veldwerk

onkruidenier
zondag 24 juli
veldwerk

SWIET-SWIT: veldwerk met de onkruidenier

stadswandeling door leeuwarden

koop tickets

Deze wandeling is onderdeel van drieluikactiviteit en ideaal voor gezinnen, geschiedenis- en natuurliefhebbers, wandelaars en iedereen die geïnteresseerd is in het lokale landschap. 

Ga samen met de Onkruidenier op zoek naar sporen van de (Middel)zee die in de ontwikkeling van Leeuwarden een belangrijke rol hebben gespeeld. Tijdens deze veldwerkdag neemt de Onkruidenier je mee om anders naar je eigen leefomgeving te kijken door middel van klankoefeningen als de EE, IE en AA. Met de installatie SWIET – SWIT in de entreehal van het museum als vergezicht naar de toekomst, duiken we vervolgens terug in de tijd op zoek naar de historische relatie van Leeuwarden met de zee. Aan de hand van de topografie van de stad, steken we de EEwal over en ontdekken we onder de straatstenen het terpenlandschap en de voormalig Middelzee. Vanuit spontane straatvondsten gaan we onze zintuigen aanscherpen. Zo hopen we ons voor te bereiden op een zoute toekomst.

datum: zondag 24 juli
tijd: 13.30-15.00 uur
prijs: €5
locatie: fries museum
reserveer je plek via ons ticketsysteem, door te kiezen voor 24 juli

Foto Sjoerd Knol
Foto Sjoerd Knol
Foto Marc de Fotograaf
Foto Marc de Fotograaf

de onkruidenier in het fries museum

Tijdens Arcadia (7 mei t/m 14 augustus 2022) wordt de entreehal van het Fries Museum in samenwerking met Kunsthuis SYB tot leven gewekt met de installatie SWIET – SWIT van kunstenaarscollectief de Onkruidenier. In 2021 verbleef het collectief bij Kunsthuis SYB in Beetsterzwaag voor een residency in het Friese landschap. De installatie groeit mee met het 100 dagen durende Arcadia en stelt vragen over onze toekomst in relatie tot onze omgeving. 

Met waterbakken, licht en kleur worden met SWIET - SWIT groeiomstandigheden gecreëerd, afgestemd op iedere plant. In de waterbakken worden verschillende eetbare planten op zoet en zout water gekweekt. Met deze flexibele installatie onderzoekt de Onkruidenier de historische, culturele en potentiële transformaties van de natuur. 

swiet-swit
SWIET - SWIT is het Friese deel van SWEET – SWEAT; een langlopend onderzoek van de Onkruidenier naar de oneindige verbondenheid tussen zoet en zout in ons lichaam en in het landschap. Met een stijgende zeespiegel en een dalende bodem, vraagt de Onkruidenier hoe jij je daar als mens toe kunt verhouden. Terwijl we in Nederland continu het water beheersen met sluizen, dammen en dijken en het waterpeil systematisch in de gaten houden, stelt de Onkruidenier een ander perspectief voor: wat gebeurt er wanneer wij ons als mens aanpassen aan een veranderend landschap dat steeds natter en zouter wordt?

andere activiteiten in het drieluik

 

meer SWIET-SWIT

 

Wij willen graag dat iedereen die het wil, ongeacht je persoonlijke situatie, mee kan doen met onze activiteiten. Heb je bijvoorbeeld behoefte aan een gereduceerd tickettarief of ben je benieuwd of een activiteit ook aansluit bij je zorgbehoefte? Neem dan contact met ons op via activiteiten@friesmuseum.nl

Ben je doof of slechthorend? Wij schakelen graag een NGT-tolk voor je in.
Mail dan uiterlijk twee weken voor de start van het programma naar activiteiten@friesmuseum.nl

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid