wie is wie

Het Fries Museum vormt met het Keramiekmuseum Princessehof een gezamenlijke organisatie. In totaal zijn er ongeveer 50 medewerkers, verdeeld over 5 afdelingen. Wie wij zijn en wat we doen vind je hieronder.

raad van bestuur / directie

directeur
Kris Callens, k.callens@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 07

raad van toezicht
de heer H. Apotheker, voorzitter
de heer drs. K. Storm
mevrouw H.C. Alberdingk Thijm         
de heer prof. dr. R.E.O. Ekkart
de heer R. Mulder
mevrouw L. Vos 
de heer C. Groeneveld
de heer drs. J.W.G. Vernooij
mevrouw mr. D. Kingma

sponsoring, vrienden, fondsenwerving
Liesbeth van Keimpema, l.vankeimpema@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 48

managementassistent
Baukje Vis, b.vis@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 02 

medewerker partners & relaties
Elisabeth van der Sluis, e.vandersluis@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 18

collecties

hoofd collecties
Jos Taekema, j.taekema@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 78

teamleider behoud, beheer en kennismanagement
Dirk Boomsma, d.boomsma @friesmuseum.nl, 058 - 205 00 87

conservator erfgoed 16e - 20ste eeuw
Eveline Holsappel, e.holsappel@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 49

conservator erfgoed 20ste-21ste eeuw
Hans Groeneweg, h.groeneweg@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 18

conservator oude kunst
Marlies Stoter, m.stoter@friesmuseum.nl, 058 - 20 500 45

conservator terpencultuur & middeleeuwen
Diana Spiekhout, d.spiekhout@friesmuseum.nl, 058-205 00 43

medewerker collecties
Judith Spijksma, j.spijksma@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 89

publiek en presentaties

hoofd 
Femke Haijtema, f.haijtema@friesmuseum.nl, 058 - 294 89 62

projectleider tentoonstellingen
Tessel van Elferen, t.vanelferen@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 42

projectleider tentoonstellingen
Lisa Klompe, l.klompe@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 05

projectleider tentoonstellingen
Irene Kromhout, i.kromhout@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 16

publieksinformatie tentoonstellingen
Grytsje Klijnstra, g.klijnstra@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 70

publieksinformatie tentoonstellingen
Anne Knipping, a.knipping@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 27

programmeur activiteiten & evenementen (tijdelijk)
Durkje Moerman, d.moerman@friesmuseum.nl

medewerker educatie - erfgoed
Mariska de Boer, m.deboer@friesmuseum.nl, 058 – 2 948 960

medewerker educatie - kunst
Inge Hekman, i.hekman@friesmuseum.nl, 058 - 2 948 966

medewerker educatie - kunst (tijdelijk)
Jolijn Peters, j.peters@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 46

medewerker marketing & communicatie 
Rouke van der Hoek, r.vanderhoek@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 10

medewerker marketing & communicatie
Anne-Sophie Scholtens, a.scholtens@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 00

medewerker websites, social media en onderzoek
Kirsten Dijkstra, k.dijkstra@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 61

junior medewerker marketing & communicatie
Janke Vlas, j.vlas@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 64

facilitaire zaken

hoofd facilitaire zaken
Deirdre Oosterhoff, d.oosterhoff@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 01 

teamleider huisvesting en presentaties 
Daniël Hoogterp, d.hoogterp@friesmuseum.nl, 058 - 20 500 23

medewerker evenementen en sales
Fernanda Constandse, f.constandse@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 16

medewerker evenementen en sales
Monica Gijsen, m.gijsen@friesmuseum.nl, 058 - 205 00 84

medewerker officemanagement 
Tineke Burmania, t.burmania@friesmuseum.nl, 058 - 20 500 40

medewerker officemanagement 
Joukje Brouwer, j.brouwer@friesmuseum.nl   

winkelmanager
Tanja Sterk, t.sterk@friesmuseum.nl, 058 - 225 55 19

finance & control

hoofd
Richard Pel, r.pel@friesmuseum.nl, 058 – 255 55 15 

senior medewerker finance en control 
Richard Reitsma, r.reitsma@friesmuseum.nl

medewerker finance en control 
Rienk Baron, r.baron@friesmuseum.nl

human resources

hoofd
Janny Moed, j.moed@friesmuseum.nl, 058- 255 55 04

medewerker human resources 
Marjanne Berger, m.berger@friesmuseum.nl, 058 - 255 55 09 (di, do, vrij)