bruiklenen

bruikleenprocedure

Om te bepalen of een bruikleen mogelijk is kijken we naar de beschikbaarheid van het werk en naar de toestand. Daarnaast is het belangrijk om te kijken of en hoe we het werk kunnen vervoeren. Daarom is het nodig zowel kortlopende als langdurige bruiklenen minimaal drie maanden van te voren aan te vragen. Bruiklenen worden onder voorwaarden toegezegd. Bruiklenen kunnen schriftelijk aangevraagd worden bij directeur Kris Callens. 

nieuw provinciaal depot

Het Fries Museum leent doorgaans zoveel mogelijk objecten uit aan andere instellingen in binnen- en buitenland om de provinciale collectie goed zichtbaar te maken. Jaarlijks zijn dat er 300 à 400. De collectieverhuizing naar het nieuwe provinciale depot maakt het helaas nodig een bruikleenstop in te stellen. Het nieuwe depot is inmiddels in gebruik, maar nog niet open voor bezoekers.