particuliere vrienden

De particuliere vrienden van het Fries Museum leveren een onmisbare bijdrage aan onze activiteiten. Mede dankzij hun steun kunnen wij in het nieuwe museum het verhaal van Friesland vertellen, tentoonstellingen en activiteiten organiseren, aankopen doen, restauraties laten uitvoeren of andere projecten in gang zetten. Wij zijn onze particuliere vrienden zeer erkentelijk voor hun steun. Lees meer over het inschrijven als particuliere vriend.