missie, visie en beleid

Het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof vormen een organisatie van twee zelfstandige en eigentijdse musea waar kwaliteit en publiek voorop staan. Het Fries Museum, dat beschikt over een omvangrijke en gevarieerde collectie, zet deze collectie in om de bezoekers te inspireren door de kunst, cultuur en geschiedenis van Friesland te laten leven. Een onderdeel van het Fries Museum is het Fries Verzetsmuseum dat zich richt op Friesland in de Tweede Wereldoorlog en verbinding maakt met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen door educatie en voorlichting. Keramiekmuseum Princessehof zet zijn topcollectie in om met aantrekkelijke tentoonstellingen verhalen over keramiek uit Azië en Europa te vertellen aan kunst- en cultuurliefhebbers.

missie

Het Fries Museum inspireert Friezen en niet-Friezen door kunst, cultuur en geschiedenis van en in Friesland te laten leven.

visie

In 2016 is het Fries Museum dé culturele topattractie van Friesland.

merkwaarden

We streven naar 100.000 bezoekers per jaar in 2016. Om deze ambitie waar te maken is een nieuw en krachtig profiel nodig. We hebben daarom drie merkwaarden gekozen. Deze waarden zijn de leidraad bij alle keuzes die wij in de aanloop naar de opening maken, van inhoud tot vormgeving. Onze basiswaarde is Fries, het museum is Fries in hart en nieren. Onze onderscheidende waarden zijn betrokken en dynamisch, hiermee wil het museum zich profileren.

fries: authentiek, eigenzinnig
Als we iets doen, doen we het goed. We doen wat we beloven. We gaan uit van de kracht van traditie en vakmanschap, maar doen het net even anders. We gebruiken heldere taal.

betrokken: open, midden in de samenleving
We betrekken onze omgeving bij wat wij doen en vragen input van bezoekers. We zijn gastvrij. Onze organisatie is toegankelijk. We werken samen met andere partijen. We spelen in op de actualiteit. We zijn ook actief buiten het museum op locatie, we zoeken mensen op.

dynamisch: levendig
We bieden verrassende inzichten. We prikkelen mensen. We geven ruimte aan vele waarheden en vele schoonheden. We hebben een wisselende programmering. Er is altijd iets te doen in het museum, veel evenementen en activiteiten.

beleidsplan

Beleidsplan Fries Museum, opgesteld op verzoek van de Provincie Fryslân voor de beleidsperiode 2013-2016.

jaarverslag

Het Fries Museum publiceert ieder jaar een jaarverslag. Hieronder kun je de jaarverslagen downloaden:

Jaarverslag 2003 / 2004-2005 2006 2007 2008 2009 2010 / 2011

beknopt jaaroverzicht

Hieronder vind je de beknopte overzichten van de laatste jaren.

Beknopt jaaroverzicht 2012 / 2013 2014 / 2015

jaarrekening

Onze complete jaarrekeningen vind je op de ANBI-website.