fries museum

werkt samen met RUG
in twee onderzoeksprojecten
fries museum

fries museum werkt samen met RUG in twee onderzoeksprojecten

Het Fries Museum gaat samenwerken met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in twee onderzoeksprojecten. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert de projecten vanuit het onderzoeksprogramma Museumbeurzen. Dit programma stelt musea in staat kortlopend onderzoek uit te voeren in samenwerking met wetenschappers verbonden aan een universiteit. Het resultaat van de onderzoeken wordt de komende jaren voor publiek zichtbaar in tentoonstellingen en publicaties.

visies op het landschap

Het onderzoeksvoorstel van conservator moderne en hedendaagse kunst Judith Spijksma van het Fries Museum en prof. dr. Ann-Sophie Lehmann van de RUG gaat over de actualisering van een belangrijk thema binnen de verzameling moderne en hedendaagse kunst van het Fries Museum: visies op landschap, omgeving en ruimte. Het onderzoek richt zich op kunstenaars die werken met verhalen, kennis en materialen van verschillende landschappen in het licht van de huidige klimaatcrisis. Het werk van deze kunstenaars wordt niet alleen onderzocht vanuit een theoretisch perspectief, maar ook in de context van de museumpraktijk geplaatst en de daarin spelende vraagstukken rondom duurzaamheid en ecologie. Het project sluit aan bij de afdeling Kunstgeschiedenis en Landschapsgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Het project resulteert onder andere in een tentoonstelling in 2025 en een publicatie. Daarnaast organiseren het Fries Museum en de Rijksuniversiteit Groningen op 24 november 2023 een kick-off evenement in het Fries Museum. Meer informatie volgt. Op friesmuseum.nl/onderzoek doet het museum verslag van dit project.

wapens en wapenrusting in frisia

Het tweede onderzoeksvoorstel van het Fries Museum komt van conservator Middeleeuwen en Terpencultuur Diana Spiekhout. In deze studie wordt de betekenis van wapens en wapenrusting in Frisia uit de periode 350 tot 800 na Chr. onder de loep genomen. Archeologische resten van wapens zijn belangrijk in het onderzoek naar politieke (in)stabiliteit in Noord- en Midden-Europa ten tijde van de vroege middeleeuwen. Eerdere studies naar dit onderwerp aangaande Frisia bieden echter geen compleet overzicht van deze voorwerpen. Het nieuwe onderzoek heeft daarom als doel Frisia-breed alle wapens en wapenuitrusting te inventariseren. Zo kan meer inzicht worden verkregen in de machtsontwikkeling van dit gebied. Deze inzichten worden vervolgens geplaatst binnen de internationale discussies over de betekenis van wapens en de positie van Frisia in de volksverhuizingstijd en de vroege middeleeuwen en de ontwikkeling van koningschap. De resultaten van dit onderzoek komen aan bod in de tentoonstelling met de werktitel Redbad, die in 2026 in het Fries Museum zal openen. De begeleidende onderzoekers zijn dr. Johan Nicolay van de RUG en dr. Han Nijdam van de Fryske Akademy.

museumbeurzen

Het programma Museumbeurzen geeft vorm aan de mogelijkheid om kortlopend onderzoek te doen in een van de ruim 400 musea in Nederland. Het onderzoek is in handen van een museumexpert en vindt plaats in samenwerking met universiteitsonderzoekers. De resultaten worden gepubliceerd in een artikel. Het beoogde doel van de Museumbeurzen is het verdiepen en verduidelijken van de ideeën, materialen en objecten in de museumcollectie.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door Windpark Fryslân, de Provincie Fryslân, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VriendenLoterij, Ir. Abe Bonnema Stichting en de vrienden van het Fries Museum.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid