middeleeuwse

volkslegers
college hans mol
middeleeuwse

hoogleraar hans mol geeft college over middeleeuwse volkslegers in tota frisia

Een Game of Thrones-achtige vetemaatschappij; in Friesland ging het er vaak hard aan toe in de middeleeuwen. Maar hoe goed was Friesland bewapend tegen aanvallen van buitenaf? Op zondag 20 november vertelt emeritus hoogleraar Hans Mol in een verdiepend college over de volksbewapening en volksweerbaarheid in Friesland tussen 1480 en 1560, een tijdvak waarin vaak en fel is gevochten in de Noordelijke Nederlanden. Hij gaat in op de samenstelling en ontwikkeling van de Friese boeren- en burgermilities en ook waarom de zelfverdediging van de Friezen uiteindelijk faalde bij hun streven om politieke autonomie te bewaren. Tot slot benoemt hij overeenkomsten met de actualiteit: de huidige oorlog in Oekraïne. Reserveer online een kaartje voor slechts 5 euro via friesmuseum.nl/tickets.

In de late middeleeuwen deden vrije mannen overal in Noordwest-Europa als dienstplichtigen mee aan raids, belegeringen en veldslagen. Omdat ze als amateurs te boek staan, heeft de militaire geschiedschrijving tot dusver weinig oog voor hun inzet gehad. Emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Hans Mol probeert daar verandering in te brengen. In een uur tijd schijnt Mol zijn licht op de dienstplichtigen uit die tijd en de volksbewapening van Tota Frisia

foto door denise amber
foto door denise amber

over hans mol
Hans Mol is emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis en specialist op het gebied van de middeleeuwen in Friesland. Sinds 1986 is hij in dienst van de Fryske Akademy als onderzoeksmedewerker middeleeuwse geschiedenis. Ook was hij verbonden aan de Universiteit Leiden als bijzonder hoogleraar voor de geschiedenis van de Friese landen in de middeleeuwen. Hij schrijft vaak over kloosters, kruistochten en oorlogvoering. In 2011 kwam er een boek van hem uit over de geestelijke ridderorden in de Nederlanden onder de titel Vechten, bidden en verplegen. In 2013 publiceerde hij samen met Peter van der Meer de bronuitgave De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543. In 2017 verscheen zijn monografie over de Friese volkslegers tussen 1480 en 1560, waarmee Mol de dienstplichtigen uit deze tijd in de schijnwerpers zet. Afgelopen jaar verscheen het boek Friese edelen, hun kapitaal en boerderijen in de vijftiende en zestiende eeuw dat hij samen met Gilles de Langen schreef.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Provincie Fryslân, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeente Leeuwarden, de VriendenLoterij, de Ir. Abe Bonnema Stichting en de Vrienden van het Fries Museum

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid