historisch bewijs

zwaard van grutte pier
historisch bewijs

mythe van het zwaard van grutte pier onder de loep

 

Historisch Bewijs van AVROTROS onderwerpt topstuk van het Fries Museum aan diepgravend onderzoek.

 

Het AVROTROS programma Historisch Bewijs dook met hun uitzending op vrijdag 30 september in de mythe van het zwaard van Grutte Pier. Kijkers kregen antwoord op de vragen: komt de datering van het zwaard overeen met de tijd waarin Pier leefde? En is het gigantische zwaard van 2 meter 13 en 6,6 kilo echt gebruikt in de strijd? De uitslag: Ja en ja!

Alle indicatoren wijzen erna dat het vermeende zwaard echt van de legendarische Friese vrijheidsstrijder kan zijn geweest. Conservator Diana Spiekhout van het Fries Museum is verrukt:  'Dit is een spectaculaire uitkomst, de onderzoeksresultaten zijn boven mijn verwachting. Ik had niet verwacht dat het zwaard gebruikt zou zijn in de strijd. Het is een bizarre en opmerkelijke uitkomst en het past precies bij de beschrijving van Grutte Pier.'

het zwaard nu in vrijheid, vetes, vagevuur
het zwaard nu in vrijheid, vetes, vagevuur
historisch bewijs
historisch bewijs

onderzoek
De experts van Historisch Bewijs; Robert van Langh, Martine Gosselink en Stephanie Archangel, zijn met onze conservator Diana Spiekhout in dit oer-Hollandse verhaal over een onbekendere periode uit de geschiedenis van Nederland gedoken. Onder andere Jeroen Punt van het Nationaal Militair Museum en experts van de Rijksuniversiteit Groningen bogen zich over het vraagstuk of het object echt uit de periode van Grutte Pier (circa 1480 - 1520) kan komen.

Speciaal voor Historisch Bewijs verliet het topstuk voor het eerst in zijn lange geschiedenis de Nederlandse bodem. In Oxford wordt het zwaard aan een baanbrekend neutronenonderzoek onderworpen. In het ISIS Neutron and Muon laboratory van het Rutherford Appleton Laboratory vindt een analyse plaats met een IMAT imaging instrument. Dit instrument stuurt stralen van koude neutronen door het object. Vergelijkbaar met röntgenstralen maar in plaats van licht worden er koude neutronen gebruikt.

portret van grutte pier
portret van grutte pier

grutte pier
De Kimswerder boer Grutte Pier werd geboren als Pier Gerlofs Donia. De zestiende-eeuwse kroniekschrijver Peter van Thabor omschrijft hem -vrij vertaald uit het Middelnederlands- als “een grote zwarte man met grote ogen, een grote baard en eng om te zien”. Door zijn reusachtige gestalte en vermeende bovenmenselijke kracht kreeg hij de naam ‘Grutte (grote) Pier’. In 1515 brandt Piers boerderij in Kimswerd af, bij een plundertocht van Saksische huurlingen en Franekers. Samen met lotgenoten besloot Pier ten strijde te trekken tegen de Sakische overheersers en later tegen de Habsburgers. Ze richtten de bende Arumer Zwarte Hoop op. Pier werd aanvoerder van de ‘seinschipsluyden’ en ging hij, mogelijk samen met zijn zwaard, de strijd op de Zuiderzee aan. Voor de Friezen was hij een vrijheidsheld, voor de Hollanders een piraat.

 

collectie fries museum
Het zwaard kent een lange geschiedenis als onderdeel van het Fries Museum. Historische bronnen plaatsen het voorwerp al vanaf 1882 in beheer van het museum. Het zwaard, in bruikleen van de gemeente Leeuwarden, is sindsdien altijd in het Fries Museum te zien geweest.

Op dit moment is het zwaard te zien in de tijdelijke tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur: de middeleeuwen in het Noorden. De tentoonstelling vertelt het verhaal over de Friese vrijheid in het middeleeuwse Tota Frisia. Pier streed voor die vrijheid.

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid