collectie op reis

fries museum in hantum
dinsdag 2 mei
collectie op reis

sta oog in oog met de vondst uit hantum

collectie fries museum reist door fryslân

14 april 2023

Het Fries Museum gaat op reis in eigen provincie. Op dinsdag 2 mei is het museum in Hantum met een bijzonder stenen beeldje. Het beeldje, een afbeelding van de heilige Sint Dionysius van Parijs, werd in 1914 in het dorp gevonden bij een terpafgraving. Bijna 110 jaar later keert het beeldje terug naar de plek van de vondst. Het museum toont het beeldje in Doarpshûs d' Âld Skoalle op 2 mei tussen 12.00 en 15.00 uur. Medewerkers van het Fries Museum vertellen er meer over en horen ook graag de verhalen van dorpsbewoners. Ook zijn er leuke, gratis, creatieve workshops voor kinderen. Wandel gerust binnen in het Doarpshûs (Brantgumerwei 1, 9147 BV Hantum), of kijk voor meer informatie op friesmuseum.nl/hantum.

In de herfst van 1914 werd in Hantum bij het afgraven van de terp een eigenaardig stenen beeldje gevonden uit het eind van de late middeleeuwen. De terpbaas, die de vruchtbare terpaarde voor veel geld verkocht, besloot het beeldje aan een geïnteresseerde te verkopen. Zo kwam het via-via in het Fries Museum terecht, waar het beeldje tot op de dag van vandaag bewaard wordt. Tot dinsdag 2 mei. Want dan komt het beeldje, wat de heilige Sint Dionysius van Parijs voorstelt, terug naar Hantum.

Beeld van de Heilige Dionysius, ca. eind 15e eeuw | Fries Museum, Collectie Koninklijk Fries Genootschap
Beeld van de Heilige Dionysius, ca. eind 15e eeuw | Fries Museum, Collectie Koninklijk Fries Genootschap

fries museum op paad

De komende jaren gaat het Fries Museum op ‘en paad. Het museum reist door de provincie met échte collectiestukken, naar de plek waar ze vandaan komen. De museumstukken vormen op locatie de basis voor ontmoeting, verbinding en goede gesprekken. Wat betekent erfgoed voor ons? Wat vertelt het over mij en mijn identiteit? Is het belangrijk om kunst en erfgoed te bewaren? En: welke herinneringen en verhalen over een plek roept zo’n object op? De ontmoeting is wederkerig, want het museum gaat drie jaar lang verhalen, voorwerpen en foto’s van bewoners documenteren. Zo wordt ter plekke de kennis over de collectie verrijkt. In Hantum voert het museum een pilot uit voor het grotere project in 2024.

Deze activiteit is onderdeel van het activiteitenprogramma van de tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds (het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed), Prins Bernard Cultuurfonds, Provincie Fryslân, Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, Leeuwarder Ondernemerfonds, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis en het Old Burger Weeshuis

Fries Museum op Paad wordt mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Provincie Fryslân, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VriendenLoterij, de Ir. Abe Bonnema Stichting en de Vrienden van het Fries Museum

 

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid