leerlingen

vips
in het fries museum
leerlingen

cbs de tarissing-leerlingen genieten als vips

van middeleeuwse tentoonstelling in fries museum

Op maandagochtend 17 april kregen 24 leerlingen uit groep 5/6 van CBS De Tarissing in Rinsumageast de kans om als VIPs het Fries Museum te bezoeken. Ze waren speciaal uitgenodigd om de tentoonstelling over de middeleeuwen, genaamd 'Vrijheid, Vetes, Vagevuur', te verkennen. 

Voor scholen kan het vaak lastig zijn om op pad te gaan vanwege vervoersproblemen, maar voor dit speciale museumbezoek werden de leerlingen opgehaald en teruggebracht met een echte VIP-bus, gesponsord door de Friese ondernemer Acquario. Tijdens de rondleiding door de tentoonstelling konden de leerlingen zelf van alles ontdekken over de middeleeuwen, daarna mochten ze aan de slag met een workshop. Vooral de metershoge replica van een middeleeuwse katapult bleek een favoriet onder de enthousiaste leerlingen.

De leerlingen kijken hier naar de Schat van Klaarkamp. Begraven tussen 1362 – 1365, gevonden in Rinsumageast. Foto door Marchje Andringa.
De leerlingen kijken hier naar de Schat van Klaarkamp. Begraven tussen 1362 – 1365, gevonden in Rinsumageast. Foto door Marchje Andringa.

rinsumageast

Het Fries Museum nodigde specifiek CBS De Tarissing uit omdat Rinsumageast een belangrijke rol speelt in de middeleeuwse geschiedenis van Tota Frisia. Klooster Klaarkamp, een van de eerste kloosters van de Friese landen en een van de machtigste van Noordwest-Europa, stond nabij het dorp. Veel archeologische opgravingen uit Rinsumageast zijn te zien in de middeleeuwententoonstelling van het Fries Museum. De leerlingen stonden dus oog in oog met schatten uit hun eigen dorp.

Bovendien speelt de omgeving van hun school een belangrijke rol in het verhaal en animatiefilmpje 'Op de vlucht', dat door het museum is gemaakt voor schoolgroepen als voorbereiding op een bezoek aan de tentoonstelling. Het verhaal gaat over Sicco en zijn tweelingbroer Eppo, waarvan de grafsteen een hoofdrol speelt in de tentoonstelling. De grafsteen van Eppo dateert uit 1341 en toont een van de eerste middeleeuwse Friezen die geportretteerd is. Het lag lange tijd in de Alexanderkerk van Rinsumageest. 

laatste kans

'Vrijheid, Vetes, Vagevuur' is nog maar tot en met zondag 7 mei te zien. Ontdek de samenleving van het Noorden in de volle en late middeleeuwen. Het Friesland van toen (Tota Frisia) strekte zich uit van de huidige provincie Friesland tot aan de Wezer in Noord-Duitsland. In tegenstelling tot elders in Europa bestuurden de Friezen zichzelf, kozen ze hun eigen rechters, hadden ze een eigen taal en een eigen kenmerkende kledingstijl. Aan de hand van de rijke archeologische collectie middeleeuwse voorwerpen van het Fries Museum, aangevuld met (inter)nationale bruiklenen, komt de eigenzinnige, verdwenen wereld van Friesland tussen 1067-1567 tot leven. Een ideaal uitje voor het hele gezin.

foto door marchje andringa
foto door marchje andringa

De tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds (het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed), Prins Bernard Cultuurfonds, Provincie Fryslân, Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, Leeuwarder Ondernemerfonds, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis en het Old Burger Weeshuis
 
Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Provincie Fryslân, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VriendenLoterij, de Ir. Abe Bonnema Stichting en de Vrienden van het Fries Museum

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid