leden raad van toezicht

leden raad van toezicht

Tim Vermeulen en Nina Hiddema zijn benoemd als leden van de Raden van Toezicht van het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof. Met hun vaardigheden op het gebied van kunst en cultuur zullen zij zich inzetten voor het toezicht op en het advies aan de besturen, om samen verder te bouwen aan de kwaliteit van de collecties, het publieksbereik en de bedrijfsvoering van de musea. Voorzitter van de Raden van Toezicht Hayo Apotheker is blij met de komst van Hiddema en Vermeulen: ‘Zij brengen een goed profiel en een waardevolle achtergrond mee.’ De Raden van Toezicht bestaan met de overige leden Liesbeth Vos, John Vernooij, Désirée Kingma en Roelie van Wijk nu uit het gewenste aantal van zeven leden.

Vermeulen was in 2015-2016 als thema-producer betrokken bij Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018, was artistiek coördinator bij de Dutch Design Foundation en werkte later als programmadirecteur bij diezelfde organisatie. Momenteel werkt hij als directeur van de stichting NDSM-werf, een culturele broedplaats voor concerten en andere culturele evenementen. Vanaf 2007 heeft Vermeulen diverse nevenfuncties gehad, waaronder lid van de Raad van Toezicht van De Sloot-theaterbroedplaats Amsterdam, bestuurslid Coöperatie Cultuurtafel Noord en lid van de Raad van Toezicht van STRP Biënnale.

Nina Hiddema was directeur van Theater Geert Teis in Stadskanaal, interim-manager van stichting Landgoed Mensinge en directeur-bestuurder van Omrop Fryslân. Momenteel werkt zij als a.i. directeur van de Nederlandse Reisopera in Enschede. Vanaf 1999 heeft zij diverse toezichthoudende functies bekleed, waaronder lid van de Raad van Toezicht van Hanzehogeschool Groningen en lid van de Raad van Toezicht van Theater DNK Assen.

Tim Vermeulen
Tim Vermeulen
Nina Hiddema
Nina Hiddema

Organisatie
Het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof zijn internationaal zichtbare en eigentijdse musea waar publiek en kwaliteit voorop staan. De musea dragen volop bij aan de brede welvaart van de regio. Ze zijn authentiek, betrokken, dynamisch en onderscheidend. Het Fries Museum zet zijn omvangrijke en gevarieerde collectie in om bewoners en bezoekers te inspireren met een inclusieve blik op kunst, cultuur en de geschiedenis van Friesland. Dat doet het museum met presentaties op het gebied van oude kunst, toegepaste kunst, terpencultuur & middeleeuwen, moderne & hedendaagse kunst en met innovatieve laboratoriumtentoonstellingen. Een onderdeel is het Fries Verzetsmuseum, dat zich richt op Friesland in en na de Tweede Wereldoorlog, in verbinding met actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Het nationale Keramiekmuseum Princessehof vertelt met aantrekkelijke tentoonstellingen verhalen over zijn wereldberoemde keramiek (Azië, Europa, moderne & hedendaagse keramiek) en over het Nassau-paleis waarin het is ondergebracht, tevens het geboortehuis van graficus M.C. Escher. De twee museumstichtingen hebben drie nevenstichtingen: de stichting Collectiefonds beheert legaten en fondsen op naam ten behoeve van de collecties van de musea, de stichting Mata Hari beheert de legacy en de rechten van Margaretha Zelle alias Mata Hari en de stichting Monumenten is eigenaar van twee panden van het gebouwencomplex van Keramiekmuseum Princessehof, waarvan één extern wordt verhuurd.


Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Provincie Fryslân, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeente Leeuwarden, de VriendenLoterij en de Ir. Abe Bonnema Stichting.

Keramiekmuseum Princessehof wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Gemeente Leeuwarden.

Partners van het Princessehof: Ottema-Kingma Stichting, Vereniging van Vrienden Keramiekmuseum Princessehof en Club Céramique.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid