topstuk rembrandt

komt naar leeuwarden
primeur fries museum
topstuk rembrandt

Het schilderij De Vaandeldrager (1636) van Rembrandt van Rijn gaat het komende jaar op reis langs de twaalf Nederlandse provincies. Vanwege de relatie die de jonge Rembrandt met Friesland heeft, wordt het werk als eerste gepresenteerd in het Fries Museum. Het schilderij wordt in mei een maand lang tentoongesteld in Leeuwarden. Op de openingsdag zal het museum gratis toegankelijk zijn en een aanvullend activiteitenprogramma organiseren om zoveel mogelijk bezoekers de kans te geven het topstuk te bekijken.

In een intieme presentatie wordt stilgestaan bij de band die Rembrandt had met Friesland. Zo trouwde hij in 1634 met Saskia Uylenburgh in het Friese Sint Annaparochie. Na het Fries Museum reist De Vaandeldrager door naar het Centraal Museum in Utrecht. Andere deelnemende musea zijn het Stedelijk Museum in Alkmaar, Drents Museum in Assen, Kunstlinie in Almere, Het Noord-Brabants Museum in ’s-Hertogenbosch, Mauritshuis in Den Haag, Rijksmuseum Twenthe in Enschede, Museum Arnhem in Arnhem, Zeeuws Museum in Middelburg, Bonnefantenmuseum in Maastricht en het Groninger Museum in Groningen. Na de rondreis is het schilderij blijvend te bewonderen op de Eregalerij van het Rijksmuseum.

Vaandeldrager van Rembrandt (1636)
Vaandeldrager van Rembrandt (1636)

de vaandeldrager
De Vaandeldrager (1636) van Rembrandt werd eind januari 2022 aangekocht door de Nederlandse Staat met steun van de Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum Fonds. De rondreis door Nederland wordt mogelijk gemaakt door het Rijksmuseum, de Vereniging Rembrandt en de Vriendenloterij. Daarnaast wordt een website gelanceerd met alle informatie over de rondreis van De Vaandeldrager. Het Rijksmuseum maakt een speciaal lespakket voor het primair en voortgezet onderwijs, en het mbo. Het lesmateriaal wordt gratis beschikbaar gesteld en sluit aan bij de bestaande leerdoelen in diverse curricula. In samenwerking met de Vereniging Rembrandt verschijnt een begeleidend boek over de verwerving en het belang van het schilderij voor de collectie Nederland.

à la campagne
Gelijktijdig met de presentatie van De Vaandeldrager is in het Fries Museum de tentoonstelling À la campagne: het Franse licht van Maris tot Monet te zien. De tentoonstelling toont aan dat het licht een belangrijke rol speelde in de 19de eeuwse schilderkunst – van de school van Barbizon tot het (post)impressionisme. Gewapend met verftubes en draagbare schildersezels trokken Franse kunstenaars naar de bossen van Barbizon. In hun voetsporen gingen ook Belgische en Nederlandse collega’s schilderen in de buitenlucht. Verspreid over zes zalen tonen ruim 90 schilderijen en werken op papier van onder anderen Cézanne, Renoir, Monet, Pissarro, Gauguin en Van Gogh de grote liefde voor de natuur. Dankzij de renovatie en vernieuwing van Museum Boijmans Van Beuningen reizen publiekslievelingen en onontdekte schatten eenmalig af naar Leeuwarden. In de gratis audiotour geeft Phillip Freriks een poëtische draai aan de tentoonstelling.

Deze samenwerking wordt mogelijk gemaakt door het Rijksmuseum, de Vereniging Rembrandt en de Vriendenloterij.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Provincie Fryslân, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeente Leeuwarden, de VriendenLoterij en de Ir. Abe Bonnema Stichting.


© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid