actieplan

verduurzaming
cultuur
actieplan

cultuur komt met actieplan verduurzaming

 

Hoe zorg je voor een versnelling van de verduurzaming in de creatieve- en cultuursector?
Vertegenwoordigers sector breed starten bij de basis: spreek dezelfde taal.

(Amsterdam, maandag 12 juni) Vandaag lanceren de Federatie Cultuur, Kunsten ‘92 en de Taskforce culturele en creatieve sector het kennisplatform ACTIE als cultuur met als doel het proces van verduurzaming in volle breedte te versnellen. Er zijn al veel goed initiatieven en innovaties, maar recente studies (o.a. van de Boekmanstichting) laten zien dat er meer nodig is.

De sector is nauw verweven met de maatschappij en staat in direct contact met iedereen in Nederland. Er wordt grote urgentie en verantwoordelijkheid gevoeld voor verduurzaming en klimaat en het creëren van bewustwording rondom dit onderwerp. Om de betrokken partijen uit deze diverse sector van elkaar te kunnen laten leren, is het belangrijk kennis te delen. Een van de voorwaarde hiervoor is het spreken van dezelfde taal. Naar aanleiding van verschillende gesprekken met stakeholders binnen en buiten de sector zijn vijf werkgebieden geformuleerd waarop ingezet gaat worden: verduurzamen van Accommodaties en omgeving, Communicatie en bewustwording van het publiek, Transport en reisbewegingen, Interne Bedrijfsvoering en Externe Partners en sponsoring. Deze vijf werkgebieden vormen onze gezamenlijke pijlers van ‘ACTIE’. Hiermee bieden we makers, creatieve ondernemers en instellingen richtlijnen, suggesties en aandachtspunten om direct aan de slag te kunnen en kennis uit te wisselen.

Bezoek www.actiealscultuur.nl voor meer informatie.

Onkruidenier, Fries Museum - foto door Marleen Annema
Onkruidenier, Fries Museum - foto door Marleen Annema
Onkruidenier, Fries Museum - foto door Marleen Annema
Onkruidenier, Fries Museum - foto door Marleen Annema

Astrid Weij, directeur Kunsten 92: “8 juni is de BNG Bank erfgoedprijs 2023, met als thema groen erfgoed, uitgereikt aan de gemeente Weert, omdat zij ‘… een hele duidelijke erfgoedvisie heeft, waarin duurzaamheid en klimaatadaptatie voorop staan.’ Dit is een mooi voorbeeld van hoe het kan, net als het gebruik van inundatiegebieden bij forten die worden gebruikt voor waterberging, En zo ben ik verder onder de indruk van de ambitie van bijvoorbeeld het theatergezelschap Silbersee dat in 2027 co2-positief wil zijn en hoe Oerol verduurzaamt. Wij willen het zo doen als onder andere Julia’s Bicycle, een Brits initiatief, dat kunst en cultuur mobiliseert tot actie over te gaan om te verduurzamen. En dichter bij huis kunnen we als culturele en creatieve sector ook kijken naar andere sectoren en ontwikkelingen zoals mobiliteit (coalitie anders reizen) en circulaire economie (VANG). Laten we overigens niet vergeten dat er al veel duurzame architectuur wordt ontworpen en gebouwd en de creatieve sector al behulpzaam is bij nieuwe duurzame ontwikkelingen. Naast het versnellen van verduurzamen van onze eigen sector, dragen we ook graag bij aan de ‘wederombouw’ Nederland zoals Joks Janssen, praktijkhoogleraar ‘Brede Welvaart in de Regio’ dat zo mooi zegt.” 

Vera Carasso, voorzitter Federatie Cultuur en directeur Museumvereniging: “We voelen als cultuursector een hoge urgentie om te verduurzamen en daarbij een maatschappelijk voortrekkersrol in te nemen. Veel musea, makers en creatieve ondernemers zijn al heel hard bezig en fantastische initiatieven worden al gerealiseerd. Om niet steeds het wiel opnieuw uit te moeten vinden en om op een laagdrempelige manier gebruik te maken van de expertise die anderen hebben opgedaan, zetten we dit platform op. De vijf pijlers die we hebben geformuleerd zijn ontstaan vanuit gesprekken met onder andere klimaatactivisten en de sector zelf. Daarbij kwamen we tot de conclusie dat we eerst moeten beginnen met een gemeenschappelijke basis en een gedeelde taal. Verduurzaming is een opdracht voor iedereen. Juist door samen te werken, best practices en informatie te delen, kunnen we grote stappen vooruitzetten en het proces versnellen.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid