in de Gouden Eeuw (2018) en Wij Vikingen (2019) mede mogelijk.

LF2028
Maakte de tentoonstelling Wij Vikingen (2019) mede mogelijk.

M.A.O.C Gravin van Bylandt Stichting
Maakte de tentoonstelling Éric van Hove: Fenduq (2019) mogelijk. Ook droeg de stichting bij aan de publicatie bij de gelijknamige tentoonstellingen Wij Vikingen en Haute Bordure (2020).

Meindersma Sybenga Stichting 
Maakt de tentoonstellingen Ferhaal fan Fryslân (vanaf 2013) en Wij Vikingen (2019) mede mogelijk.

Nelleke Nix
Maakte restauratie van schilderijen dochters van Sir Lawrence Alma-Tadema mogelijk.

Ottema-Kingma Stichting
Maakte de tentoonstelling Verzameld Werk mede mogelijk, evenals de publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling Wij Vikingen (2019). De Ottema-Kingma Stichting heeft met steun van de Vereniging Rembrandt een zeldzame 16de-eeuwse glazen beker verworven en die in langdurige bruikleen aan het Fries Museum gegeven.

PBCF Margrarethe Petronella Fonds
Maakte de tentoonstelling Haute Bordure (2020) mede mogelijk.

P.W. Janssen's Friesche Stichting
Maakte de tentoonstelling Goud (2015) mede mogelijk.

Prins Bernhard Cultuur Fonds Fryslân
Maakt de tentoonstelling Ferhaal fan Fryslân (vanaf 2013), Breien! (2015) en Wij Vikingen (2019) mede mogelijk. Middels het Conservatoren Stipendium maakt het Prins Bernhard Cultuurfonds tijdens de tentoonstelling Wij Vikingen (2019) wetenschappelijk onderzoek mogelijk en biedt een juniorconservator de mogelijkheid om werkervaring op te doen.

Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed
Maakte de tentoonstelling Alma-Tadema - klassieke verleiding (2016) mede mogelijk.

Ritske Boelema Gasthuis Stichting
De tentoonstellingen Ferhaal fan Fryslân (vanaf 2013) en Goud (2015) werden mede mogelijk gemaakt door Ritske Boelema Gasthuis.

Stichting Dorodarte
Maakte de tentoonstelling Rembrandt & Saskia: liefde in de Gouden Eeuw (2018) mede mogelijk.

Stichting Fonds voor Geld- en Effectenhandel
Droeg bij aan de publicatie Wonen in een schilderij (2016)

Stichting Friesland 1940-1945
Maakte de tentoonstelling Oog in oog met oorlog (2020) mede mogelijk.

Stichting Gifted Art 
Droeg bij aan de publicatie Wonen in een schilderij (2016)

Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis
Maakte de tentoonstelling Other.Worldly (2020) mede mogelijk.

Stichting Juckema-Siderius
Maakt de tentoonstellingen Ferhaal fan Fryslân (vanaf 2013) en Mata Hari: de mythe en het meisje (2017) mede mogelijk.

Stichting Old Burger Weeshuis
Maakte de tentoonstelling Rembrandt & Saskia: liefde in de Gouden Eeuw (2018) mede mogelijk.

Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk
Maakte de publicatie Sits, katoen in bloei (2017) mede mogelijk.

Stichting Siebolt Foundation​
Maakte de tentoonstellingen Mata Hari: de mythe en het meisje (2017), Rembrandt & Saskia: liefde in de Gouden Eeuw (2018) en Wij Vikingen (2019) mede mogelijk.​

Stichting Sint Anthony Gasthuis
Maakte de tentoonstellingen Goud (2015)Escher op reis (2018) en Wij Vikingen (2019) mede mogelijk.

Vaderlandsch Fonds
Maakte de tentoonstelling Wij Vikingen (2019) mede mogelijk.

Van Helomastichting
Maakte de tentoonstelling Goud (2015) mede mogelijk.

Vfonds
Maakte de tentoonstelling Oog in oog met oorlog (2020) mede mogelijk.

Vrienden van het Fries Museum
Maakten de tentoonstellingen Verzameld Werk (2019), Éric van Hove: Fenduq (2019) en Wij Vikingen (2019) mede mogelijk.

Wiersma-Reitsma Stichting
Maakte de tentoonstelling Oud Geld (2013) mede mogelijk.

Zabawas
Maakte het project Planeet Escher (2018) mede mogelijk.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid