de overval

gratis vertoning
8 december
de overval

gratis vertoning succesvolle oorlogsfilm 'de overval' (1962)

 

Ga gratis naar een van de meest succesvolle titels uit de Nederlandse filmgeschiedenis.
In samenwerking met Slieker Film presenteert het Fries Verzetsmuseum op donderdag 8 december De Overval. In deze zwart-wit film uit 1962 wordt het verhaal verteld van de overval op het Huis van Bewaring in Leeuwarden op 8 december 1944; een van de meest spectaculaire en drieste verzetsdaden uit het laatste oorlogsjaar. Dit jaar bestaat de film 60 jaar en dit jubileum wordt gevierd met een korte inleiding op de film door Hessel de Walle. De Walle is auteur van de biografie over verzetsman Piet Oberman die als leider van de Friese KP (Knokploegen) betrokken was bij de overval. De film begint om 16.30u, reserveer alvast een gratis kaartje via sliekerfilm.nl.

De overval op de Blokhuispoort in Leeuwarden staat bekend als een van de meest spectaculaire verzetsdaden uit de Nederlandse oorlogsgeschiedenis. Er ging een feilloos uitgewerkt plan aan vooraf, want er mocht geen schot worden gelost om de nabij gelegerde Duitsers niet te alarmeren. De opzet was om binnen een half uur maar liefst negenendertig tevoren geselecteerde gedetineerde verzetsmensen te bevrijden uit het gevangeniscomplex. Deze levensgevaarlijke verzetsactie werd uitgevoerd door een twintigtal illegale werkers afkomstig uit alle lagen van de bevolking. In het Fries Verzetsmuseum is nog t/m 8 januari een presentatie te zien die gewijd is aan de Overval.

Still uit De Overval (1962)
Still uit De Overval (1962)

piet oberman
In de inleiding op de film vertelt Hessel de Walle, auteur van de biografie Piet Oberman, De man en de mythe, meer over de rol van Oberman bij deze verzetsdaad. Oberman was een Dokkumer van zesendertig jaar oud die als leider van de Friese KP (Knokploegen) op 8 december 1944 zijn mannen voorgaat bij de geslaagde overval op de Leeuwarder gevangenis.

Het Fries Verzetsmuseum is onderdeel van het Fries Museum.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Provincie Fryslân, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeente Leeuwarden, de VriendenLoterij, de Ir. Abe Bonnema Stichting en de Vrienden van het Fries Museum

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid