grutte pier brouwerij

speciaal bier
middeleeuwententoonstelling
grutte pier brouwerij

grutte pier brouwerij maakt speciaal bier

bij middeleeuwententoonstelling fries museum

09 augustus 2022

De bekroonde Grutte Pier Brouwerij heeft een speciaal bier ontwikkeld voor de tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur in het Fries Museum: Skerne Wiebe. De brouwers uit Bartlehiem maakten het bier op een bijzondere middeleeuwse manier, met een kruid genaamd gagel. De officiële lancering van het bier vindt plaats op donderdag 1 september vanaf 20.00 uur in het proeflokaal van Grutte Pier brouwerij in Bartlehiem. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden kan via www.gruttepierbrouwerij.nl/aanmelden-skerne-wiebe

Skerne Wiebe is op een bijzondere wijze gebrouwen. Brouwers in de middeleeuwen gebruikten een kruid genaamd gagel, om bier houdbaar te maken en op smaak te brengen. Pas later ontdekte men hop en werd dat de standaard. Skerne Wiebe is gemaakt met gagel én hop. Een middeleeuws biertje met een moderne twist. Naast deze bijzondere brouwtechniek verwijst het bier ook naar een verhaal uit de tentoonstelling: Skerne Wiebe was een kasteelheer uit Engelum. Zijn portret uit de 15de eeuw is te zien in de tentoonstelling.

Skerne Wiebe
Skerne Wiebe
Bierlancering
Bierlancering

geslaagde samenwerking
Dit is niet de eerste keer dat het Fries Museum met de brouwers samenwerkt. In 2019 maakte de brouwerij een bijpassend bier bij de succesvolle tentoonstelling over de Vikingen. Rodulf de Viking werd in 2020 zelfs tot Bier van het Jaar gekroond door Mitra.

de friese vrijheid
Vanaf 10 september presenteert het Fries Museum de tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur: de middeleeuwen in het Noorden. Een verhaal over vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen, krijgers met polsstoksperen en opgeschoren haar. Een landschap bomvol kloosters en kastelen. In Tota Frisia gaat het er net even anders aan toe dan elders in Europa. Dat komt doordat de Friese landen nooit een centrale bestuursvorm krijgen. De Friezen worden niet bestuurd door een graaf of hertog, maar besturen zichzelf. Dit wordt wel ‘de Friese vrijheid’ genoemd. Iedere Fries met eigen grond is een ‘vrije Fries’, zoals Wiebe van Grovestins, een vooraanstaand kasteelheer uit Engelum. Hij heeft zijn haar laten opscheren naar oude, Friese traditie. Skerne Wiebe, geschoren Wiebe. Hiermee draagt hij uit dat hij een adellijke, vrije Fries is.

land van ons
Een gedeelte van de winst van de verkoop van het bier gaat naar Land van Ons. Als coöperatie koopt Land van Ons landbouwgrond en herstelt het de biodiversiteit. Bij Land van Ons werkt het, net als in Tota Frisia, net iets anders. Er is geen directeur, maar een bestuur dat verantwoording aflegt aan alle deelnemers. Iedereen kan meedoen aan Land van Ons, want landschap is van ons allemaal.

Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds (het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed), Prins Bernard Cultuurfonds, Provincie Fryslân, Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, Leeuwarder Ondernemerfonds, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis en het Old Burger Weeshuis

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Provincie Fryslân, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gemeente Leeuwarden, de VriendenLoterij, de Ir. Abe Bonnema Stichting en de Vrienden van het Fries Museum

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid