herman pleij

vrijheid, vetes, vagevuur
zaterdag 10 september
herman pleij

gratis college over de middeleeuwen in fries museum

met herman pleij, zaterdag 10 september

Op zaterdag 10 september geeft emeritus hoogleraar prof. dr. Herman Pleij, o.a. bekend van De Wereld Draait Door, een college ter gelegenheid van de nieuwe tentoonstelling over de middeleeuwen in het Fries Museum. Het college van Pleij is onderdeel van het middeleeuwse festival in het Fries Museum, bomvol workshops, rondleidingen en lezingen van experts. Tickets voor deze gratis dag zijn nog verkrijgbaar. Kijk op www.friesmuseum.nl/openingvvv voor meer informatie.

Herman Pleij
Herman Pleij

In het college geeft Herman Pleij zijn visie op de middeleeuwen in het Noorden: ‘In de loop der eeuwen is het beeld gegroeid van de Friezen als een eigenzinnig volk. Trefwoorden daarbij zijn een ongehoorde hang naar vrijheid, agressie tegen elke vorm van hiërarchie en een onweerstaanbare zucht naar beschaving. Daarbij horen motto's als “Liever dood dan slaaf”. En: “Moet kunnen”, het vroegst opgetekend in het Fries. Zijn zulke uitingen vooral verhoopte zelfbeelden? Met de daarbij horende projectie van zulke nagestreefde mentaliteiten op de vroegste voorouders, omheind in een gedroomd middeleeuws Friesland? Of stoelen ze wel degelijk op een historische werkelijkheid? Dat zal ik in mijn college gaan aankaarten.’

Middeleeuws festival
Op zaterdag 10 september wordt de tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur. De middeleeuwen in het Noorden geheel in stijl geopend met een gratis middeleeuws festival voor jong en oud. Ontdek alles over de tentoonstelling aan de hand van colleges en rondleidingen. Leer middeleeuwse handschriften lezen of proef middeleeuws bier met een bierproeverij door Grutte Pier Brouwerij. Of ga zelf aan de slag tijdens een van de ambachtelijke workshops. Ook wordt op deze dag de publicatie rondom de tentoonstelling gelanceerd en geven conservator Diana Spiekhout en historicus Bert Looper speedcolleges. Net als de entree zijn ook alle activiteiten, waaronder het college van Herman Pleij, gratis. Aanmelden is aan te raden: www.friesmuseum.nl/openingvvv. Vol is vol!

Vrijheid, Vetes, Vagevuur
Van 10 september 2022 tot en met 7 mei 2023 presenteert het Fries Museum Vrijheid, Vetes, Vagevuur: de middeleeuwen in het Noorden. De tentoonstelling toont nieuwe wetenschappelijke inzichten over de samenleving van het noorden in de volle en late middeleeuwen. Het Friesland van toen (Tota Frisia) strekte zich uit van de huidige provincie Friesland tot aan de Wezer in het Duitse Ostfriesland. In tegenstelling tot elders in Europa bestuurden de Friezen zichzelf, kozen ze hun eigen rechters, hadden ze een eigen taal en een eigen kenmerkende kledingstijl. Aan de hand van de rijke archeologische collectie middeleeuwse voorwerpen van het Fries Museum, aangevuld met (inter)nationale bruiklenen, komt de eigenzinnige, verdwenen wereld van Friesland tussen 1067-1567 tot leven. Deze grote tentoonstelling sluit naadloos aan op het hooggewaardeerde Wij Vikingen in 2019.

Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds (het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed), Prins Bernard Cultuurfonds, Provincie Fryslân, Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, Leeuwarder Ondernemerfonds, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis en het Old Burger Weeshuis

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Provincie Fryslân, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeente Leeuwarden, de VriendenLoterij, de Ir. Abe Bonnema Stichting en de Vrienden van het Fries Museum

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid