duitse partners

voor tentoonstelling redbad
duitse partners

fries museum werkt met duitse partners

aan tentoonstelling over koning redbad

29 februari 2024

In 2026 wil het Fries Museum in nauwe samenwerking met Duitse en Nederlandse partners een gezamenlijke tentoonstelling realiseren over de Friese koning Redbad. Dankzij een Europese subsidie van het kleinprojectenfonds (KPF) is het Fries Museum in staat een aanvraag in te dienen bij Interreg VI voor de financiering van de tentoonstelling en het bijbehorende educatieve programma.

Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland delen een rijke geschiedenis. Het gedeelde culturele erfgoed is niet alleen zichtbaar in het landschap, maar ook in monumenten en musea. Het Fries Museum streeft naar verdieping van de culturele banden tussen beide gebieden. Na een succesvolle kleinschalige samenwerking met Ostfriesische Landschaft en Landesmuseum Emden, is de ambitie nu om die uit te bouwen met de tentoonstelling ‘Redbad’, gepland voor 2026, als vervolg op de eerdere tentoonstellingen ‘Wij Vikingen’ (2019) en ‘Vrijheid, Vetes, Vagevuur’ (2022).

Als initiatiefnemer werkt het Fries Museum samen met partners uit Duitsland aan dit grootschalige tentoonstellingsproject, dat gepaard zal gaan met een educatieprogramma en een online platform. Centraal staat de Friese koning Redbad (<670-719). Hij was een machtig, maar ook mysterieus figuur. Tal van generaties hebben hem in hun geschiedschrijving steeds weer een andere rol toebedeeld. Daarbij baseerden zij zich voornamelijk op geschreven bronnen. Die zijn tijdens of in de decennia na zijn leven op schrift gesteld door niet-Friese schrijvers met een duidelijke politieke of religieuze agenda. Geschreven bronnen vanuit de kant van Redbad zijn er niet. Desondanks is Redbad tot op de dag van vandaag een centraal identiteitsfiguur voor de bewoners van het ‘Friese’ Duits-Nederlandse grensgebied. Met dit project wil het Fries Museum daarom de tijd en wereld van Redbad zo goed mogelijk reconstrueren.

Foto: Ruben van Vliet
Foto: Ruben van Vliet

friese wereld in de middeleeuwen
Het belangrijkste onderdeel van het project is de inrichting van tentoonstellingen in het Fries Museum in Leeuwarden (vanaf september 2026) en in het Ostfriesischen Landesmuseum in Emden (vanaf voorjaar 2027). Onderzocht wordt of de tentoonstelling vervolgens kan doorreizen naar het Niedersächsischen Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg (vanaf 2027). De tentoonstellingen zijn gebaseerd op archeologische, historische en landschapshistorische bronnen. Het doel is om deze met elkaar te verbinden om de Friese wereld – in geografische zin – tussen 350/400 en 800 na Christus zo goed mogelijk in kaart te brengen. 

Om de tentoonstelling te financieren bereidt het Fries Museum en zijn partners momenteel een Interreg-aanvraag voor. Het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland is speciaal opgezet voor projecten die gericht zijn op samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied. Om de aanvraagprocedure toegankelijker te maken, hebben de Duitse-Nederlandse Euregio’s het zogenaamde ‘kleinprojectenfonds’ (KPF) ontwikkeld. Dankzij dit fonds is het Fries Museum in staat de Interreg-aanvraag zo goed mogelijk voor te bereiden en in mei 2024 in te dienen.

Het project Programmaconcept Redbad wordt mogelijk gemaakt door het Interreg Programma Deutschland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie (EU) en de programmapartners.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid