middeleeuwse

voorwerpen keren voor even terug
naar mildam
middeleeuwse

Op vrijdag 6 oktober 2023 is het Fries Museum in Mildam. In het Hof van Schoterland toont het museum een aantal onderdelen van een middeleeuwse polsstokspeer. De onderdelen werden rond 1887 gevonden in de omgeving van Mildam bij de uitgraving van de Tjonger. Nu, zo’n 136 jaar later, keren de historische voorwerpen voor even terug naar hun oorsprong. Medewerkers van het museum zijn aanwezig om meer over deze bijzondere voorwerpen te vertellen en met de dorpsbewoners in gesprek te gaan. Om 18.30 uur  geeft conservator Diana Spiekhout. Gezinnen met kinderen kunnen aanschuiven bij een speciale familieworkshop. Het museum wil graag alle inwoners van het dorp, en de omliggende dorpen, uitnodigen langs te komen, de voorwerpen te bekijken en in gesprek te gaan. De activiteit begint om 16.00u en duurt tot 20.00u. Kijk voor meer informatie op www.friesmuseum.nl/mildam.

een zwaarder (b) type kletsievoetje, ca. 1200-1600, ijzer, collectie Fries Museum | Fotograaf K. Abelskamp-Boos, atelier Vesta
een zwaarder (b) type kletsievoetje, ca. 1200-1600, ijzer, collectie Fries Museum | Fotograaf K. Abelskamp-Boos, atelier Vesta

Tijdens de uitgraving van de nieuwe Tjonger, rond 1887, werd een mysterieuze ontdekking gedaan. Vlakbij Mildam werden een aantal vreemde metalen voorwerpen gevonden. De voorwerpen werden naar het Fries Museum gebracht waar ze oorspronkelijk gelabeld werden als ‘reiskandelaars’. Pas vorig jaar wees onderzoek uit dat de voorwerpen geen kandelaars waren, maar onderdelen van middeleeuwse polsstoksperen, in het Oud-Fries een ‘kletsie’. Met de kletsies konden Friese krijgers zich al fierljeppend over het slagveld bewegen. In de tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur: de middeleeuwen in het Noorden, die te zien was tot mei dit jaar, en het bijbehorende boek speelden de vondsten een hoofdrol. Door de kletsievoetjes uit de Tjonger kon er een replica gemaakt worden van zo’n typisch Oud-Fries wapen, die getest werd door polsstok-kampioen Ysbrand Galama. Dit nieuws haalde in 2022 zelfs de NOS. De maker van de replica, archeoloog Sebastiaan Pelsmaeker, is zelf ook aanwezig in Mildam. Hij geeft daar een familieworkshop polsstoksperen maken.

Deze activiteit is onderdeel van het activiteitenprogramma van de tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds (het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed), Prins Bernard Cultuurfonds, Provincie Fryslân, Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, Leeuwarder Ondernemerfonds, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis en het Old Burger Weeshuis.Fries Museum op Paad wordt mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij.Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Provincie Fryslân, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VriendenLoterij, de Ir. Abe Bonnema Stichting en de Vrienden van het Fries Museum

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid