wie is wie

Het Fries Museum vormt met het Keramiekmuseum Princessehof een gezamenlijke organisatie. In totaal zijn er ongeveer 50 medewerkers, verdeeld over 5 afdelingen. Wie wij zijn en wat we doen vind je hieronder.

raad van bestuur / directie

directeur
Kris Callens, k.callens@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 07

raad van toezicht
de heer drs. K. Storm, voorzitter
mevrouw H.C. Alberdingk Thijm         
de heer prof. dr. R.E.O. Ekkart
de heer R. Mulder
mevrouw L. Vos 
de heer C. Groeneveld
de heer drs. J.W.G. Vernooij
mevrouw mr. D. Kingma

sponsoring, vrienden, fondsenwerving
Liesbeth van Keimpema, l.vankeimpema@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 48

managementassistent
Baukje Vis, b.vis@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 02 

medewerker directiesecretariaat
Elisabeth van der Sluis, e.vandersluis@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 18

finance & control

hoofd
Richard Pel, r.pel@friesmuseum.nl, 058 – 255 55 15 

senior medewerker finance en control 
Saakje Zijlstra, s.zijlstra@friesmuseum.nl

medewerker finance en control 
Rienk Baron, r.baron@friesmuseum.nl

human resources

hoofd
Janny Moed, j.moed@friesmuseum.nl, 058- 255 55 04

medewerker human resources 
Marjanne Berger, m.berger@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 09 (di, do, vrij)

facilitaire zaken

hoofd facilitaire zaken
Deirdre Oosterhoff, d.oosterhoff@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 01 

teamleider huisvesting en presentaties 
Daniël Hoogterp, d.hoogterp@friesmuseum.nl, 058 - 20 500 23

medewerker evenementen en sales
Fernanda Constandse, f.constandse@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 16

medewerker evenementen en sales
Monica Gijsen, m.gijsen@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 84

medewerker officemanagement 
Tineke Burmania, t.burmania@friesmuseum.nl, 058 - 20 500 40

medewerker officemanagement 
Joukje Brouwer, j.brouwer@friesmuseum.nl   

winkelmanager
Tanja Sterk, t.sterk@friesmuseum.nl, 058 - 225 55 19

publiek en presentaties

hoofd 
Femke Haijtema, f.haijtema@friesmuseum.nl, 058 - 2948 962

medewerker marketing & communicatie 
Lisa Klompe, l.klompe@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 05

medewerker marketing & communicatie 
Rouke van der Hoek, r.vanderhoek@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 10

medewerker websites, social media en onderzoek
Kirsten Dijkstra, k.dijkstra@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 61

junior medewerker marketing & communicatie
Janke Vlas, j.vlas@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 64

junior medewerker marketing & communicatie
Anne-Sophie Scholtens, a.scholtens@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 00

junior medewerker marketing & communicatie 
Bertwin Altheer, b.altheer@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 16

medewerker publiek & presentaties
Siegriet de Vries, s.devries@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 00

projectleider tentoonstellingen
Tessel van Elferen, t.vanelferen@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 42

projectleider tentoonstellingen
Denise Hendriks, d.hendriks@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 85

projectleider tentoonstellingen
Stijn ten Hoeve, s.tenhoeve@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 95

publieksinformatie tentoonstellingen
Grytsje Klijnstra, g.klijnstra@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 70

medewerker educatie - erfgoed
Mariska de Boer, m.deboer@friesmuseum.nl, 058 – 2 948 960

medewerker educatie - kunst
Inge Hekman, i.hekman@friesmuseum.nl, 058 - 2 948 966

medewerker educatie - WOII
Hans Groeneweg, h.groeneweg@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 18

programmeur activiteiten
Emmi Visser, e.visser@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 66

collecties

hoofd collecties
Jos Taekema, j.taekema@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 78

teamleider behoud, beheer en kennismanagement
Dirk Boomsma, d.boomsma @friesmuseum.nl, 058 - 205 00 87

conservator oude kunst en toegepaste kunst
Marlies Stoter, m.stoter@friesmuseum.nl, 058 - 20 500 45

conservator mode en textiel
Gieneke Arnolli, g.arnolli@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 06

conservator terpentijd en middeleeuwen
Nelleke IJssennagger, n.ijssennagger@friesmuseum.nl, 058 - 20 500 44

publieksconservator WOII
Hans Groeneweg, h.groeneweg@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 18

curator hedendaagse en moderne kunst
Eelco van der Lingen, e.vanderlingen@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 41

medewerker moderne kunst
Judith Spijksma, j.spijksma@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 89