wa is wa

Het Fries Museum vormt met het Keramiekmuseum Princessehof een gezamenlijke organisatie. In totaal zijn er ongeveer 50 medewerkers, verdeeld over 5 afdelingen. Wie wij zijn en wat we doen vind je hieronder.

raad van bestuur / directie

directeur
Kris Callens, k.callens@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 07

raad van toezicht
de heer drs. H. Apotheker, voorzitter      
mevrouw mr. D. Kingma
de heer ir. J.W.G. Vernooij
mevrouw L. Vos MSM
mevrouw R. van Wijk-Russchen RBA
bekijk hier de nevenfuncties van de leden

sponsoring, vrienden, fondsenwerving
Liesbeth van Keimpema, l.vankeimpema@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 48

managementassistent
Baukje Vis, b.vis@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 02 

medewerker partners & relaties
Elisabeth van der Sluis, e.vandersluis@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 18

collecties

directeur collecties
Jos Taekema, j.taekema@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 78

teamleider behoud, beheer en kennismanagement
Dirk Boomsma, d.boomsma@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 87

conservator moderne en hedendaagse kunst
Judith Spijksma, j.spijksma@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 89 

conservator erfgoed 16e - 20ste eeuw
Eveline Holsappel, e.holsappel@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 49

conservator oude kunst
Marlies Stoter, m.stoter@friesmuseum.nl, 058 - 20 500 45

junior conservator oude kunst
Anne-Marie Segeren, a.segeren@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 77

conservator terpencultuur & middeleeuwen
Diana Spiekhout, d.spiekhout@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 43

conservator fries verzetsmuseum
Marre Sloots, marre.sloots@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 80

registrar
Ilse Stap, i.stap@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 90

registrar
Hermina Deelstra, h.deelstra@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 58

publiek en presentaties

directeur tentoonstellingen en publiekszaken
Annemarie Lavèn, a.laven@friesmuseum.nl, 058 – 205 00 34

projectleider tentoonstellingen
Lisa Klompe, l.klompe@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 05

projectleider tentoonstellingen
Irene Kromhout, i.kromhout@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 16

projectleider tentoonstellingen
Jenny Kloostra, j.kloostra@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 89

publieksinformatie tentoonstellingen
Grytsje Klijnstra, g.klijnstra@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 70

publieksinformatie tentoonstellingen
Anne Knipping, a.knipping@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 27

programmeur activiteiten & evenementen
Josine Zuidema, J.Zuidema@Friesmuseum.nl, 058 - 205 00 14

medewerker educatie - erfgoed
Mariska de Boer, m.deboer@friesmuseum.nl, 058 – 2 948 960

medewerker educatie - kunst
Inge Hekman, i.hekman@friesmuseum.nl, 058 - 2 948 966

medewerker marketing & communicatie
Anne-Sophie Scholtens, a.scholtens@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 00

medewerker marketing & communicatie 
Janke Vlas, j.vlas@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 64

medewerker websites, social media en onderzoek
Kirsten Dijkstra, k.dijkstra@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 61

junior medewerker marketing & communicatie 
Olaf Rigter, o.rigter@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 86

medewerker publiek & presentaties
Marco Hulshof, m.hulshof@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 60

facilitaire zaken

hoofd facilitaire zaken
Deirdre Oosterhoff, d.oosterhoff@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 01 

coördinator tentoonstellingsbouw
Daniël Hoogterp, d.hoogterp@friesmuseum.nl, 058 - 20 500 23

coördinator huisvesting en presentatie
Luitzen Schaafsma, l.schaafsma@friesmuseum.nl, 058 - 205 03 99

medewerker evenementen en sales
Fernanda Constandse, f.constandse@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 16

medewerker evenementen en sales
Monica Gijsen, m.gijsen@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 84

medewerker officemanagement 
Tineke Burmania, t.burmania@friesmuseum.nl, 058 - 20 500 40

medewerker officemanagement 
Jettie Visser, j.visser@friesmuseum.nl, 058 255 55 00

senior medewerker receptie
William Vermaning, w.vermaning@princessehof.nl, 058 - 205 00 37

winkelmanager
Tanja Sterk, t.sterk@friesmuseum.nl, 058 - 225 55 19

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer