rembrandt & saskia liefde in de gouden eeuw

Frieslands meest beroemde bruidspaar ooit vormt de rode draad in Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw. Aan de hand van het koppel ontdek je hoe het er aan toeging in een societyhuwelijk tijdens de zeventiende eeuw. Van de eerste hofmakerij, sprookjesachtige bruiloften en het stichten van een gezin tot de donkere kanten van het huwelijk zoals kindersterfte en overspel. Huwelijksportretten, intieme schetsen en persoonlijke voorwerpen vertellen hoe lief en leed gedeeld werden in de Gouden Eeuw.

Govert Flinck, Portret van Saskia Uylenburgh, ca. 1636 Fries Museum, Leeuwarden| Bruikleen Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

In 1634 trouwt Rembrandt van Rijn in Friesland met Saskia Uylenburgh, de liefde van zijn leven. Saske, zoals haar Friese doopnaam luidt, is geboren in Leeuwarden en groeit daar ook op. De schilder leert haar in 1633 kennen wanneer Saskia een bezoek brengt aan haar neef Hendrick Uylenburgh in Amsterdam. Uylenburgh is op dat moment Rembrandts kunsthandelaar en mogelijk is hij degene, die een gouden toekomst voor het paar in het verschiet ziet. 

Het verliefde paar verlooft zich in juni van datzelfde jaar, als ze in het Friese dorp Sint Annaparochie zijn voor de doop van een kleine nicht van Saskia. Rembrandts allereerste tekening van Saskia is een herinnering aan de dag van hun trouwbelofte, ook voor hemzelf zo blijkt uit zijn eigen tekst onder haar portret. Een jaar later keren ze terug naar Sint Annaparochie voor het echte huwelijksfeest, dat gevierd wordt in het deftige huis van (schoon)zusje Hiskia en zwager Gerrit van Loo. Amper tien jaar duurt hun liefde. In die jaren brengen ze drie keer een kleine baby ten grave; alleen nummer vier, Titus, blijft in leven, maar zijn moeder ziet hem niet opgroeien. Nog net geen dertig jaar oud overlijdt Saskia na een ziekbed in Amsterdam.

rembrandt en de gouden eeuw

De tentoonstelling Rembrandt en Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw is vanaf 24 november 2018 te zien in het Fries Museum en vormt de prelude van het themajaar Rembrandt en de Gouden Eeuw. In 2019 wordt het 350e sterfjaar van Rembrandt van Rijn geëerd met tal van activiteiten in onder andere Den Haag, Leiden, Leeuwarden en Amsterdam. Ervaar het Nederland in de tijd van Rembrandt en de Gouden Eeuw met bijzondere tentoonstellingen in Museum De Lakenhal, het Fries Museum, het Mauritshuis, Museum Het Rembrandthuis en het Rijksmuseum.

 

De tentoonstelling ‘Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw’ wordt mede mogelijk gemaakt door de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, Gemeente Leeuwarden, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis, Ondernemersfonds Leeuwarden, de Rijksoverheid (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een indemniteitsgarantie toegekend), Stichting Dorodarte, Siebolt Foundation en de Vrienden van het Fries Museum.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas, de BankGiro Loterij en Aegon.