finissage taus makhacheva

finissage taus makhacheva

solotentoonstelling taus makhacheva eindigt met gepaste finissage

Het Fries Museum presenteerde van 27 maart 2021 t/m 6 maart 2022 de tentoonstelling Taus Makhacheva: It’s possible to raise the ceiling a bit*. De tentoonstelling opende midden in de lockdown van vorig jaar. Na heropening trok de tentoonstelling 78.000 bezoekers. Mensen die speciaal voor de tentoonstelling kwamen, gaven een gemiddeld rapportcijfer van een 7,9. In totaal deden bijna 1000 leerlingen en studenten mee aan de onderwijsprogramma’s die waren ontwikkeld.

Makhacheva reflecteert met haar werk op verschillende culturen en tradities, meer speciaal die uit Dagestan, een Russische deelrepubliek in de Kaukasus waar ze  opgroeide. Met een kritische houding onderzoekt ze hoe het lokale en het globale, traditie en vooruitgang zich tot elkaar verhouden in de hedendaagse Kaukasische samenleving. Afgelopen zondag 6 maart sloot het museum de tentoonstelling af met een finissage. Er kwamen ruim 700 mensen op de dag af. Experts en slavisten gaven rondleidingen en zetten de tentoonstelling in historisch en actueel perspectief. Ook gingen zij tijdens de rondleidingen in gesprek met bezoekers. Journalist Lieke van den Krommenacker praatte tussen de programmaonderdelen met bezoekers over verschillende thema’s in het werk met Makhacheva en de relatie tot actualiteiten. Zij legde verschillende reacties vast. Een bezoeker schreef over de video Tightrope, waarin we een koorddanser kunstwerken zien verplaatsen over een koord tussen twee bergen: “Ontzettend beklemmend omdat het ongelofelijk dichtbij komt met wat er nu in Oekraïne gebeurt. Wie maakt de keuze om de kunstwerken te verplaatsen en hoe en waarheen? Het koord benadrukt het risico en de kwetsbaarheid van kunst.” De finissage sloot aan bij de landelijke campagne #hArtforUkraine van het culturele veld en het museum doneerde de opbrengst van zondag 6 maart aan Giro 555.

taus
taus

studenten brachten charivari tot leven
Geïnspireerd op de tentoonstelling maakten studenten de afgelopen maanden van de opleiding docent Theater van de NHL Stenden Hogeschool theatrale interventies, waaronder een voorstelling waarin tradities en verhalen centraal staan. De zeven studenten, Dideke Scheper, Jort Breeuwsma, Jette de Haan, Joël Oudshoorn, Kyllian Opdam, Marjolein Paans, Oetsen van der Veen traden in totaal 13 keer op voor wat bijna altijd een uitverkochte zaal was. Eén voorstelling werd door Makhacheva zelf bijgewoond tijdens een bezoek aan Friesland. Kunstzone, het enige tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs, interviewde Inge Hekman, medewerker educatie van het Fries Museum, over het project: ‘Educatie gaat ook over mensen meenemen, mensen de waarde ergens van in laten zien. Je moet studenten juist de vrijheid geven om die culturele wereld zich toe te eigenen.’ Het optreden van de studenten is terug te zien op het YouTube kanaal van het museum. Ook ander onderwijsmateriaal werd online beschikbaar gesteld, zodat altijd van de tentoonstelling genoten kon worden.
Tijdens de finissage traden de studenten voor de laatste keer op in de tentoonstelling.

Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds (het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed).

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Provincie Fryslân, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeente Leeuwarden, de VriendenLoterij en de Ir. Abe Bonnema Stichting.

*describing museum technical team possibilities, coordinator of exhibition construction Daniël Hoogterp during work zoom 28 July 2020.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Klik hier voor de persmap. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling marketing en communicatie van het Fries Museum: communicatie@friesmuseum.nl / 058 – 255 55 00.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid