jaarverslag 2021

coronajaar doorstaan
dankzij steun overheid
jaarverslag 2021

jaarverslag 2021

fries museum zorgt voor verbinding in coronajaar 2021

Vanwege een lockdown door corona, kon het Fries Museum in 2021 pas na 4 juni de eerste bezoekers ontvangen, en was de tentoonstelling Haute Bordure slechts anderhalve maand te zien. De erop volgende tentoonstelling Icons: topstukken uit de National Portrait Gallery was met een 8,7 de hoogst gewaardeerde uit de geschiedenis van het museum. Onder de laatste bezoekers van de onverwachts vroeg gesloten expositie waren mensen met een visuele beperking die een speciale rondleiding kregen. Met programma's voor mensen met dementie, LHBTIQ+ rondleidingen en met MuseumMetgezel tijdens de Week tegen de Eenzaamheid, wist het museum dit jaar uiteenlopende doelgroepen te betrekken.

dankbaar voor coronasteun

Het Fries Museum en het Fries Verzetsmuseum konden dankzij coronasteun van de gemeente Leeuwarden, het Kickstart Cultuurfonds, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het vfonds, en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toch nog veel mensen een waardevolle ervaring bieden. 2021 begon het museum gesloten t/m 4 juni. Tijdens de lockdown konden enkele bezoekers toegang worden geboden, door de sneltestpilots op 19, 20 en 21 april. Na 18 december moest het museum opnieuw haar deuren sluiten, tot het einde van het jaar.

Het museum opende in 2021 pas op 4 juni haar deuren, na een lockdown door corona. Bezoekers vergaapten zich nog t/m 18 juli aan vier eeuwen handgemaakt borduurwerk in Haute Bordure.
Het museum opende in 2021 pas op 4 juni haar deuren, na een lockdown door corona. Bezoekers vergaapten zich nog t/m 18 juli aan vier eeuwen handgemaakt borduurwerk in Haute Bordure.

tentoonstellingen 

Haute Bordure was na heropening op veel dagen uitverkocht en werd door het publiek hoog beoordeeld met een 8,4. De Volkskrant wijdde een groot artikel aan de tentoonstelling en sprak van een ‘steekhoudend verhaal’ en ‘ware meesterstukken’. Van de bijbehorende catalogus verscheen een tweede druk, die eveneens uitverkocht raakte. Verder waren de borduurinstructies om patronen uit de tentoonstelling na te maken en de interactieve borduurinstallatie van Floor Nijdeken erg in trek. Publiekslieveling Icons: topstukken uit de National Portrait Gallery opende 11 september. De Volkskrant gaf vier sterren aan de ‘bijzonder mooi ingerichte presentatie’ en stelde dat ‘zeker twee dozijn werken uit de National Portrait Gallery in Londen elk op zich de reis naar Leeuwarden al waard zijn’. Het gratis schetsboekje dat in de tentoonstelling werd aangeboden was zeer populair. Bezoekers ontvingen na hun bezoek een link naar de online versie van de tentoonstelling.

Ook de pers had oog voor Icons. De Volkskrant gaf vier sterren aan de ‘bijzonder mooi ingerichte presentatie’ en stelde dat ‘zeker twee dozijn werken uit de National Portrait Gallery in Londen elk op zich de reis naar Leeuwarden al waard zijn’.
Ook de pers had oog voor Icons. De Volkskrant gaf vier sterren aan de ‘bijzonder mooi ingerichte presentatie’ en stelde dat ‘zeker twee dozijn werken uit de National Portrait Gallery in Londen elk op zich de reis naar Leeuwarden al waard zijn’.

Er was ook volop aandacht voor hedendaagse kunst, met een grote tentoonstelling van de Russische kunstenaar Taus Makhacheva (Moskou, 1983). In It’s possible to raise the ceiling a bit* reflecteert Makhacheva in objecten, films en installaties op rituelen, vieringen en het ongewone in het alledaagse, met speelse en humoristische ondertonen. Een bezoeker schreef in de enquête: ‘Zeer bijzonder. Door de goede uitleg begrijp je de intenties van de kunstenaar. Het zet je op een heel ander been. Levert gespreksstof op. Precies waar kunst voor bedoeld is.’ Afra Eisma (1993) presenteerde in het Fries Museum haar eerste museale solotentoonstelling. Eisma kreeg veel persaandacht, waaronder in de podcast Kunst is Lang van Luuk Heezen en Mister Motley. O.C. Hooymeijer won dit keer de tweejaarlijkse provinciale GERRIT BENNERprijs en daarmee een presentatie in het museum. Ter ere van de 100ste verjaardag van kunstenaar Jentsje Popma (Zwolle, 1921) was zijn bijzondere werk te zien in een intieme presentatie.

tentoonstellingen geopend in 2021

Haute Bordure 13 februari t/m 18 juli 2021
Afra Eisma: Your Silence will not protect you 27 maart t/m 31 oktober 2021
Taus Makhacheva: It’s possible to raise the ceiling a bit* 27 maart 2021 t/m 6 maart 2022
Jentsje Popma: Jentsjes lânskip 30 september 2021 t/m 20 februari 2022
Icons: topstukken uit de National Portrait Gallery 11 september 2021 t/m 9 januari 2022
GERRIT BENNERprijs 2021: O.C. Hooymeijer 27 november 2021 t/m 26 maart 2022
Abe Bonnemaprijs 2021 14 december 2021 t/m 16 januari 2022
Op de derde verdieping van het museum werden bezoekers geïnspireerd door hedendaagse kunst in de tentoonstelling Taus Makhacheva: It’s possible to raise the ceiling a bit*.
Op de derde verdieping van het museum werden bezoekers geïnspireerd door hedendaagse kunst in de tentoonstelling Taus Makhacheva: It’s possible to raise the ceiling a bit*.
Afra Eisma: Your silence will not protect you
Afra Eisma: Your silence will not protect you

collectie

Het museum leende 1.800 voorwerpen uit, waarvan een groot deel aan andere Friese musea. Een groot deel van de uitgeleende voorwerpen ging naar collega-instellingen in Fryslân.

Kunstenaar Natasja Kensmil (Amsterdam, 1973) maakte in opdracht van het Fries Museum een nieuw werk voor de tentoonstelling Icons
Kunstenaar Natasja Kensmil (Amsterdam, 1973) maakte in opdracht van het Fries Museum een nieuw werk voor de tentoonstelling Icons

aanwinsten

Dankzij verschillende partners kon het museum een aantal bijzondere werken toevoegen aan de Friese collectie, zoals een foto van de tweejarige Margaretha Zelle. Daarmee is het de oudste foto uit de collectie van het museum van de vrouw die later door het leven zou gaan als Mata Hari. Ook heeft het museum in 2021 een eerste echte Rembrandt in de collectie opgenomen. Het gaat om een postuum portret van dominee Jan Cornelis Sylvius uit 1646. Het portret, dat werd aangekocht met steun van de Vrienden van het Fries Museum, was te zien in de tentoonstelling Icons. Het museum kocht ook een jurk aan van modeontwerper Claes Iversen (Århus, Denemarken, 1977). Het gaat om een ontwerp uit de 8 pieces collectie uit 2014. De grijze avondjurk is bezaaid met gereedschapsonderdelen, een verwijzing naar constructie en vakmanschap. Daarmee is de jurk een goede aanvulling op de textielcollectie, waarin ambacht een belangrijke rol speeltKunstenaar Natasja Kensmil (Amsterdam, 1973) maakte in opdracht van het Fries Museum een nieuw werk voor de tentoonstelling Icons, naar aanleiding van een groepsportret van Friese stadhouders en hun bedienden uit de collectie van het Fries Museum. Ook Taus Makhacheva maakt werk speciaal voor het Fries Museum. Deze zomer bezocht de Russische kunstenaar Friesland om inspiratie op te doen. Judith Spijksma trad dit jaar aan als nieuwe conservator moderne en hedendaagse kunst. Met deze jonge, ervaren conservator kan het Fries Museum zijn herkenbare, spraakmakende positie in de hedendaagse kunst uitstekend versterken.

De collectie van het Fries Museum is in 2021 verrijkt met een eerste echte Rembrandt.
De collectie van het Fries Museum is in 2021 verrijkt met een eerste echte Rembrandt.
En een kinderfoto van Mata Hari.
En een kinderfoto van Mata Hari.

onderwijs

Zo’n 6.500 leerlingen brachten een fysiek bezoek aan het museum of volgden een gastles op school. Sinds september krijgen alle leerlingen een terugkomkaartje, waarmee ze bij terugkomst kosteloos twee volwassenen mogen meenemen. Studenten Creatief Vakman van ROC Friesland College, die met Floor Nijdeken borduurtafels maakten, ontvingen tijdens de lockdown demissionair onderwijsminister Van Engelshoven in het museum. Modestudenten lieten haar vervolgens hun door Haute Bordure geïnspireerde geüpcyclede kledingstukken zien. In samenwerking met Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland organiseerde het museum bovendien een AmbachtenLab Borduren, waar gerenommeerde ontwerpers als Theodorus Johannes Adriaans en Zyanya Keizer, borduurexperts en mbo-studenten tien dagen samen optrokken om het ambacht borduren te onderzoeken. In de expositie van kunstenaar Taus Makhacheva lieten studenten van de docentenopleiding theater zich inspireren tot een voorstelling. Taus bezocht een uitvoering hiervan en sprak haar bewondering uit voor de extra betekenislaag die haar werk hiermee kreeg.

D'Theater in Taus Makhacheva
D'Theater in Taus Makhacheva
Onderwijs in Haute Bordure - Foto David Vroom
Onderwijs in Haute Bordure - Foto David Vroom

Verder maakten leerlingen van vmbo 3-klassen uit verschillende Friese scholen in Stap op de rode loper! kennis met letteren, lezen en taal. Dit was de eerste editie in Leeuwarden van het jaarlijks terugkerende taal- een leesproject. Icons werd goed bezocht door het primair onderwijs in Leeuwarden. De beeldende gastles, die een museumdocent een week na het museumbezoek op school gaf, oogstte veel waardering en inspireerde leerkrachten om door te gaan met het maken van portretkunst. Ook vanuit het voortgezet onderwijs was er belangstelling, met name van examengroepen die perfect konden oefenen met beeldbeschouwing tijdens een speciale rondleiding. Een heel bijzondere pilot vond plaats met jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte van het Matrix Lyceum in Drachten. Zij brachten in totaal negen bezoeken aan de tentoonstelling en maakten daarbij beeldend werk in het museumatelier. Onderzoekers van de opleiding Vaktherapie van NHL Stenden Hogeschool keken mee of de combinatie van beeldbeschouwing en beeldend werken een verandering teweegbracht. Zij zagen dat leerlingen meer gingen meer samenwerken, vrijer vormgaven in hun beeldende uitingen en beter konden uitleggen wat ze ervan vonden. Mbo-studenten bezochten Icons vooral vanuit burgerschap. In gesprekken over de zeer diverse achtergronden van de geportretteerden formuleerden zij gedachtes over het begrip identiteit vanuit gender, politiek, liefde, roem en zelfbeeld. Verhalen komen tot leven, het nieuwe onderwijsprogramma in het Fries Verzetsmuseum gebaseerd op persoonlijke dilemma's uit waargebeurde verhalen, werd ook goed bezocht. Leerlingen kunnen sinds dit jaar bovendien op virtuele excursie naar het Fries Verzetsmuseum.

activiteiten

Het museum organiseerde innovatieve activiteiten voor uiteenlopende groepen volwassenen. In de landelijke muziekcompetitie Art Rocks lieten muzikanten zich inspireren door een kunstwerk uit de collectie van topmusea. Felix ter Avest was een van de acht finalisten met zijn nummer bij Dag en Nacht van M.C. Escher. In de Week van de Eenzaamheid organiseerde het museum Museummetgezel. Een bezoeker schreef na afloop: ‘Ik wilde graag Icons zien en wat leuk om dat op deze manier te doen. Verrassende nieuwe ontmoetingen, leerzaam en gezellig. En prima verzorgd trouwens. Ik voelde me zeer welkom.’ Het museum organiseerde ook rondleidingen speciaal mensen met een visuele beperking. Een bezoeker gaf aan dat ze nog nooit in het museum was geweest, maar na deze rondleiding regelmatig terugkomt en zich wil inzetten als ambassadeur. In dit kader is ook de samenwerking met Toegankelijk Leeuwarden bestendigd. Op Roze Zaterdag vond tweemaal een uitverkochte LHBTIQ+ rondleiding plaats. Een bezoeker schreef: ‘De rondleider haalde me uit mijn comfortzone. Verfrissend!’. In samenwerking met Vluchtelingenwerk organiseerde het museum bovendien meerdere rondleidingen voor Nieuwe Friezen. Aansluitend bij de tentoonstelling Haute Bordure bestelden gezinnen borduurpaketten om thuis aan de slag te gaan. De hal van het museum is tot slot regelmatig podium voor projecten uit de regio. Zo waren er vier werken te zien van de vijftienjarige Esmee de Boer, die de Kunstbendewedstrijd won. Ook de genomineerde inzendingen van de Abe Bonnema Architectuurprijs werden tentoongesteld.

Ontmoeting stond centraal tijdens Museummetgezel.
Ontmoeting stond centraal tijdens Museummetgezel.
Er werd geborduurd bij het AmbachtenLab.
Er werd geborduurd bij het AmbachtenLab.
En bij de bijzondere portretten in Icons werd tijdens workshops de kunst afgekeken.
En bij de bijzondere portretten in Icons werd tijdens workshops de kunst afgekeken.

over de bezoeker

Van de ruim 67.000 bezoekers kwam 84% van de bezoekers speciaal voor het museum naar Leeuwarden. Voor slechts één op de vier bezoekers was het de eerste keer dat ze het museum bezochten.

 

Ten opzichte van 2020 is het aandeel museumkaarthouders toegenomen, waar het aandeel losse verkoop daalde.

     

economische impact

Met name de tentoonstelling Icons trok veel mensen naar de regio, ondanks de beperkende maatregelen. Van de in totaal iets meer dan 67.000 bezoekers, kwamen 49.000 van buiten de provincie. Hiervan kwamen 41.000 speciaal voor het museum naar Friesland. Gezamenlijk gaven de bezoekers zo’n 5 miljoen euro uit aan eten en drinken, overnachten, winkelen en andere activiteiten. 7.500 mensen bleven bovendien een of meerdere nachten slapen. Het museum zorgde zo voor meer dan 11.000 overnachtingen in de regio. Er kwamen dit jaar 2.000 bezoekers uit het buitenland en 18.000 Friezen. Er werden 1.500 artikelen over het museum gepubliceerd met een gezamenlijke mediawaarde van 4 miljoen euro. Hiermee kreeg ook Leeuwarden dit jaar weer veel nationale aandacht.

Ondernemerspreview in Icons
Ondernemerspreview in Icons

online

Het museum heeft ook dit jaar de online zichtbaarheid en bruikbaarheid van de collectie verbeterd, niet alleen met de reguliere digitalisering via de collectiewebsite van het museum, maar ook met een nieuwe website voor de oorlogsschriften van To Hofstra. De unieke documenten van de tiener uit Sneek zijn nu voor iedereen beschikbaar en doorzoekbaar, wat ook voor onderwijsgroepen van toegevoegde waarde is. Drie tentoonstellingen waren vanaf 2021 online te bezoeken: Haute Bordure, Icons en Ferhaal fan Fryslan. Ook gingen bezoekers enthousiast vanuit huis aan de slag met instructies die ontwikkeld waren voor in de tentoonstelling Haute Bordure. Bij de ontwikkelde online tentoonstelling van Icons werden ook twee videoseries gemaakt. Met mijn ICON vertelden verschillende mensen over hun Icon in de tentoonstelling, waar conservatoren Marlies Stoter en Anne-Marie Segeren met Modeflitsen de diepte ingingen over de kleding die geportretteerden droegen.

Ernesto Lemke, bekend van LEGOmasters, maakte een LEGO-versie van het portret van Ed Sheeran in Icons.
Ernesto Lemke, bekend van LEGOmasters, maakte een LEGO-versie van het portret van Ed Sheeran in Icons.

Ter ere van het 50-jarig jubileum van de Stichting Alde Fryske Tsjerken gaf conservator Marlies Stoter een digitake rondleiding door Rondje om de Kerk, waar klanten van de ABN AMRO MeesPierson door conservator Eveline Holsappel online door Haute Bordure werden geleid. Bij zowel Haute Bordure als bij Icons zijn podcasts ontwikkeld, en de tentoonstelling Taus Makhacheva: It’s possible to raise the ceiling a bit* werd tijdens lockdown geopend met de presentatie van een voor de gelegenheid ontwikkelde digitale jurk. Geïnteresseerden konden na de sluiting in december live op social media meekijken hoe kunstenaar Ernesto Lemke, bekend van LEGOmasters, een LEGO-versie maakte van het portret van Ed Sheeran.

financiën

baten

  2020 2021
directe opbrengsten 755 848
indirecte opbrengsten 30 30
subsidies 2.999 3.033
overige bijdragen 3.041 1.452
rentebaten 57 57
totaal 6.882 5.420

 

lasten

  2020 2021
salarissen, sociale lasten 2.303 2.392
personele lasten: inhuur 264 306
personele lasten: overig 132 130
bestuurskosten 27 27
huisvestingskosten 664 723
kantoorkosten 53 93
accountancy / advisering /ondersteuning 70 44
organisatie algemeen 165 196
automatisering 149 146
investeringen-afschrijvingen 139 147
collectie 107 79
aankopen 232 205
publicaties 6 38
programmering 493 1292
educatie 68 49
activiteiten 44 31
publieksbegeleiding 12 11
publiciteitskosten 184 152
entree  38 58
winkel 57 130
rentelasten 80 89
totaal 5.287 6338

 

organisatie

Het Fries Museum vormt samen met Keramiekmuseum Princessehof een gezamenlijke organisatie. Informatie over de medewerkers en raad van toezicht vind je hier

 

De Vriendentour in december ging onder andere langs de Vliegbasis in Leeuwarden.
De Vriendentour in december ging onder andere langs de Vliegbasis in Leeuwarden.

partners, vrienden en sponsors

Het Fries Museum startte onlangs met de exclusieve Alma-Tademakring, naast de bestaande particuliere en zakelijke Vrienden. Om de Vrienden persoonlijk te bedanken voor hun steun bij aankopen en de ontwikkeling van bijzondere programma’s, gingen medewerkers in december bij hen langs met een kerstcadeau. Kolonel-vlieger Henk Doorten, basiscommandant van Vliegbasis Leeuwarden, zei over de vriendschap: ‘Als vliegbasis waken we van hoog boven in het Friese luchtruim over de samenleving en alle aspecten die daar bij horen. Daar hoort ook het behoud van (Friese) kunst en cultuur bij. Dat doen we samen met het Fries Museum, als vrienden. Zoals het hoort. Wij staan naast voor Vriend en Vijand ook voor kunst en cultuur paraat!’ Ook de Vriendenloterij (voorheen BankGiro Loterij) was dit jaar weer een belangrijke partner voor het museum. Niet alleen door de vele bezoekers die jaarlijks langskomen met een Vriendenloterij VIP-kaart, maar ook door de vaste financiële steun. Door geoormerkt te werven wist het museum bovendien de inkomsten te vergroten. Tot slot werd de museumwinkel ook dit jaar goed bezocht en bleek de webshop een gouden greep met een groeiend aantal bestellingen.
 

partners

Provincie Fryslân
Gemeente Leeuwarden
de VriendenLoterij
de Ir. Abe Bonnema Stichting

 

fondsen 

Barbas-van der Klaauw Fonds
Blockbusterfonds
De Gijselaar-Hintzenfonds
EZ/Kompas
Fonds 21
Het Nieuwe Stads Weeshuis
het Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Joes Lemmers Fonds
Kickstart Cultuurfonds
Koninklijk Fries Genootschap
Leeuwarden-Fryslân 2028
Leeuwarder Ondernemers Fonds
M.A.O.C. Gravin van Bijlandt Stichting
Margarethe Petronella Fonds
Meindersma-Sybenga Stichting
Mondriaan Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds: Ginkgo Fonds
Stichting Old Burger Weeshuis
Vereniging Rembrandt en haar Saskia Cirkel
vfonds
Vrienden van het Fries Museum
VSBfonds
Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting

 

zakelijke vrienden

ABN AMRO MeesPierson
Accent Automisering
Arriva Personenvervoer Nederland BV
Ayold B.V.
Bètha architecten
Botma Business Consultancy
Bourguignon Lease
Bouwgroep Dijkstra Draisma
Buro Mpower
De Friesland
De Haan Advocaten & Notarissen
De Noordhoek Schilderwerken
Gerben Reitsma Bloemist
Koninklijk De Vries Verpakkingen
FMXXL
FrieslandCampina
GIMD
Grafische groep van der Eems
Haan Reklamewerk
Het Broodhuys
IJssalon La Venezia Leeuwarden
Kijlstra Ambulancezorg en Personenvervoer
Klus2Fix
Kuijpers Service B.V.
NDC Mediagroep
Omrin
Oving
PTH Groep
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
Schoonmaakbedrijf Tiemersma
Royal Steensma
Senior Staffing
Smart Group Holding BV
Snakeware
Stenden Hogeschool
Stichting 't Rijke Leven
Stichting KwadrantGroep
Taxquis Fiscalisten
Tuinen met Gevoel
Van der Let & Partners Identity
Veenman B.V.
Vision Direct
Vliegbasis Leeuwarden
VNO-NCW MKB Noord
Watjeziet
WEDA BigID
Weitenberg Assurantiën
WestCord Hotels
Wetsus
World Trade Center Leeuwarden

 

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid